Galerijní Laboratoř

rok vzniku: 2010
obec: Praha
adresa: _
e-mail: glaborator@seznam.cz
www: galerijnilaborator.cz

poznámka:
Projekt Galerijní Laboratoř vznikl v roce 2010 ve spolupráci s FHS UK jako určitý druh exkurzu do problematiky kurátorství současného umění. V první fázi byly realizovány studentské výstavy pro hybridní prostor galerie Makromolekulárního ústavu AV ČR. Pro projekt je zásadní nízký rozpočet a neziskovost, dále pak podpora multikulturního a mezigeneračního dialogu, kdy je ve výběru autorů kladen důraz na střední a starší generaci umělců nad 35 let. Přednost mají autorské intervence do prostoru galerie v duchu site specific instalací přímo vytvořené na míru galerie. Projekt je také určen pro studenty realizující první kurátorské projekty, jako určitá možnost praktického experimentu. Způsobem hledání limitů galerijního prostoru, iniciací mezioborového dialogu a sociální citlivostí lze zmínit paralelu s pojetím divadla jako laboratoře Jerzy Grotowského, které slouží jako určitý druh inspirace i pro vizuální umění. V neposlední řadě není možné vynechat autorské přístupy některých vizuálních umělců, jejichž dílo se nezaměřuje na pouhou produkci současného umění, ale zahrnuje i schopnost organizovat či budovat tzv. „paralelní polis“, kde je kladen důraz na demokratickou diskuzi a rozvoj občanské společnosti.