Výtvarná škola

osoba, narození
Famíra Emanuel, 15. 11. 1900