Indigoprint, s.r.o.

druh: tiskárna
obec: Praha 5
adresa: Drtinova 557/8
PSČ: 150 00
stát: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: indigoprint@indigoprint.cz
web: www.indigoprint.cz

Indigoprint, s.r.o.

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  2014   Adam Vačkář: První a poslední věci / The First and Last Things
  2014   Bohumil Kubišta: Grafika
  2014   Jan Poupě: Solaris
  2014   Jaroslava Bičovská
  2014   Kamenecký kopec mého mládí (K 90. narozeninám Karla Malicha)
  2014   Karel Malich: Cosmic
  2014   Karel Teige: Plochy snů
  2014   Kateřina Zochová: Dozvuk / Reverberation
  2014   Ladislav Janouch: Sochy
  2014   Ladislav Kukla: Malba, objekty, fotografie, projekty / Paintings, objects, photographs, projects
  2014   Luděk Filipský: Skryté energie kosmologického prostoru / Hidden Energies of Cosmologic Space
  2014   Markéta Othová
  2014   Mary Duras
  2014   Mikuláš Medek: Pohyblivé hroby
  2014   Orbis pictus Františka Kupky (Mezi symbolismem a reportáží)
  2014   Petr Stibral: Fotoretrospektiva / Photoretrospective
  2014   Pozdrav daleké země, pozdrav daleké zemi / Greetings from a Distant Country, Greetings to a Distant Land (Zbyněk Sekal a Japonsko / Zbyněk Sekal and Japan)
  2014   Roman Franta: Jenom láska / Only Love
  2014   Sýkorovy Počedělice 2014
  2014   Tanec v ruinách (Nálezy Jiřího Koláře)
  2014   Tanec v ruinách (Nálezy Jiřího Koláře)
  2015   Architekt Lubor Marek
  2015   Art Brut Live: Fotografie Mario Del Curto
  2015   Emil Filla (Sféra umění leží v citu a cit nemá býti zasažen)
  2015   Gottfried Lindauer: 1839-1926 (Plzeňský malíř novozélandských Maorů)
  2015   Ivan Král: Fotografie
  2015   Jaroslav Štědra: Obrazy
  2015   Jiří Petrbok: Hell 3: JDC Revisited, 1998 - 2015
  2015   Kamila Ženatá: Horizont událostí / Event Horizon
  2015   Ladislav Novák: Alchymáže
  2015   Linda Čihařová: Průřezy krajinou
  2015   Lukáš Karbus: Untitled
  2015   Markéta Othová: 1933
  2015   Milan Kunc: Pop Surrealism (New York - Köln)
  2015   Miloslav Chlupáč
  2015   Pavel Štecha: Chataři
  2015   Petr Veselý: Anděl, stín / Angel, Shadow
  2015   Robert Šalanda: Já jsem ti to říkal / I told you so
  2015   Stanislav Kolíbal: Kresba za kresbou / Drawing by Drawing
  2015   Stanislav Kolíbal: Sochy a kresby / Sculptures and Drawings 1954-2015
  2015   Sýkora's Počedělice 2015
  2015   Sýkorovy Počedělice 2015
  2015   Xénia Hoffmeisterová: Eugenikové / Eugenic Minds / Die Eugeniker (Obrazy k dokumentárnímu filmu Eugéniové / Paintings for the documentary Eugenic Minds / Die Eugeniker : Bilder zum Dokumentarfilm Eugenic Minds)
  2015   Zdeněk Sýkora: Linie / Linien
  2015   Zhang Xiaogang: Slivoň a dívka
  2016   Artur Magrot: Nebude to trvat dlouho / It will not take long
  2016   Dominik Gajarský: Carausius morosus
  2016   El Hadji Sy: Malba – Performance – Politika / Painting – Performance – Politics
  2016   František Hudeček: Kresba - zrcadlo představ
  2016   Hana Autengruberová-Jedličková 1888-1970
  2016   Jakub Janovský: Silicon Family
  2016   Jan Rothmayer: Fotografie
  2016   Jan Vytiska: Tak špatný jsi, jak praví klepy, tak ďábla zveš, až k tobě vejde
  2016   Jaromír Novotný: Backlight
  2016   Jaroslav J. Alt: Keře, obzor, oblaka / Bushes, Horizon, Clouds
  2016   Jindra Viková: Prchavé okamžiky / Fleeting Moments
  2016   Jiří Černický: Divoký sny / Wild Dreams
  2016   Jiří John: Malba, grafika, kresba
  2016   Josef Achrer: RGB3D/01/DATA/240X169,5MM/2015/16
  2016   Kamila Ženatá: Neviditelnost / Invisibility
  2016   Maxim Velčovský: Vše za 39
  2016   Milan Grygar: Sound on Paper
  2016   Pavel Baňka: Reflexe
  2016   Pavel Mrkus: Jindy / Another Time
  2016   Pocta Bohumilu Kubištovi
  2016   Sýkora's Počedělice 2016
  2016   Sýkorovy Počedělice 2016
  2017   Bára Křivská: Ticho / Silence
  2017   Barbora Dayef: A New Tale
  2017   Barbora Dayef: Nová historka
  2017   David Možný: Blind Spots
  2017   Jan Hísek: Oko oblaku
  2017   Jaroslav Paur
  2017   Jaroslav Vožniak
  2017   Jiří Hölzel: „UGBADQ“
  2017   Jiří Načeradský: Erót a mystérium mainad
  2017   Jiří Žák: Rozštěpený epistemolog / Shattered Epistemologist
  2017   Josef Hnízdil: Odložený případ / Cold Case
  2017   Josef Velčovský
  2017   Josef Žáček: Anticorps
  2017   Julian Rosefeldt: Manifesto
  2017   Karel Kuklík: Fotografický dialog s krajinou / A Photographic Dialogue With the Landscape
  2017   Krištof Kintera: Nervous Trees
  2017   Lubomír Typlt: 370° kruhu
  2017   Lubomír Typlt: Vizionáři / Visionaries
  2017   Lukáš Machalický: Těleso ponořené do tekutiny / Body Immersed in a Fluid
  2017   Magdalena Jetelová: Dotek doby / Touch of Time
  2017   Otto Gutfreund sochař
  2017   Richard Wiesner: Gluon
  2017   Svatopluk Klimeš: Oheň do papíru nezabalíš / No Use Wrapping Fire in Paper
  2017   Sýkorovy Počedělice 2017
  2017   Viktor Pivovarov: Dědečku, viděl jsi Boha?
  2017   Vladimír Ambroz: Akce / Actions
  2018   Daniel Pešta: DeTermination
  2018   Epos 257 (Kořeny, větve, šlahouny / Roots, branches, offshoots)
  2018   František Kupka: Legionář a vlastenec / Legionnaire and Patriot
  2018   Gabriel Urbánek: Glass in Photography 1990-2018
  2018   Jakub Nepraš: Invisible Outer Space
  2018   Jan Autengruber v galerii města Pacova
  2018   Jan Zrzavý ze sbírek soukromých sběratelů / from private collectors
  2018   Jaroslav Slovák: Čínu jsem maloval a miloval
  2018   Jindra Viková: Je později, něž si myslíš / It's Later than You Think
  2018   Jolana Havelková: Ohlédnutí
  2018   Kateřina Vincourová: Arteria
  2018   Kolář: Úšklebek století / Grimace of the Century
  2018   Lubomír Typlt: Neutopíš se dvakrát v téže řece / You can't drown in the same river twice
  2018   MAP: Místo, architektura, prostor v díle Michala Škody / Mindspace, Architecture, Place in the Works of Michal Škoda
  2018   Mat Collishaw: Standing Water
  2018   Petr Písařík: Space Maker
  2018   Sýkorovy Počedělice 2018
  2018   Václav Boštík: Altro Řím 77 / 59 + 1
  2018   Vladimír Kopecký: Na EX!
  2018   Wallerant Vaillant: Mistr mezzotinty / Master of Mezzotint
  2019   Bedřich Dlouhý: Moje gusto (Výběr z díla)
  2019   Bedřich Dlouhý: What I Like (Selected Works)
  2019   Jiří Bielecki 1929–2000
  2019   Jiří Kolář (Forms of Visual Poetry. From the Collection of Museum Kampa - The Jan and Meda Mládek Foundation, Prague, Czech Republic)
  2019   Jiří Trnka: V zahradách imaginace
  2019   Jitka Štenclová: Jak nahoře, tak i dole
  2019   Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře (Průvodce výstavou)
  2019   Josef Šíma: The Road to Le Grand Jeu (Exhibition Guide)
  2019   Libor Hřivnáč: Zrození Řádu
  2019   Michaela Vélová Maupicová (1982–2018)
  2019   Milan Nápravník: Dno obrazu
  2019   Neoklasicismus mezi technikou a krásou: Pietro Nobile v Čechách
  2019   Ondřej Filípek: Vaz / Ligament
  2019   Stanislav Kolíbal: Former Uncertain Indicated
  2019   Sýkorovy Počedělice 2019
  2019   Zdeněk Sýkora im öffentlichen Raum
  2019   Zdeněk Sýkora ve veřejném prostoru
  2020   David Hanvald: Rukopis převzít nejde! / A Signature Style Cannot Be Forged!
  2020   Jakub Špaňhel: Pět světel nad vodou / Five Lights Above the Water
  2020   Lenka Černota: Vlčina
  2020   Michal Matzenauer: Labyrinthus terrarum et metamorphosis essentia
  2020   Michal Škoda: Přes vrstvy každodennosti / Beyond the Layers of Dailiness
  2020   Miloš Cvach: Hra na moře / A Fantasy Sea
  2020   Monika Immrová: Tříbení / Refinement
  2020   PF 2021
  2020   Radka Bodzewicz: Božská komedie
  2020   Siegfried Herz: O lásce / On love
  2020   Stanislav Sucharda 1866-1916: Tvůrčí proces
  2020   Sýkorovy Počedělice 2020
  2020   Tomáš Bárta: Vrstva paměti / The Layer of Memory
  2020   Zdeněk Sýkora: Moje příroda / My Nature
  2021   Barbora Barbar Kysilková: Homo Tempus
  2021   Gwénaël Morice: Férový okruh / A Fair Cycle
  2021   Ira Svobodová: Paperwork
  2021   Jan Jedlička
  2021   Jiří Hampl: Utajený objevitel / A Secret Explorer (Fotografie a objekty / Photographs and Objects)
  2021   Josef Žáček: Surrogate
  2021   Libuše Jarcovjáková: Jako když tygr spí / Like the Sleeping Tiger
  2021   Louny's Theatre Curtain
  2021   Magdalena Jetelová: Proměny místa a prostoru
  2021   Magdaléna Roztočilová
  2021   Natalie Perkof: Carbon Dreams
  2021   Petr Veselý: Závěsy / Curtains
  2021   Příběh lounské divadelní opony
  2021   Svatoslav Böhm: Půdorysy paměti / Projections of Memory
  2021   Sýkorovy Počedělice 2021
  2021   Tomáš Jetela: Genius noci
  2021   Václav Krůček: Diaphanous
  2021   Viktor Pivovarov: Moskevská gotika / Moscow Gothic
  2022   Alžběta Jungrová: E-motion Disconnected
  2022   Filip Kůrka: Myslivecký realismus 1. / Gamekeeper Realism vol. 1
  2022   Christian Houge: Temple of Light
  2022   Jakub Švéda: Mayday
  2022   Jan Kavan: Nepravděpodobný realizmus II / Improbable Realism II
  2022   Jaromír Šimkůj: Vlakem / By Train
  2022   Josef Achrer: Výprava do ticha vesmíru / The Quest for Tranquil Space
  2022   Michal Resl: Nová příroda (Fotografie)
  2022   Milada Othová: Snad je to tak
  2022   Milan Grygar: Obrazy / Paintings 2021
  2022   Milan Grygar: Pastely / Pastels 2020
  2022   Moemi Yamamoto: Yume
  2022   Pavel Baňka: Mezi fotografií a malbou / Between Photography and Painting
  2022   Siegfried Herz: Eurydiké
  2022   Tomáš Němec: Tak kořistně
  2022   Tomáš Tichý: Rozpojení / Disconnected
  2022   Viktor Pivovarov: Zimní jablko / Winter Apple
  2022   Vladimír Kopecký: Linie / Lines
  2023   Alexander Tinei: Funny Games
  2023   Jan Heres: House of Menander
  2023   Jan Poš: Časová pole
  2023   Jan Uldrych: ROD
  2023   Jan Vytiska: Rituál prokletých srdcí
  2023   Jana Kasalová: Anámnésis
  2023   Jiří David: Oheň vyhasl, vlci zůstali / The Fire Has Gone Out, the Wolves Have Remained
  2023   Krištof Kintera: How Can I Help You?
  2023   Krištof Kintera: Neuropolis / Všechno je jinak
  2023   Lenka Falušiová: Stříbrné vody stékají po stupních lesa... / Silver waters flow over the steps of the forest...
  2023   Pavel Trnka: Proměny / Transformations
  2023   Petr Gruber: Tišiny / Silent Places
  2023   Theodor Pištěk: Rozhovory s Hawkingem / Interviews with Hawking (Obrazy z let 2017–2021 / Paintings from 2017–2021)
  2023   Zdeněk Sklenář: Ať rozkvetou růže i broskvoně
  2024   Milan Grygar 2023
  2024   Pavel Šmíd: Radostné vyhlídky / Bright Prospects
  nedat. (2011?)   Vladimír Novák: Magma. Světlo poutníka (Obrazová zpráva o výstavě v Galerii výtvarného umění v Mostě)
  nedatováno   Miloslav Moucha: L´OEil du Temps
  nedatováno (2012)   Jiří Kačer: Sedimenty paměti kamene (Obrazová zpráva o výstavě v Galerii výtvarného umění v Mostě)
  nedatováno (2013)   Obrazy antropomorfně vegetabilních metamorfoz Dušana Černého (Obrazová zpráva o výstavě v Galerii výtvarného umění v Mostě)
  nedatováno (2015)   Michal Šarše: Admirabilis opertus - Schrany, Reliquiae, Ateliery (Obrazová zpráva o výstavě v Galerii výtvarného umění v Mostě)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2013   Obrazy krásy a spásy (Gotika v jihozápadních Čechách)
  2014   Alt, Vajd: My Left Hand
  2014   Cena Jindřicha Chalupeckého 2014 / Jindřich Chalupecký Award 2014 (Svět dostává nové dimenze / The world is taking on new dimensions)
  2014   Elsi & František Kyncl: Dialog sil - Souzvuk energií / Dialogue of Forces - Harmony of Energies
  2014   Karikatura a její příbuzní (Obrazový humor v českém prostředí 19. století)
  2014   Kukačka 5 (Intervence, instalace, infiltrace)
  2014   Nejkrásnější české knihy roku 2013 / The Most Beautiful Czech Books of 2013
  2014   Otevři zahradu rajskou (Benediktini v srdci Evropy 800 - 1300)
  2014   Paměť FAVU - Sonda jednoho ročníku
  2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
  2014   Tajemné dálky (Symbolismus v českých zemích 1880-1914)
  2014   Vně a uvnitř (Umělá vlákna v odívání od poloviny 20. století do současnosti)
  2014   Všemu světu na útěchu (Sochařství a malířství na Chomutrovsku a Kadaňsku 1350-1590)
  2014   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy
  2014   Ze středu ven / From the center out (Umění regionů 1985-2010 / Regional art from 1985-2010)
  2015   anna/dechem (české sklo v tvůrčím dialogu maleb Anny Neborové a objektů studia Dechem)
  2015   Art Brut Live: Sbírka abcd | Bruno Decharme
  2015   Conceptual Art and Communism in Slovakia in 1965–1989 (Or 50 Years of Slovak Neo-Avant-Garde)
  2015   Česká malba generace 90. let 20. století / Czech Painting of the 1990s Generation
  2015   Daniela Vinopalová, Monika Immrová: Socha / Sculpture
  2015   Flaesh
  2015   Jeden svět nestačí (Poklady umění 19. století ze sbírky Patrika Šimona)
  2015   Malba 4
  2015   Model
  2015   Pandora's Vox (Veronika Holcová, Sandra Vásquez de la Horra, Klara Kristalova)
  2015   Předbíháš, když jsi v řadě? / Do you jump queues? (Galerie SPZ / SPZ Gallery)
  2015   Rezonance (Jiří Načeradský, Josef Bolf, Lubomír Typlt)
  2015   Smysl pro umění (Ceny České akademie věd a umění 1891-1952)
  2015   Tiché dialogy / Silent Dialogues: Jiří Hilmar, František Kyncl, Jindřich Zeithamml
  2015   Triumf baroka a manýrismu ze sbírky Patrika Šimona
  2015   Umělci a proroci / Artists and Prophets
  2015   Zpráva o knize / www.bookreport.cz
  2016   1960–1970
  2016   A/W 15–16: „Jsi tím, co si přeješ“ / ‘You Are What You Wish For'
  2016   Against Nature (Mladá česká umělecká scéna / Young Czech Art Scene)
  2016   Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj / Douanier Rousseau: Painter's Paradise Lost
  2016   Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award 2016, Laure Prouvost: C'est not ouest
  2016   Duše peněz / The Soul of Money
  2016   Galerie Most Pons saskému umění (Ausstellung sächsischer Künstler der Euroregion Erzgebirge in Most "Grenzweg")
  2016   In Their Eyes...
  2016   Jan Kupecký a „černé umění“ / Johann Kupezky and "the Black Art"
  2016   Loni v Marienbadu: Film jako umění / Last Year in Marienbad: A Film as Art
  2016   Lustr Festival ilustrace 2015
  2016   Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938)
  2016   Prostory touhy / Spaces of Desire (Je architektura sexy? / Is Architecture Sexy?)
  2016   Skvělý nový svět / Brave New World
  2016   Textile and Experiment / Textil a experiment
  2016   Tohle není poesie! (Zhroucení citů) / This is Not Poetry! (Collapse of Emotions) (Narativní tendence těl ve sbírce Roberta Runtáka / Narrative Tendencies of Bodies in Robert Runták's Collection)
  2016   Vanity Fair (Diplomanti Akademie výtvarných umění v Praze 2016 / Academy of Fine Arts in Prague Graduates 2016)
  2016   Velkorysost: Umění obdarovat (Bílý králík: Kniha k výstavě)
  2016   Zdeněk Trs, Alžběta Josefy: Jak nahoře, tak dole
  2016   Živly v nás (Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století)
  2017   5KV: 5 let umění a designu v Kvalitáři / 5 Years of Art and Design in Kvalitář Gallery
  2017   Ateliérová sousedství / Neighbours in Art (Marcel Duchamp, Raymond Duchamp-Villon, Jacques Villon, František Kupka a další / and others)
  2017   Cena Jindřicha Chalupeckého 2017 / Jindřich Chalupecký Award 2017
  2017   Dělat okna tam, kde dříve byly zdi / Making Windows Where There Were Once Walls
  2017   Interiéry duše (Umělecké bytování v prostoru Loosových plzeňských architektur)
  2017   Kamila Ženatá: Horizont událostí / Event Horizon
  2017   Královské dělení
  2017   Muž s hořící hřívou! (Emil Filla a surrealismus 1931-1939)
  2017   New Wave: Diplomanti AVU 17 / AVU Graduates 17
  2017   Prague Power Boost (Kintera / Achrer / Číhal)
  2017   Socha 2 AVU (1990-2016 Demartini Zeithamml)
  2017   Světla, šero a temnoty (Umění českého 19. století)
  2017   Total Global: Milan Kunc, Jiří Černický
  2018   Art Dialog 2018: Meziprostory
  2018   Božena Rothmayerová Horneková a Alice Masaryková: Svěřenkyně a mentor (1926-1939)
  2018   Colours of Transparency (Studio of Glass / Ateliér skla)
  2018   Čas, čas, čas... v umění 19. století
  2018   Dale Chihuly, Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová
  2018   Domestic Arenas
  2018   Have You Seen These People?
  2018   Hommage à Peter Vajda (Výber zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s. v Bratislave / Selection from the Collection of Prvá slovenská investičná skupina, a.s. in Bratislava)
  2018   Jan Smetana a jeho škola / Jan Smetana and His School
  2018   Kde domov můj
  2018   Mechanismy imaginace
  2018   Minimal Difference
  2018   Nejkrásnější české knihy roku 2017 / The Most Beautiful Czech Books of the Year 2017 (53. ročník / 53rd Year)
  2018   Soutok / Confluence
  2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
  2018   Šetlík pro MUD* (Katalog sbírky Jiřího Šetlíka pro Muzeum umění a designu Benešov)
  2018   Trauma, tíseň, extáze, prázdnota (Formule afektu a patosu 1900–2018)
  2018   Zhang Xiaogang, Wang Guangyi: The Reunion of Poetry and Philosophy
  2019   (Dis)connection
  2019   Angelo Maria Ripellino: Praha byla krásnější než Řím / Prague Was More Beautiful Than Rome (Příbeh české avantgardy / Story of the Czech Avant-garde)
  2019   Interconnection: On Bodies of Water
  2019   Jiří Načeradský & Lubomír Typlt: Příčný řez / A Cross-section
  2019   Kirstine Roepstorff, Matyáš Chochola: King is Dead
  2019   Meda: Ambasadorka umění
  2019   Meda: Ambassador of Art
  2019   Mnohoznačnost struktur, dynamika sil / Ambiguity of Structures, Dynamics of Forces (Okruh výtvarníků Musea Kampapracující s konkrétním uměním a jazykem geometrie / Circle of Artists in Museum Kampa Working with Specific Art and the Language of Geometry)
  2019   Od práce k zábavě (Podoby volného času v umění XIX. století)
  2019   Tváře expresionismu (1905-1925) / Faces of Expressionism (1905-1925) (Slovinsko - Čechy - Německo / Slovenia - Bohemia - Germany)
  2019   Velvet edition
  2020   Filip Kůrka, Matouš Háša: Stopa hada
  2020   Jindřichův model
  2020   Kostky, dvorky
  2020   Lost: Michael Bielicky & Kamila B. Richter
  2020   Lucie J. Skřivánková, Patrik Adamec: Colorful Downer
  2020   Nad slunce krásnější / More Beautiful Than the Sun (Plzeňská madona a krásný sloh / The Pilsen Madonna and the Beautiful Style)
  2020   Vladimír Havlík, Rudolf Sikora: Sníh, kámen, hvězda, strom / Snow, Stone, Star, Tree
  2021   Cache / Mezipaměť
  2021   Diplomky FUD UJEP 2021 (Katalog výstavy diplomových prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí and Labem 2020–2021)
  2021   Falza! (Průvodce na cestě mezi falzem a originálem)
  2021   Hard Work: Adéla Janská, Martin Skalický
  2021   Já a oni (Jedinec a společenství v umění 19. století)
  2021   Jakub Tytykalo, Pavlína Kvita: Myth Game
  2021   Jan Uldrych & Aleš Brázdil: Kosmos / Cosmos
  2021   Nova forma 1
  2021   Paralelní scénáře / Parallel Scenarios
  2021   Sup Lem End
  2021   Vanitas (Vanitas in Contemporary Czech Art)
  2021   Vanitas (Vanitas v současném českém umění)
  2021   Vladimír Skrepl: Remixed & Reimagined
  2021   Zažít zjevení
  2021   Zeb One, Marek Šilpoch: Kind of Blue
  2022   (Ne)moc
  2022   Bolest těch druhých
  2022   Dílo a proměna umělecké scény
  2022   Diplomky FUD 2022 (Katalog diplomových prací absolventů Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v akademickém roce 2021-2022)
  2022   Inkarnace: Rony Plesl & Richard Štipl
  2022   Jsem prostorem, v němž jsem / I Am the Space Where I Am (Umělci Studia PRÁM / Artists of the PRÁM Studio)
  2022   Linky komiksu
  2022   Martin Herold & Dominik Běhal: Zelené jiskry / Green Sparks
  2022   Nadějné vyhlídky: Dítě v současném českém umění
  2022   Pištěk & Pištěk: Dva světy
  2022   Salon umělců Benešovska 2022
  2022   V uzavřeném okruhu: Umění v čase pandemie / In a closed circle: Art in a time of pandemic
  2023   Diplomky FUD 2023
  2023   Tomáš Císařovský, Bohdan Holomíček: S časem pod kůží
  2023   Viktor Pivovarov, Pavel Pepperstein: Bílá zrcadla / White Mirrors
  2024   Moje boty, tvoje boty (Omlouvám se za to, v jak špatném stavu ti přenechávám svět, v němž budeš žít)
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2013   Laozi
  2013   Nikdo nikdy nepochopí, jaké to je, být někým jiným
  2014   2 x 100 mil. m²
  2014   Abeceda věcí (Poznámky k modernímu a současnému umění)
  2014   Asociativní dějepis umění (Poválečné umění napříč generacemi a médii: (koláž, intermediální a konceptuální umění, performance a film))
  2014   Bohumil Kubišta: Zářivý krystal
  2014   Cézanne: Krajina jako umění
  2014   Josef Váchal: Napsal, vyryl, vytiskl a svázal
  2014   Neuvěřitelná kauza Martinů (Pravdivá zpráva o tom, jak se stalo, že 17. srpna 1979 byly ostatky hudebního skladatele Bohuslava Martinů převezeny z dalekého Švýcarska do rodné Poličky)
  2014   Odjinud, jež se nachází právě zde
  2014   Ondřej Němec: Torzo (1973–1989)
  2014   Psanci této země (Postkoloniální myšlení V)
  2014   The Puppet and the Modern (Visual Style of Czech Family Puppet Theaters, Theater Clubs and Art Scenes in the Early 20th Century as a Unique Reflection of Avant-Garde and Modernist Currents by Czech Artists)
  2014   Uvnitř bílé krychle (Ideologie galerijního prostoru)
  2014   Václav Cigler
  2014   Vlček o Malichovi (Vzpomínky, dokumenty, interpretace 1969-2014)
  2015   Abstrakce - Čechy mezi centry modernity 1918-1950 (Nejen o vztazích volného a užitého umění)
  2015   Bohumil Hrabal a výtvarné umění
  2015   Co se vyjevuje (Eseje o Adrieně Šimotové)
  2015   Eva Eisler
  2015   Leopold Bauer: Heretik moderní architektury
  2015   Lubomír Typlt: Tikající muž / The Ticking Man
  2015   Pavel Mára: Fotografie / Photographs 1969-2014
  2015   Ruce básníků / Hands of Poets
  2015   Ruská malba, kresba a grafika od 19. do poloviny 20. soletí ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě
  2015   Seven Years / Sedm let K.O.V. (K.O.V. Studio : concept, object, meaning : seven years / Ateliér K.O.V. : koncept, objekt, význam : sedm let)
  2015   Současná expresivní malba v Čechách a její zahraniční kontext (Případová studie Martin Krajc)
  2015   Typlt (L'homme qui faisait tic-tac / The Ticking Man)
  2015   Václav Cigler
  2015   Veronika Holcová: Na dosah ruky / Within Hand's Reach
  2015   Viktor Stretti: Z Mnichova do Paříže (Korespondence a skicáře z let 1898 až 1902)
  2016   Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě
  2016   Atlas spontánního umění
  2016   Galerie H
  2016   Heavy Metal Milovice
  2016   Humor a hra v Galerii H
  2016   Josef Achrer - Dataismus a infomanická společnost
  2016   Klášter sv. Anežky České (Průvodce areálem)
  2016   Make the Most of Your OneOrbit
  2016   OneOrbit: Život jako výzva
  2016   Paneláci 1: Padesát sídlišť v českých zemích (Kritický katalog k cyklu výstav Příběh paneláku)
  2016   Plzeň zmizelá
  2016   POP10: Poklady ostrova pokladů (Ateliér Grafický design a nová média, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze)
  2016   Stručný glosář letenský
  2016   Typografie filmových titulků (Úvodní filmové titulky v československém hraném filmu 1945-1993)
  2016   Umění ve veřejném prostoru, Procenta na umění
  2016   Záznamy manipulované reality
  2016   Zdeněk Sýkora fotografem 1937-1945
  2017   Iva Němcová
  2017   Klacky v galerii, obrazy za miliony a co znamená krabice od pracího prášku (Odpovědi na nejčastější otázky o současném výtvarném umění)
  2017   Old Wastewater Treatment Plant Praha-Bubeneč 1906
  2017   Paneláci 2: Historie sídlišť v českých zemích 1945-1989 (Kritický katalog k výstavě Bydliště: panelové sídliště. Plány, realizace, bydlení 1945-1989)
  2017   Tvorba Zdeňka Sýkory očima matematika / Das Werk Zdeněk Sýkoras aus Sicht eines Mathematikers
  2017   Vladimír Ambroz: Akce / Actions
  2017   Zahraniční sběratelé českého umění (Rozhovory s kunsthistoriky, galeristy a umělci o letech 1948-89)
  2017   Zdeněk Sýkora 97- (Grafické listy 1993-2011 z Edice Galerie Zdeněk Sklenář)
  2018   Akademické platformy výpočetního navrhování
  2018   Czech Glass
  2018   České sklo
  2018   Druhý život / A second life (Příběhy lidí, jejichž novým domovem se po roce 1968 stalo Švýcarsko / Stories of people who found a new home in Switzerland after 1968)
  2018   Fata Morgana
  2018   Inverzní romantika / Inverse Romanticism
  2018   Leopold Bauer: Häretiker der modernen Architektur (1872-1938)
  2018   Porcelán +
  2018   Rok 1918 a umění v Plzni (Československá samostatnost v historii plzeňského uměleckého života 1914 - 1938)
  2018   Tajná láska
  2019   Holt si to musíte dát dovázat, jinej exemplář už není (Josef Váchal ve sbírce Viléma Trmala)
  2019   Ivan Ouhel v soukromých sbírkách
  2019   Ivo Žídek
  2019   Kupka: Guide through Museum Kampa's Collection
  2019   Kupka: Průvodce sbírkou Musea Kampa
  2019   Legendy a čáry
  2019   Literatura
  2019   Llev showcase (Vizuální deník design studia LLEV / A Visual Diary of the LLEV Studio)
  2019   Rostislav Vaněk: Extypo
  2019   Rudolf Samohejl: Plane Dreams
  2019   Squadron (Specimen Book)
  2020   Campo santo
  2020   Jiří Kubový: Absolutní krajina / Absolute Landscape
  2020   Karel Kramule
  2020   Olga Karlíková: Naslouchání / Listening
  2020   Opičí král
  2020   Sklenář
  2020   Sklenář
  2020   Starý lev a mladá opice
  2020   Tao-tek-king: Lao-tsïova kanonická kniha o Tau a ctnosti
  2020   Vladimír Janoušek: Časy / Times
  2021   Bohumila Grögerová: Setiny
  2021   Fotografie nového milénia (Od technických mutací k poetice autorské tvorby: Pocta pedagogické a tvůrčí práci prof. Miroslava Vojtěchovského)
  2021   Karel Vaca 1919–1989 (Filmové plakáty a další užitá tvorba / Film posters and Graphic Design)
  2021   Kubula a Kuba Kubikula
  2021   Luck Fuck
  2021   Milan Grygar: Prostorové partitury / Spatial Scores
  2021   O tao a ctnosti
  2021   Opičák Sun
  2021   Příběh Jindřicha Chalupeckého
  2021   Tento dřevoryt z knihy Hetéry byl za Rakouska konfiskován (Výtvarná díla ve sbírce Viléma Trmala)
  2021   Umění z NDR (Dědictví na obtíž?)
  2021   Zdena Kolečková
  2022   50 x F (Architekt Jan Fišer)
  2022   Gítáňdžali
  2022   Hranice příležitostí
  2022   Jan Jedlička: Spiriti / Spirits
  2022   Listy Josefa Floriana Jaroslavu Janouchovi
  2022   Nové milénium 2000-2018 (Od pádu dvojiček po smrť Zahy Hadid)
  2022   Vesmír umění (Ztracený deník Dušana P.)
  2023   Club of Opportunities (The Garden of Problems)
  2023   Kamila Ženatá (Kresba, grafika, instalace, malba (1972-2022))
  2023   The Law of a Good Neighbour (Notes on the Books from the Three-Day Visit to Aby Warburg Institute Library in London)
  2023   Václav Boštík
  2024   Toyen: Knihy bez hranic
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  2014   Diskuse 89 014
  2014   Paměť budov VUT v Brně
  2014   Výtvarníci na VUT v Brně
  2015   Rembrandtova tramvaj (Kubismus, tradice a „jiné“ umění)
  2016   Juergen Teller: Enjoy Your Life! (Text Anthology)
  2016   Juergen Teller: Enjoy Your Life! (Sborník textů)
  2016   Památky Těšínského knížectví
  2016   Velkorysost: Umění obdarovat / Generosity: The Art of Giving (Kniha rozhovorů / Book of Conversations)
  2017   ProLuka pod vršovickým nebem
  2017   Umění a tradice
  2018   Poesie i racionalita (Sborník kolokvia pořádaného GASK-Galerií Středočeského kraje v Kutné Hoře dne 26. října 2017 k uctění památky Jana Sekery (1935-2015))
  2018   Sbírky v pohybu podruhé (Sborník příspěvků ze semináře Mobilita sbírek VII, Sbírky v pohybu 2.)
  2018   Sbory Církve československé hisitské (architektonické dědictví našich regionů)
  2020   Literární archiv č. 52/2020 (Nakladatelství 1918-1949: Mezi okrajem a centrem)
  2022   Is It Just a Myth? (Vidět dvojmo / Seeing Double)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2019   Gabina Fárová: Žena-obraz-akt, prostorová metafora Gabina (uvedení katalogu Gabiny Fárové)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2015   Postava k otvírání / The Figure examined
  2017   Královské dělení
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev)
  2015   Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek
autorská kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2015   Překlapy a přehmaty / Typos and Stumbless
  2017   Časopysk: ABC elánu Davida Helána
  2023   Aleksandra Vajd, Hynek Alt: You Can't Change the Weather
  2023   Jan Urant: Blossom
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2022   Jakub Janovský: Betonová zahrada / The Cement Garden
  nedat.   Piazzetta Vrchlického divadla v Lounech
kalendář
  rok vydání   název (podnázev)
  2014   Ivan Král: Krajina / landscape 2015
  2014   Ivan Král: Praha 2015
  2015   Ivan Král: Krajina / landscape 2016
  2015   Ivan Král: Prha 2016
  2016   Ivan Král 2017: V korunách
  2016   Ivan Král: Praha 2017
  2017   Ivan Král: Krajina / lanscape 2018
  2017   Ivan Král: Praha 2018
  2017   Ladislav Janouch 2018
  2018   Ivan Král: Praha 2019
  2018   Ivan Král: Voda 2019
  2019   Ivan Král: Praha 2020
  2019   Krajina / lanscape 2020
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2018   Gabina Fárová: Žena - obraz - akt (Prostorová metafora Gabina)
leporelo
  rok vydání   název (podnázev)
  2013   Boříkova říkadla 1
  2016   Boříkova říkadla 2
periodikum
  rok vydání   název (podnázev)
  2014   Umění / Art (5 - Časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  2014   Umění / Art (3)
  2014   Umění / Art (2)
  2014   Umění / Art (4)
  2014   Umění / Art (6)
  2015   Umění / Art (1-2)
  2015   Umění / Art (3)
  2015   Umění / Art (4)
  2015   Umění / Art (5)
  2015   Umění / Art (6)
  2016   Umění / Art (1)
  2016   Umění / Art (2)
  2016   Umění / Art (3-4)
  2016   Umění / Art (5)
  2016   Umění / Art (6)
  2017   Umění / Art (1)
  2017   Umění / Art (2)
  2017   Umění / Art (3)
  2017   Umění / Art (4)
  2017   Umění / Art (5-6)
  2017   Umění darovat / The Art of Giving (Čtvrtletník pro obnovu české filantropie)
  2018   Umění / Art (1-2)
  2018   Umění / Art (3)
  2018   Umění / Art (4)
  2018   Umění / Art (5)
  2018   Umění / Art (6)
  2019   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (27)
  2019   Umění (Časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  2019   Umění (Časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  2019   Umění (Časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  2019   Umění / Art (1-2)
  2019   Umění / Art (6)
  2020   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (28)
  2020   Umění / Art (2)
  2020   Umění / Art (1)
  2020   Umění / Art (3)
  2020   Umění / Art (4)
  2021   Umění / Art (1)
  2021   Umění / Art (2)
  2021   Umění / Art (3)
  2021   Umění / Art (4)
  2022   Vlastní cestou (duben - květen - červen)
PF
  rok vydání   název (podnázev)
  2019   Pf 2019
průvodce
  rok vydání   název (podnázev)
  2018   Tváře Vyšehradu
ročenka
  rok vydání   název (podnázev)
  2015   Centrum současného umění DOX: Výroční katalog 2015 / Center for Contemporary Art DOX: Annual Report 2015
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev)
  2015   Český kubismus (Průvodce expozicí Umeleckoprůmyslového musea v Praze)

Indigoprint, s.r.o.

osoba   narození rok od - do, poznámka
Louda Martin         ???? - ????