Pálffyho palác

pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1989   Štefan Gerstner: Krajiny
1991   Jozef Berger: Obrazy a kresby (1901 - 1962)
1991   Martin Guderna
1994   Daniel Brunovský: Mal'ba
1995   Rudolf Sikora: Pozorovatel' (malá retrospektiva fotografickej tvorby 1970/1995)
1996   Eva Hrabovská-Ploczeková: Fragmenty
1996   Agneša Sigetová: Ecce Homo
1998   Bohdan Hostiňák: Príbehy
1998   Tibor Borský: Obrázky Bratislavy
1998   Jozef Danglár Gertli: Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov / a iné obrázky
1999   Jozef Srna (1930 - 1992)
2001   Mária Balážová: Nadowessioux
2001   Martin Gerboc: Propaganda
2002   Man Ray: Fotografie
2002   Dorota Sadovská: Osie hniezda (performance)
2005   Miloš Boďa
2007   Alojz Stróbl (1856 - 1926)
2007   Endre Nemes po 35 rokov opät na Slovensku
2011   František Studený (100.výročí narodenia)
2012   Robert Bielik
2012   Jozef Srna: V novom svetle
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2004   Albín Brunovský: Retrospektíva