Galerie výtvarného umění

termín, název výstavy
1999/10/21 - 1999/11/28   Rekonstrukce galerie - výstava fotografií a archeologických nálezů,
1999/10/22 - 1999/11/28   Současná česká ilustrační tvorba 7. ročník,
1999/12/08 - 2000/02/06   Josef Saska: Výběr z obrazů a grafik 1971-1999,
2000/02/18 - 2000/03/26   Jiří Jirmus: Obrazy z 90. let,
2000/04/04 - 2000/05/25   Jaroslav J. Alt: Obrazy,
2000/05/18 - 2000/06/01   Jan Šibík: Fotografie,
2000/06/09 - 2000/07/30   Jitka Walterová: Letem světem akvarelem,
2000/08/11 - 2000/09/29   Jaroslav Řehna: Sochy,
2000/08/11 - 2000/09/29   Jiří Kodym: Barevné dřevořezy,
2000/10/05 - 2000/11/26   Současná česká ilustrační tvorba 8. ročník,
2000/12/08 - 2000/12/21   Rudolf Korber: Obrazy, Václav a Hana Černochovi: Keramika,
2000/12/08 - 2001/02/11   Miroslava Zychová: Ta realita,
2001/02/16 - 2001/03/25   Eelis Iivanainen: Kresby, Jaroslav Němec a Ladislav Vašek: Fotografie,
2001/02/21 - 2001/04/01   Milan Krajíček: Sklo,
2001/03/30 - 2001/05/02   Richard Pešek: Obrazy, kresby, plastiky,
2001/05/17 - 2001/06/24   Příbuznost není dědičná - surrealismus a svoboda,
2001/06/26 - 2001/07/01   Dětská tvořivost - práce dětí výtvarného kroužku galerie,
2001/07/03 - 2001/08/19   Petr Hyliš: Výběr ze sochařské tvorby,
2001/07/03 - 2001/08/19   Andrej Barla: Pár týdnů na Cejlonu,
2001/07/03 - 2001/09/09   Výtvarní umělci Havlíčkobrodska,
2001/08/24 - 2001/09/30   Bohumír Komínek: Obrazy,
2001/09/12 - 2001/09/30   Návrhy symbolů na znak kraje Vysočina,
2001/10/04 - 2001/11/25   Současná česká ilustrační tvorba 9. ročník,
2001/12/07 - 2002/01/31   Jan Exnar,
2002/02/15 - 2002/03/31   Božena Kjulleněnová: Malba tuší,
2002/04/11 - 2002/05/12   Zdeněk Maixner: Sochy,
2002/04/11 - 2002/05/12   Radomír Dvořák: Fotografika,
2002/05/23 - 2002/06/30   Jana Sigmundová: Ilustrace a knižní tvorba,
2002/06/13 - 2002/08/25   Bohuslav Reynek 1892 - 1971,
2002/07/04 - 2002/08/25   Přírůstky do sbírek galerie 1992-2002,
2002/08/29 - 2002/09/22   Jiří Trnka: Loutkový a kreslený film,
2002/10/17 - 2002/11/30   Současná česká ilustrační tvorba 10. ročník,
2002/11/26 - 2002/12/03   Ilustrujeme sami,
2002/12/06 - 2003/02/02   Josef Kremláček: Výběr z tvorby,
2003/02/14 - 2003/03/30   Jaroslav a Jáchym Šerých: Posvém po svém,
2003/03/13   Beseda s Jaroslavem Šerých na téma kresba,
2003/04/10 - 2003/05/25   Václav Karel 1902-1969,
2003/05/30 - 2003/06/22   Puzzle z galerie,
2003/05/30 - 2003/07/06   Vlasta Baránková: Ilustrace,
2003/07/10 - 2003/08/17   Marie Lacigová: Ilustrace,
2003/07/10 - 2003/08/17   Alexandr Skalický: Fotografie,
2003/08/21 - 2003/10/12   Český animovaný film,
2003/10/23 - 2003/11/30   Současná česká ilustrační tvorba 11. ročník,
2003/12/12 - 2004/02/01   Renáta Fučíková: Ilustrace a kresby,
2003/12/12 - 2004/02/01   Václav a Marcela Krčálovi: Loutky,
2004   František Krebs,
2004/01/20 - 2004/02/29   Komiks 03, zpívající obrazy,
2004/02/06 - 2004/03/14   Jiří Samek: Grafika,
2004/03/13 - 2004/04/18   Vladislav Krédl: Fotografie, Marie Tomášová: Tapiserie a netkané textilie,
2004/03/19 - 2004/04/18   110 fotografií,
2004/04/29 - 2004/06/06   Venda Truhlářová,
2004/05/20 - 2004/06/30   Portrét mého nejlepšího přítele,
2004/06/10 - 2004/07/06   Lucie Dvořáková: Ilustrace pro děti,
2004/07/15 - 2004/08/22   Svatopluk Sulek: Barevná exprese,
2004/09/02 - 2004/10/17   Současná česká ilustrační tvorba 12. ročník,
2004/09/10 - 2004/09/17   Svět tvarů, barev a tvoření,
2004/10/22 - 2004/12/05   Jiří Šlitr: Hudba a ženy,
2004/12/09 - 2005/02/06   České malířství 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni,
2004/12/10 - 2004/12/22   Hana a Václav Černochovi: Keramika,
2005/01/20 - 2005/02/05   Komiks 04,
2005/02/11 - 2005/04/03   Pavel Sukdolák: Grafické dílo,
2005/04/05 - 2005/05/15   Roman Kysela: Indie barevně i černobíle,
2005/04/15 - 2005/05/29   Ludmila Jandová: Hlubotisky,
2005/06/03 - 2005/07/31   Jiří Jun: Trialog,
2005/06/03 - 2005/07/31   Zbyněk Semerák: Tempery,
2005/06/03 - 2005/07/31   Jolana Nováková: Nálezy,
2005/08/13 - 2005/09/28   Jan Jůzl a jeho žáci,
2005/10/06 - 2005/11/20   Současná česká ilustrační tvorba 13. ročník,
2005/10/06 - 2005/11/20   Kámen, sklo, keramika,
2005/12/02 - 2006/02/05   Barevné pigmenty,
2005/12/09 - 2006/02/05   Jarmila Janůjová: Obrazy, kresba, grafika,
2005/12/16 - 2005/12/31   Eva Sobotková: Autorský šperk,
2006/02/10 - 2006/03/26   Stanislav Bittermann: Výběr z tvorby,
2006/04/01 - 2006/05/14   Rudolf Korber: Obrazy,
2006/04/07 - 2006/05/14   Eva Brodská - tapiserie, Alena Bílková - grafika,
2006/05/25 - 2006/07/09   Stanislav Holý: Jů, Hele a ti druzí,
2006/06/02   Noc v Galerii se Stanislavem Holým,
2006/07/12 - 2006/09/03   Práce žáků kameníků,
2006/07/14 - 2006/08/27   Proměny II.: Filip T.A.K. - kresba, grafika, obrazy, Jindřich Doležal - skleněná plastika,
2006/09/08 - 2006/10/08   Starý Havlíčkův Brod ve fotografii,
2006/09/19 - 2006/11/19   Vlatislav Kreuz: Sklo,
2006/10/13 - 2006/11/30   Gabriel Filcík: Když velcí byli kluci,
2006/12/14 - 2007/02/04   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci,
2007/02/16 - 2007/03/25   Marcela Vichrová, Craig Cahoon: Barevné rytmy / Colorful rhythms,
2007/08/30 - 2007/09/30   Pavel Šticha: Fotografie,
2007/10/05 - 2007/12/02   Současná česká ilustrační tvorba 15. ročník,
2007/12/14 - 2008/02/03   Jan Zrzavý: Na Vysočině,
2008/02/15 - 2008/03/30   Jaroslav Šerých: Grafika,
2008/04/11 - 2008/05/18   Corpus delicti. Grafické listy nejen ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě,
2008/05/23 - 2008/06/30   Aleš Čuma: Po O,
2008/07/04 - 2008/08/17   Vladimír Suchánek: Stopy paměti,
2008/07/04 - 2008/08/17   Josef Klimeš: Stopy paměti,
2008/08/21 - 2008/10/05   Silvia Billeter: Lepty z cyklu Hledat Petrkov,
2008/12/12 - 2009/02/08   Antonín Waldhauser,
2009   Současná ilustrační tvorba - studentská ilustrační tvorba 2009,
2009/02/13 - 2009/03/29   Jana Krejzová: Keramika,
2009/12/11 - 2010/02/08   Radek Pilař,
2010/02/12 - 2010/03/28   Není plotna jako plotna,
2010/04/01 -   Jan Hanuš: Jen tak si zatančit,
2010/04/02 - 2010/05/16   Josef Saska: Obrazy, kresby, grafiky,
2010/05/20 - 2010/07/11   Umělecká beseda: Pocta Bohuslavu Reynkovi,
2010/07/16 - 2010/09/05   Pavel Sukdolák: Pastely,
2010/09/10 - 2010/10/17   Petr Hejný: Obrazy, objekty, pastely,
2010/10/22 - 2010/11/28   1. trienále - Současná česká ilustrační tvorba,
2010/12/10 - 2011/02/06   Josef Paleček: Obrazy, ilustrace, plastiky z let 1967-2010,
2011/02/11 - 2011/03/27   Koupání - akt ve výtvarném umění 1. poloviny 20. století,
2011/04/01 - 2011/05/15   Bohumil Vašák: Návraty,
2011/05/20 - 2011/07/10   Kouzelný svět Karla Franty,
2011/09/15 -   Jan Exnar '11,
2011/10/21 - 2011/11/27   Jan Kudláček: Pohádková blata,
2011/12/16 - 2012/02/12   August Švagrovský a jeho sbírka,
2012   Jana Švábová: Pastely, akvarely,
2012/02/11 - 2012/03/25   Zlínský okruh 2: Práce s papírem a na papíře. Pocta Mariu Kotrbovi,
2012/03/30 - 2012/05/13   Jan Trampota 1889 - 1942,
2012/07/03 - 2012/09/02   Bohuslav Reynek, Jaroslav Libra,
2012/07/04 - 2012/09/02   Michael Florian: Grafika ze staré říše,
2012/09/07 - 2012/10/14   Hana Purkrábková: Vybraná společnost,
2012/10/19 - 2012/11/25   2. trienále - Současná studentská ilustrační tvorba,
2012/12/14 - 2013/02/03   Jaroslav Panuška 1872 - 1958,
2013/02/20 - 2013/03/17   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka,
2013/05/17 - 2013/06/30   Galina Miklínová: V kanafasu,
2013/07/04 - 2013/09/01   Filip T.A.K.: Prostory uvidění,
2013/09/07 - 2013/10/13   Ladislav Čepelák: Půlstoletí grafické tvorby 1949-1999,
2014/04/03 - 2014/05/11   Majoucta, pane Hlinomaz!,
2014/04/04 - 2014/05/11   Miroslav Wagner: Grafika a práce na papíře,
2014/05/23 - 2014/09/07   Baroko na Havlíčkobrodsku,
2014/09/12 - 2014/10/12   Václav Matějíček,
2014/10/02 - 2014/11/30   Venda Truhlářová: Vzpomínky z cest,
2014/10/17 - 2014/11/30   Tajuplný svět Pavla Čecha,
2014/12/13 - 2015/02/01   Gustav Klimt: Průkopník moderny,
2015/04/02 - 2015/05/10   Oldřich Kulhánek: Tvář, tělo, svědomí,
2015/08/28 - 2015/10/04   Pavel Sukdolák: V čase,
2015/10/09 - 2015/11/29   Baořez: 15 let, 15 autorů z Baobabu,
2016/03/04 - 2016/05/01   Otakar Marcin: Souznění,
2016/03/04 - 2016/05/01   Lucie Novotná: Soumrak v tichu nádherném,
2016/05/06 - 2016/07/10   Josef Lada nejen dětem,
2016/07/21 - 2016/09/11   Příběhy brodských domů,
2016/09/14 - 2016/10/09   Jana Budíková: Vrstvení,
2016/09/23 - 2016/11/27   Broučci Jana Karafiáta,
2016/12/09 - 2017/01/29   Zpívánky Kornélie Němečkové,
2016/12/16 - 2017/01/29   Hana Rysová: Zastavený čas,
2017/03/24 - 2017/04/30   Antonín Kanta: Světlo nitra,
2017/05/05 - 2017/06/25   Alois Mikulka: Létat je tak snadné,
2017/08/25 - 2017/10/15   Oldřich Jelínek: Známý neznámý,
2017/10/20 - 2017/11/26   Anna Vojtěchová: Živý svět,
2017/12/14 - 2018/02/04   Nizozemská barokní malba,
2018/09/08 - 2018/10/21   Jan Antonín Venuto a jeho dílo,
2019/04/05 - 2019/05/19   Josef Honys 1919-1969,
2019/07/20 - 2019/09/15   Rössler Funke Sudek: Průkopníci moderní české fotografie,
2019/09/20 - 2019/11/10   Josef Saska: Síla barvy,
2019/11/16 - 2020/01/19   Milan Med: Krása pohybu,
2019/11/23 - 2020/01/19   Halina Weissová: Srdečné pozdravy ze Švýcar,
2020/05/22 - 2020/07/12   Renáta Fučíková: Svět v ilustracích,
2020/07/17 - 2020/08/31   Eduard Ovčáček: Od A do Z,