Okamžik - Sdružení pro podporu nejen nevidomých

termín, název výstavy, místo konání
2002/09/23 - 2002/09/28   Nevídáno, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2004   Navzájem, Divadlo Bez zábradlí, Praha
2004/01/06 - 2004/01/31   Světy z pod rukou, Pavla Francová: Obrazy, Pavel Sláma: Keramické objekty, Galerie Oliva, Praha
2004/05/26   Představení hmatových kreseb a pastelů nevidomé Pavly Francové, Akademie věd České republiky, Praha
2004/09/08 - 2004/11/01   Pavla Francová: Pastely a hmatové kresby, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2005/08/08 - 2005/09/03   Pavla Francová: Jaro - léto - podzim - zima, Artotéka, Obvodní knihovna v Praze 4, Praha
2006/01/17   Prezentace knih Miroslava Michálka: Pražský sysel a Až půjde kolem, Okamžik - Sdružení pro podporu nejen nevidomých, Praha
2006/05/11 - 2006/05/21   Pavel Sláma: Hliněné plastiky, Galerie Ecce Terra, Praha
2006/05/24 - 2006/05/31   Pavel Sláma: Hliněné plastiky, Galerie Anderle, Praha
2006/05/25   Petr Haken: Básně, Poetická kavárna Obratník, Praha 5
2006/05/25   Prezentace knihy Petra Hakena Básně, Poetická kavárna Obratník, Praha 5
2006/05/30   Když se vodicí pes stane součástí mého života ..., Dům dětí a mládeže, Praha
2006/07/03 - 2006/07/09   Pavel Sláma: Hliněné plastiky, Galerie Ambit (Ambit Kláštera bratří františkánů) - Galerie U Františkánů, Praha
2006/10/17   Osudy: Literární čtení s básnířkou Karlou Erbovou, Poetická kavárna Obratník, Praha 5
2006/10/18   Vyhlášení výsledků 2. ročníku literání soutěže pro zdavotně postižené Společný svět 2006, Divadlo u Valšů, Praha
2006/podzim   Pavel Sláma: Hliněné plastiky, Národní knihovna, Révové nádvoří, Praha
2007/06/11 - 2007/07/12   Pavel Sláma: Plastiky, Národní knihovna, Révové nádvoří, Praha