Muzeum hrnčířství

osoba, narození
Pilný Jan, 18. 1. 1941
Procházka Josef, 19. 5. 1908