Pálffyho palác

instituce, obec, adresa
Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava), Františkánske nám. 11