Kabinet užitého umění

termín, název výstavy
1964/02   Jaroslav Brychta: 40 let tvorby,
1965/12   Jan Rajlich,
1967/05/05 - 1967/06   Miloš Spurný: Jižní krajina,
1967/09   Miluše a René Roubíčkovi: Sklo,
1967/10 - 1967/11   Skupina XX,
1967/11 - 1967/12   Užitá grafika Miloše Slezáka,
1971   Gabriela Hajnal,
1971/01   Laděna Víznerová a Taras Kuščynskyj,
1971/10   Československá fotografie 1968 / 1970,
1974/03/29 - 1974/05   Tvorba Naděždy Hanákové 1970-1973,
1981/05 -1981/06   Keramika Heleny Johnové: Výstava ze sbírek uměleckoprůmyslového odboru MG v Brně,
1982/12/09 - 1983/01/08   Aktuální fotografie ze sbírek Moravské galerie v Brně,
1985/03 - 1985/04   Jan Rajlich: Užitá grafika 1965 - 1985,
1985/09/12 - 1985/10/20   Vladimír Židlický: Fotografie,
1985/10/24 - 1985/11/24   Marie Filippovová: Grafika 1980 - 1985,
1987/03   Alena Kroupová: Keramika,
1987/04/29 - 1987/05/24   Aktuální fotografie 2 - Okamžik,
1988/12/16 - 1989/01/15   Sklo Jitky Forejtové,
1989/02/02 - 1989/03/19   Jiří Harcuba: Tvář,
1989/04/13 - 1989/05/28   Radek Kratina,
1989/10/19 - 1989/11/19   Výtvarní umělci v dokumentaci Moravské galerie,