Masarykova univerzita

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
2014   Johann Kupezky (1666-1740) (Gesamtwerk I)
2014   Johann Kupezky: Künstler aus dem Umkreis von Johann Kupezky (Ausgewählte Werke)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2004   Pocta Leoši Janáčkovi / Hommage à Leoš Janáček
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2018   Petr Kunčík: Míšeň
kniha
rok vydání, název (podnázev)
2007   Doba, knihy, autoři (Články, medailony a recenze z let 1988-2007)
2007   Franz Anton Maulbertsch und Mitteleuropa (Festschrift zum 30-jährigen Bestehen des Museums Langenargen)
2008   Století dítěte a výzva obrazů
2009   Josef Winterhalder d.J. (1743 Vöhrenbach - 1807 Znojmo) (Maulbertchs Bester Schüler)
2009   Orbis Artium (K jubileu Lubomíra Slavíčka)
2009   Proměny české pohádky (K historii žánru ve čtyřicátých letech dvacátého století)
2010   Spontánní umění
2010   Veřejný diskurs výtvarného umění
2011   Umění spolupráce
2012   Bohdan Lacina (1912-1971)
2016   FK 15: Umění autorské knihy a výtvarná výchova
2017   Baťovský domek: Mizející prvky zlínské architektury / The Baťa Home: Zlín's Vanishing Architectural Elements
2017   Zelené ostrovy (České umění ve věku environmentalismu 1960-2000)
2018   Snad nesbíráte obrazy? (Cesty soukromého sběratelství moderního umění v českých zemích v letech 1948-1965)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev)
1994   Pod jednou střechou (Fenomén postmoderny v úvahách o českém výtvarném umění (sborník textů))
1998   Takový byl Matal (Vzpomínky malířových přátel)
2013   Umění a politika (Sborník 4. sjezdu historiků umění, Brno, 13.-14. září 2012)
2017   Prostory Dalibora Chatrného (Sborník textů k dílu autora)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
2013   Universitas (Revue Masarykovy univerzity)
2014   Universitas (Revue Masarykovy univerzity)
2014   Opuscula historiae artium
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
2008   Vladimír Preclík (Slavnostní odhalení bronzové plastiky Rozkvět vzdělanosti)
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
2009   Slavnostní odhalení uměleckého díla Dalibora Chatrného Hnízdo
almanach
rok vydání, název (podnázev)
1997   Almanach (Sedmdesát let Semináře dějin umění Masarykovy unierzity v Brně 1927-1997)
bakalářská práce
rok vydání, název (podnázev)
2013   Ozvuky teorie Bohumila Kubišty v textech Jánuše Kubíčka