Galerie U prstenu

osoba, narození
Holá Marie,
Maivald Oldřich, 14. 5. 1931