Knihkupectví Slovanský dům

termín, název výstavy
1991/06/04   Knihu Eugena Brikciuse vyložení umělci aneb Kunsthistorické pohádky,