Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i.

kniha
rok vydání, název (podnázev)
2006   Italské renesanční sochařství v českých státních a soukromých sbírkách
2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1)
2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/2)
2008   Architektura ve věku rozdělené reprezentace (Problém tvořivosti ve stínu produkce)
2009   Waldheimská idyla
2014   Současná umělecká díla v krajině (Průvodce)
2014   Česká literární nakladatelství 1949 - 1989
2015   Leopold Bauer: Heretik moderní architektury
2016   Design v českých zemích 1900-2000
2017   Ve službách módy a stylu (Česká bižuterie v období první republiky (1918-1938))
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev)
2010   Mácha redivivus (1810-2010) (Sborník ke dvoustému výročí narození Karla Hynka Máchy)
2011   Zločin a trest v české kultuře 19. století (Sborník příspěvků z 30. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň 25.-27. února 2010)
2016   Neviditelná loajalita? (Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století)