Výstavní síň „13“

pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1999   Milan Hes: Výběr z tvorby 1988 - 1999
2001   Emil Filla: Sbírka Západočeské galerie v Plzni (1882 - 1953)
2002   Josef Skupa
2004   Fero Horniak: Grafika a rytiny poštovních známek
2005   Milan Hes 1945 - 2002
2005   Karel Frauknecht (1925 - 1994)
2006   Václav Sika: Opakování
2006   Alexander Sádlo: Výstava obrazů, šperků a keramiky
2006   Alena Burešová: Mé druhé já (Porcelán a keramika)
2006   Alena Burešová: Mé druhé já (tisková beseda)
2007   Dalibor Smutný: Rasochy (obrazy, grafika)