Ústav sociální péče

termín, název výstavy
1971   Jihočeská krajina v grafice,