Whitworth University

osoba, narození
Kienholz Edward, 23. 10. 1927