Masarykova univerzita

instituce, obec, adresa
Fakulta sociálních studií, Brno (Brno-město),
Katedra romanistiky a fonetiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Arne Nováka 1
Výstavní prostory Archivu Masarykovy univerzity, Brno (Brno-město), Komenského náměstí 2