Wald Press

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
2000   Jiří Voves: Obrazy
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2008   Orbis pictus or ... (Orbis pictus or The Gate to the World of Creative Human Imagination)
2008   Orbis pictus aneb Brána do světa tvořivé lidské fantazie
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2001   Rut Kohnová: Obrazy, kresby
2003   Alena Laufrová: Grafika, kombinovaná technika
katalogový list autorský
rok vydání, název (podnázev)
2001   Zdeněk Kirchner: Obrazy, grafika (Výstava pro Audabiac)
2003   Josef Hampl: Šité koláže (Výstava pro Audabiac)