Galerie Zdeněk Sklenář

katalog autorský
rok vydání, autor, název (podnázev)
2016   Pocta Bohumilu Kubištovi
katalog kolektivní
rok vydání, autor, název (podnázev)
1993   Václav Boštík, Jiří Mědílek: Moderní umění III
plakát
rok vydání, autor, název (podnázev)
2016   Mistři české kresby
pozvánka autorská
rok vydání, autor, název (podnázev)
1997   Václav Boštík: Grafika z let 1945-1997
1999   Stanislav Podhrázský: Milenci (Vzpomínkové odpoledne)
2000   Zdeněk Sklenář: Opičí král, Zpěvy staré Číny, Staré řecké báje a pověsti
2000   Zdeněk Sýkora: Tři fáze
2004   Střížek
2008   Karel Malich: Tonutí v kráse
2011   Malich 2010: Barevné blaho
2011   Malich 2010
2014   Karel Malich 90: Vizionář ve věku rozumu
2014   Karel Malich 90: Grafické dílo 1993-2014
2015   Marek Číhal: Audience u papeže Inocence X.
2015   Josef Šíma: Panenkám bude 90 (Vzpomínka na Otakara Štorch-Mariena)
2015   Zhang Xiaogang: Slivoň a dívka
2017   Zdeněk Sýkora 97-
kniha
rok vydání, autor, název (podnázev)
2005   František Kupka: Člověk a Země / Man and Earth / L´Homme et la Terre / 库普卡 – 人与地球
pozvánka kolektivní
rok vydání, autor, název (podnázev)
2000   Skupina 42
2002   Josef Šíma a Otakar Štorch - Marien
2006   Blízké světy
2008   Ultra
2008   Rafani
2009   Emil Filla a Milan Grygar
2011   Rafani: LDSHŮA-.-.,-.,-.,,()Ú)ÚPDSD5254DSS***:::::,
2015   Časneníčasnení
grafika
rok vydání, autor, název (podnázev)
1904-1905   Bohumil Kubišta, Dřevěný most
1906   Bohumil Kubišta, Interiér vojenské ubytovny (V kasárnách, Na vojně)
1907   Bohumil Kubišta, Scéna z hostince (V hospodě, Pijáci)
1907   Bohumil Kubišta, Kuřák
1907   Bohumil Kubišta, Dvůr (Na dvorku)
1915   Bohumil Kubišta, Prosba (Nedokončený dřevoryt)
kresba
rok vydání, autor, název (podnázev)
1911   Bohumil Kubišta, Studie k obrazu Podobizna prof. Posejpala