Akademie výtvarných umění

katalog autorský
rok vydání, autor, název (podnázev)
1988   Vaclav Bostik
1993   Václav Boštík: O sobě a o umění
podřazený dokument
rok vydání, autor, název (podnázev)
  Katalog speciální školy prof. V. Nechleby z let 1920 - 1949
nedatováno   Katalog všeobecné školy malířské III. (1918/19 - 1923/24)
fond
rok vydání, autor, název (podnázev)
nedat.   Knihy
evidenční list
rok vydání, autor, název (podnázev)
nedatováno   Evidenční list Josefa Voleského