Galerie Benedikta Rejta

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1966   Jan Kojan: K 80. výročí narození a k 15. výročí úmrtí
1967   Radek Kratina
1967   Picasso: Umělecký plakát
1968   Josef Čapek: Děti a zvířátka, Pastely
1968   Bohuslav Reynek: Grafika
1968   Vladislav Mirvald: Geometrické obrazy 1967-1968
1969   Ota Janeček: Dětem
1969   Kamil Linhart: Reliefy
1969   Zdeněk Pešánek: Světelné plastiky
1969   Emil Filla: Grafická zátiší
1970   Jan Štursa: Drobná plastika
1970   Josef Lada
1970   Otakar Slavík: Obrazy žen 1969
1970   Václav Jíra: Obrazy a objekty
1971   Miloš Jiránek
1972   Emil Filla (Čtvrtá výstava přírůstků sbírky galerie)
1973   Národní umělec Josef Brož: Výbor z díla
1973   Grafika Josefa Čapka ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech
1973   Nikolaj Chvorinov
1973   Václav Hejna: Výbor z díla
1979   Václav Jíra: Obrazy z let 1978 a 1979
1980   Eva Brodská: Tapiserie
1982   Kouzelný cirkus Zdenka Seydla
1982   Václav Zralý
1984   Jiří Corvin: Obrazy
1984   Bohumil Kubišta
1985   Jiří Anderle: Výběr z grafického díla
1985   František Hora: Výběr z životního díla
1985   Jan Otakar Marvánek (1884-1921)
1989   Hana Fillová: Obrazy a kresby
1989   Václav Jíra: Obrazy
1991   Vasil Stanko: Ako zaobcházať s domorodcami / How to Take Care about Natives
1999   Pamětní síň Emila Filly (Jižní křídlo zámku na Peruci)
2000   Vladislav Mirvald: Komplementární
2000   Zdeněk Sýkora
2001   Václav Jíra
2001   Josef Šimůnek
2004   Karel Malich ((Galerie Benedikta Rejta))
2006   Kamil Linhart
2007   Zorka Ságlová
2008   Vladislav Mirvald
2009   Vladimír Novák: Blšany, Louny (Obrazy 2003-2009)
2009   Jan Hendrych
2010   Kosmos Kamila Linharta
2011   Olga Karlíková
2012   Ivan Chatrný
2012   Emil Filla (Občasník GBR vydaný k výstavě Emil Filla: Navrácené obrazy (11.5. - 9.9.2012))
2013   Jan Ságl: Tanec na dvojitém ledě (1969, Plastic People of Universe, Galerie Benedikta Rejta 06.04.2013 - 01.09.2013)
2013   Michal Matzenauer
2015   Emill Filla (Sféra umění leží v citu a cit nemá býti zasažen)
2016   Vladislav Mirvald: Geometrie
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1966   Konstruktivní tendence
1968   Dodekaedr
1968   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech (I. výstava přírůstků galerijní sbírky)
1969   Obrazy, plastiky - 2. výstava přírůstků sbírky
1973   Sociální tematika v české grafice dvacátých let (ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech)
2003   Václav Boštík, Jan Křížek, Jiří Mrázek
2003   Václav Boštík, Jan Křížek, Jiří Mrázek
2007   Surrealismus v Lounech
2016   Postava k otvírání / The figure examined
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1991   Radek Kratina: Transformace
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
18.04.2009   Jan Hendrych ((rozhovor s hostem))
1967   Radek Kratina: Variabily
1967   Vasarely: Nová tvorba 1966 - 1967
1968   Bohuslav Reynek: Grafika
1969   Ota Janeček: Kresby dětem
1970   Jan Kubíček
1970   Otakar Slavík: Obrazy žen
1970   Josef Lada
1971   Hugo Demartini: Plastiky 1964 - 1970
1982   V. Mirvald
1988   Vladislav Mirvald: Kresby
1989   Čestmír Kafka: Kresby, obrazy
1990   Bohuslav Reynek: Sbírkový soubor
1990   Dalibor Chatrný: Ze sbírek galerie
1990   Milan Knížák: Instalace
1991   Radek Kratina: Transformace
1991   Adriena Šimotová: Magie věcí
1991   Vladislav Mirvald: Obrazy 1941-1991
1999   Pamětní síň Emila Filly
2000   Zdeněk Sýkora
2000   Zdeněk Sýkora (Prodlouženo do 9. dubna 2000!)
2000   Kamil Linhart: Výbor z díla
2001   Josef Šimůnek
2002   Vladimír Janoušek (Výstava u příležitosti autorova nedožitého jubilea)
2002   Čestmír Kafka: Výstava u příležitosti autorova nedožitého jubilea
2002   Karel Nepraš
2002   Jiří Seifert (u příležitosti autorova nedožitého jubilea)
2004   Karel Malich
2005   Hugo Demartini
2006   Dalibor Chatrný
2006   Kamil Linhart
2006   Kamil Linhart
2007   Zorka Ságlová
2009   Vladimír Novák: Blšany
2009   Milan Grygar
2009   Jan Hendrych
2010   Kosmos Kamila Linharta
2010   Zdeněk Sýkora
2011   Vladislav Mirvald
2012   Emil Filla: Navrácené obrazy
2012   Ivan Chatrný
2012   Ivan Chatrný
2013   Michal Matzenauer
2013   Jan Ságl: Tanec na dvojitém ledě
2017   Emil Filla: Inspirace tradičním čínským umění (Znovuotevření Galerie Benedikta Rejta)
kniha
rok vydání, název (podnázev)
1967   Emil Filla
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Emil Filla: Dole pod Smolenským zámkom
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1967   Konstruktivní tendence (Demartini - Kolář - Malich - Mirvald - Sýkora)
1969   2. výstava přírůstků (Obrazy, plastiky)
1988   Konstrukce a fikce
1990   Bratrstvo: Fotografie
1998   Stálá expozice Galerie Benedikta Rejta
2003   Václav Boštík, Jan Křížek, Jiří Mrázek
2005   Neokonstruktivismus (Opart ze sbírek galerie)
2007   Surrealismus v Lounech
2018   Emil Filla: Meziválečná tvorba, Ruská revoluční avantgarda
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
18.10.2007   Rozhovor s hostem - Věra Linhartová ((Výstava Surrealismus v Čechách))
2008   Petr Kulhánek: Molekuly a jejich pohyb kolem nás, Brownův pohyb (Přednášky hostujících akademiků - Akademie GBR)
2008   Tomáš Víšek: Franz Schubert a jeho čeští předchůdci (Klasická a moderní vážná hudba v podání špičkových interpretů)
metodický text
rok vydání, název (podnázev)
1982   Vladislav Mirvald
program
rok vydání, název (podnázev)
2010   Zdeněk Sýkora
2011   Vladislav Mirvald: Geometrická zátiší
výroční zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2003   Galerie Benedikta Rejta v Lounech: Zpráva o činnosti galerie za rok 2003
katalogový list
rok vydání, název (podnázev)
2002   Vladimír Janoušek
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2007   Andy Warhol, The Velvet Underground a Československo
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2005   Hugo Demartini