Krajské nakladatelství Karlovy Vary

rok vzniku: 1956
rok zániku: 1960
obec: Karlovy Vary (Karlovy Vary)
adresa: _