Ekon

druh: tiskárna
obec: Jihlava (Jihlava)
adresa: Srázná 17
PSČ: 586 01
stát: Česká republika (Czech Republic)

poznámka:
družstvo

Ekon

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1998   Lev Šimák neznámý (Malířské dílo Lva Šimáka z 30. a 40. let)
  2009   Picasso v Jihlavě! / Picasso in Jihlava!
  2010   Václav Jíra: Recyklace minulosti i přítomnosti
  2011   Zdeněk Manina
  2012   Jiří Jun: Hostem svého bytí
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2004   Akvizice 1995-2003
  2008   Hmatové sochařství / Touch Sculpture
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1993   Káva u Kische (III.)
  1994   Cesty k filosofickému myšlení
  1994   Dějiny Francie
  1994   Historie světa v 10 1/2 kapitolách
  1994   Kniha potřebuje reklamu
  1994   Páté evangelium
  1995   Architektura a stavebnictví ČR (Období 1989-1995. Současné trendy)
  1995   Ne, nikdo ještě není doma
  1995   Polemiky Ferdinanda Peroutky
  1995   Příběh Rysa
  1995   Příběhy příběhů
  1995   Rekonstrukce (Verše z tábora Nikolaj, trestního tábora L a tábora Bytíz (1954-1957))
  1995   Rozmanitost života
  1996   Davidova hvězda
  1996   Po proudu života (2)
  1996   Siamský příběh
  1996   Svět v jednadvacátém století (Chmurné vyhlídky i vkládané naděje)
  1996   Záblesky života
  1997   Anatomie lidské destruktivity (Můžeme ovlivnit její podstatu a následky?)
  1997   Básně / Souborné vydání (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 7.)
  1997   Hitlerovi ochotní katani
  1997   Italské prázdniny
  1997   Kafkovy zlé Čechy (K sociální historii pražského žida)
  1997   Přechodové rituály (Systematické studium rituálů)
  1997   Psychoanalýza v Čechách (Sborník ze semináře ke 140. výročí narození Sigmunda Freuda)
  1998   Dějiny zemí Koruny české v datech
  1998   Milan Kundera
  1998   O osamělosti umírajících v našich dnech
  1998   O patřičnosti v jazyce
  1998   Proč ta sova tolik houkala hú is hú is hú is hú is hú (Povídání o lidech, kteří nejsou kreténi)
  1998   Promluv, paměti (Návrat k jedné autobiografii)
  1998   Říkají mi Aram
  1999   Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile
  1999   Dějiny zemí Koruny české v datech
  2000   Dějiny českých zemí do roku 2000 ve zkratce
  2000   Eseje o Kafkovi
  2000   Herec v moderním divadle (Vize, metody a techniky herectví 20. století)
  2001   Alternativní kultura (Příběh české společnosti 1945-1989)
  2001   Klíč k pražským hřbitovům
  2001   Madrid
  2001   Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy
  2001   Sám jako Franz Kafka
  2001   Suterény
  2001   Svatí církevního roku
  2001   Věra Janoušková: Já to dělám takhle
  2002   Paracelsica (Dvě studie o renesančním mysliteli a lékaři)
  2002   To že jsem já?
  2002   Vedle umění (1996-2001)
  2002   Vítězný houpací kůň
  2002   Zpáteční lístek do posledního ráje Oty Pavla
  2003   Kam až mě osud zavál
  2003   Literární mýty, záhady a aféry (Otazníky nad životy a díly českých spisovatelů)
  2003   Mezi námi řečeno (Jak mluvili Židé v Čechách a na Moravě)
  2004   Ještě jsme se nezbláznili
  2004   Jitro kouzelníků (Úvod do fantastického realismu)
  2004   Po Královské cestě (Zastavení s Františkem Dvořákem)
  2004   Velmi volně podle sklepních prací Egona Bondyho
  2005   Noc zpovědníka (Paradoxy malé víry v postoptimistické době)
  2005   Poetickej mariáš
  2005   Vzpomínky schované v duši (Historie rodiny Kludských)
  2006   Božena Němcová (Korespondence III 1857-1858)
  2006   Činoherní klub 1965-2005
  2006   Fonogram 2 (Výlety k počátkům historie záznamu zvuku)
  2006   Forte fortissimo
  2006   Jeremjáš (Slyšte hlas)
  2006   Komunistky s fanatismem v srdci
  2006   Kouzelný svět Harryho Pottera (Lexikon mýtů, legend a neuvěřitelných faktů)
  2006   Rudolf Kremlička
  2007   Archibadovy nepřístojnosti
  2007   Božena Němcová (Korespondence IV 1859-1962)
  2007   Český hraný film a filmaři za protektorátu (Propaganda, kolaborace, rezistence)
  2007   Dějiny filmu (Přehled světové kinematografie)
  2007   Dějiny Portugalska v datech
  2007   Kmotr Mrázek
  2007   Páni malíři
  2007   Václav Havel (Portrét kreslený zvenčí)
  2007   Vzdáleným nablízku (Vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou)
  2008   Báječní muži s mikrofonem
  2008   Dotkni se ran (Spiritualita nelhostejnosti)
  2008   Druhy vědecké zkušenosti (Osobní pohled na hledání Boha a vesmírné inteligence)
  2008   Chotkové (Příběh úřednické šlechty)
  2008   Jak to všechno bylo, pane Werichu?
  2008   Jiná Afrika
  2008   Karel Vachek etc.
  2008   O umělcích, jak je neznáme
  2009   Cesta za sny mého otce
  2009   Miláček
  2009   Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO
  2009   Za vodou (Šest rozhovorů)
  2010   (Ne)očekávané náhody (Třicet rozhovorů o umění)
  2010   Démanty noci
  2010   Dita Saxová
  2010   Duhové fantazie (Prózy a divadelní hry z let 1907–1912)
  2010   Orchestrion v hlavě (Česká písnička mezi poezií a divadlem)
  2011   Aleš Krejča: Obrazy
  2011   Propast
  2012   Jsem otrok jen
  2012   Zasadil dědek řepu
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  2000   Počátek cesty /Journey's Beginning (Gustav Mahler a Jihlava v archivních pramenech / Gustav Mahler and Jihlava in Written Sources)
  2006   Rudolf Kremlička: O něm a s ním (Vlastní texty Rudolfa Kremličky a texty o Rudolfu Kremličkovi)
  2008   Quodlibet aneb Jak se komu co líbí (Čtení z novočeské literatury (od jejich prvopočátků do roku 1948))
  2010   Pomník Gustava Mahlera v Jihlavě / Gustav Mahler’s Monument in Jihlava
  2012   Galerijní a muzejní edukace 1: Vlastní cestou k umění
  2012   Senioři a kultura (Příklady zapojení starší generace do kulturních projektů)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev)
  1993   Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918
  1995   Encyklopedie řádů a vyznamenání
  1997   Evropa králů a císařů (Významní panovníci a vládnoucí dynastie od 5. století do současnosti)
  1998   Řecko-český slovník / Attické tvary slovesné podle nápisů a rukopisů
  1999   Kdo byl kdo (Naši olympionici)
  1999   Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
  2002   Encyklopedie středověku
  2002   Průvodce literárním dílem (Výkladový slovník základních pojmů literární teorie)
  2007   Kdo byl a je kdo (Mělnicko Kralupsko Neratovicko Osobnosti, samospráva, historie)
  2007   Tezaurus jazyka českého (Slovník českých slov a frází souznačných, blízkých a příbuzných)
periodikum
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   Zprávy památkové péče (5)
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   Two Men at the Foot of Kilimanjaro (Afican Collections of Martin Lány and Hans Fuchs)