Rudé právo, vydavatelství ÚV KSČ

obec: Praha
adresa: Praha 1, Na Poříčí 30