Galerie výtvarného umění

osoba, narození
Havlíčková Daniela,
Machovcová Dana,
Nováková Hana, 27. 10. 1958
Nováková Venzhöferová Hana, 2. 7. 1982
Odehnalová Markéta, 27. 2. 1982
Ročková Věra,
Veselý Aleš, 2. 1. 1982