Muzeum Českého ráje v Turnově

osoba, narození
Cogan Miroslav, 26. 3. 1955
Klápště Jaroslav, 7. 8. 1923
Střílková Válková Jana, 23. 9. 1976