Nadace Charty 77

aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)