Akademie výtvarných umění

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1995   Peter Friedl
1995   Kaethe Kauffman: Honoring Women
2011   Petra Mikolášová
2011   Anna Hulačová
2011   Marek Číhal
2016   Záznamy manipulované reality
2018   Tomáš Moravec: Poznámky o vzducholodích / Notes on Airships
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1928   Akademie výtvarných umění v Praze (Výstava soudobé kultury československé v Brně 1928)
1973   Akademie výtvarných umění v Praze (1972 - 1973)
1998   Diplomanti AVU 1998
1998   Cargo (Atelier Sopko - Atelier Skrepl)
1999   Neplánované spojení (Stipendisté Nadace Jana & Milan Jelínek)
1999   Diplomanti AVU 1999
2002   Diplomanti AVU 2002
2003   Akademie výtvarných umění v Praze (Intermediální škola profesora Milana Knížáka)
2005   Diplomanti AVU 2005
2005   Ateliér grafika 1 (doc. Jiří Lindovský, odb. as. Dalibor Smutný)
2006   Malířská škola Jiřího Sopka (Studenti / absolventi)
2007   Diplomanti AVU 2007
2008   Diplomanti AVU 2008
2008   Transfer (Prezentace malířských ateliérů Akademie výtvarných umění v Praze / Die Akademie der Bildenden Künste in Prag präsentiert ihre Malerei - Ateliers)
2009   Diplomanti AVU 2009
2010   Connections? (Asistenti Akademie výtvarných umění v Praze / Assistenten Der Akademie der Bildenden Künste Prag)
2010   Diplomanti AVU 2010
2011   Diplomanti AVU 2011
2011   Artyčok.TV 2005-2011
2012   Intruder
2012   Read It, Read It
2012   Diplomanti AVU 2012
2013   WHYRWEHERE
2013   Šaloun na vycházce / Šaloun on a Walk
2013   Diplomanti AVU 2013 (Graduates from The Academy of Fine Arts in Prague)
2014   Diplomanti AVU 2014 (Graduates from the Academy of Fine Arts)
2015   Diplomanti AVU 2015 (Graduates from The Academy of Fine Arts in Prague 2015)
2016   Vanity Fair (Diplomanti Akademie výtvarných umění v Praze 2016 / Academy of Fine Arts in Prague Graduates 2016)
2017   New Wave (Diplomanti AVU 17 / AVU Graduates 17, 24/6 - 30/7 17)
2017   Socha 2 AVU (1990-2016 Demartini Zeithamml)
2018   Have You Seen These People?
2019   Posledních 30 let emancipace
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1970   Vladimír Sychra výbor z díla 1932-1962
kniha
rok vydání, název (podnázev)
2008   Slovník Grafiky 2 (Výsek slovní zásoby ateliéru Grafika 2 na Akademii výtvarných umění v Praze)
2010   Kapitoly z dějin a teorie umění
2010   Gesamtkunstwerk Stalin. Rozpolcená kultura v Sovětském svazu / Komunistické postskriptum
2011   Umění spolupráce
2012   Formování historie (Interpretace dějin z pohledu různých států)
2014   Ladislav Čepelák: Proměny krajinného motivu
2014   Kdo je to umělec? / Who is an Artist?
2015   Algoritmy v umění
2016   Algorithms in Art
2017   Automat na výstavu (Československý pavilon na Expo 67 v Montrealu)
2017   Slovník Grafiky 2
2017   Vladimír Kokolia: Slovník Kateřiny Š. (Výseky z deníkových zápisků Kateřiny Šedé, které si vedla při studiu v ateliéru Grafika 2 na AVU v Praze (1999-2005))
2017   Milena Dopitová: Even the Same is Different / Stejné je jiné
2018   Šárka Trčková
2018   Samuel Paučo ©2018
2019   Litanie prekariátu / Litany of precariat
2019   220 míst AVU
2020   Napínat současnost (Detektivní pátrání po sdíleném světě)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev)
1991   Informel (Sborník symposia)
1995   Podoba a smysl malby v současném umění
1997   Závěrečný projev rektora Prof. Milana Knížáka na konci jeho sedmiletého působení ve funkci a jeho imatrikulační a promoční proslovy na Akademii výtvarných umění v Praze 1990-1997
2011   Zvíře v nás
2011   Universa
2013   Česká a slovenská architektura 1971-2011 (Texty, rozhovory, dokumenty)
2014   Do, před, u, o, na, od, s, přes, pro, skrz, za, v, z AVU
2014   Close-Up (Post-Transition Writings)
2019   After Life výstavy
parte
rok vydání, název (podnázev)
1955   Otakar Španiel (sochař, zasloužilý umělec, laureát státní ceny, bývalý rektor a pedagog AVU v Praze)
1962   Karel Pokorný (národní umělec, nositel Řádu republiky,laureát státní ceny, čestný člen Akademie umění SSSR)
1962   Národní umělec Ph. Dr.h.c. Max Švabinský (nositel Řádu republiky, laureát státní ceny a Čs. ceny míru)
1966   Národní umělec Vincenc Makovský
1967   Národní umělec Jaroslav Fragner
1969   Prof. Ing. arch. Dr. Oldřich Stefan (nositel Řádu práce a Ceny hl. m. Prahy)
1976   prof. Karel Lidický: akademický sochař, člen Svaz českých výtvarných umělců
1980   Bohuslav Slánský (laureát Státní ceny akademický malíř a grafik)
1982   prof. Karel Souček (akademický malíř)
1987   Vlastimil Večeřa (akademický sochař)
1988   Václav Turek (akademický malíř)
2002   Karel Nepraš (akademický sochař, profesor Akademie výtvarných umění v Praze)
2002   Karel Nepraš (profesor)
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
2007-   Vědecko-výzkumné pracoviště AVU / AVU Reseach Centre
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1995   POST AIDS
2006   Společná výstava malířských ateliérů M. Rittsteina (AVU) a S. Diviše (VŠUP)
2008   Diplomanti AVU 08
2015   7 (Kubík, Horký, Nasadil, Stratil, Šmídek, Vlach, Žalský)
2015   Diplomanti AVU 2015
2016   Kresby/sochy
2017   New Wave - Diplomanti AVU 17 / AVU Graduates
2017   Středy na AVU
2018   Jiné místo / Another Place
2019   Nejkrásnější věk / The Most Beautiful Age
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
2013   Škola Jana Hendrycha přehled absolventů 1990 - 2013 (Ateliér figurálního sochařství a medaile)
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty)
5.12.2000   Ladislav Žák 1900-1973 (Kolokvium ke 100. výročí narození)
pamětní list
rok vydání, název (podnázev)
1974   PhDr. Václav Vilém Štech (profesor, nositel Řádu republiky, Řádu práce a lareát státní ceny Klementa Gottwalda)
program
rok vydání, název (podnázev)
1990   Akademie výtvarných umění Praha (Program a informace 1990)
almanach
rok vydání, název (podnázev)
1926   Almanach Akademie Výtvarných Umění v Praze vydaný k stodvacátémupátému výročí založení ústavu
1979   Almanach Akademie výtvarných umění v Praze (K 180. výročí založení (1799-1979))
2004   Akademie výtvarných umění v Praze / Academy of Fine Arts in Prague (Program, informace / Programme, Informations)