Pálffyho palác

termín, název výstavy
????/02/16 -   Karol Baron: Speculum mundi,
1988   Igor Kalný: Výber z tvorby,
1988/07/28 - 1988/08/28   Výstava pätnástich,
1988/10   Mária Želibská-Vanči,
1988/12/15 - 1989/01/15   Štefan Makara: Poézia rodného kraja,
1989   Ivan Kozáček: Výber z fotografickej tvorby,
1989   Pavel Janek: Výber z fotografickej tvorby,
1989   Ernest Špitz: Kresby z pozostalosti,
1989/01/18 - 1989/02/12   Štefan Gerstner: Krajiny,
1990/05 - 1990/06   Oľga Johanidesová,
1991/01 - 1991/02   Lea Mrázová: Moje najmilšie,
1991/04/11 - 1991/05/26   Zdena Fibichová: Sochy, kresby,
1991/05/30 - 1991/07   Martin Guderna,
1991/06/04 -   Jozef Berger: Obrazy a kresby,
1992/03   Ján Ťapák: Sochy,
1992/09/03 - 1992/10/04   Písmo v obraze,
1992/09/04 - 1992/09/06   Aj jeseň má svoje čaro,
1992/09/08 -   Užité umenie z Brém,
1992/09/09 - 1992/10   Svět tibetského budhizmu (útržky),
1993/03   Pavel Kastl: Podoby,
1993/09/09 - 1993/10/31   Dorota Filová: Reštaurátorská tvorba,
1993/11/05 - 1993/12/12   Jan Saudek: Život, láska, smrť a podobné iné maličkosti,
1994/02/24 -   Stanislav Balko: Obrazy,
1994/04/21 - 1994/06/05   Reštaurátorská tvorba Gabriely Englischovej,
1994/09/16 -   Daniel Brunovský: Mal'ba,
1995/09   Eva Melkovičová: Strom, ktorému sa ani nesnívalo,
1995/10/24 - 1995/11/26   Rudolf Sikora: Pozorovatel',
1995/12/07 -   Nikolaj Feďkovič: Labyrint sveta a raj srdca,
1996/02/07 - 1996/03/24   Mária Filová: Metamorfózy,
1996/05/30 -   Agneša Sigetová: Ecce Homo,
1996/06/27 - 1996/08/25   Eva Hrabovská-Ploczeková: Fragmenty,
1997/09/09 - 1997/09/25   Česká groteska,
1997/11/27 - 1998/01/18   Boris Jirků: Obrazy - sochy,
1998/03/19 - 1998/05/03   Jozef Danglár Gertli: Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov / a iné obrázky,
1998/04/30 - 1998/06/14   Bohdan Hostiňák: Príbehy,
1998/07/02 - 1998/08/23   Tibor Borský: Obrázky Bratislavy,
1999/03/25 - 1999/05/02   Jozef Srna,
1999/07/01 - 1999/09/12   Emöke Vargová - Portréty,
1999/09/16 - 1999/10/31   Vladimír Kordoš,
1999/11/11 - 1999/12/12   Jiří Příhoda: Skulptůry, objekty / Sculptures, Objects,
1999/12/17 - 2000/01/30   Eduard Ovčáček: Serigrafie 1969 - 1999,
2000/10/05 -   Jiří chmelář: Vrstvy,
2000/11/16 - 2001/01/10   Alfons Mucha: Z parížského obdobia,
2001/02/01 - 2001/03/11   Mária Balážová: Nadowessioux,
2001/04/10 -   František Kupka, Otto Gutfreund zo zbierok Jana Mládka a Medy Mládkovej,
2001/04/10 - 2001/06/10   Otto Gutfreund zo zbierok Jana Mládka a Medy Mládkovej,
2001/06/20 - 2001/08/20   Cena Oskára Čepana 2001,
2001/06/21 - 2001/08/26   Martin Gerboc: Propaganda,
2002/02/05 - 2002/03/31   Man Ray: Fotografie,
2002/06/26 - 2002/09/01   Dorota Sadovská: Osie hniezda,
2002/12/19 - 2003/02/16   Christmas,
2004/01/28 - 2004/04/11   Pocta Josefovi Ladovi,
2004/05 - 2004/06   Mária Nemčeková-Chmeliarová: Prierez tvorbou,
2004/05/05 - 2004/06/04   Vincent Hložník: Obrazy 1941-1949,
2004/05/05 - 2004/06/04   Nardo di Cione: Bojnický oltár 1340-1360,
2004/12/10 - 2005/02/20   Albín Brunovský: Retrospektíva,
2005/01 - 2005/02   eat: experiment a typografie - výběr ze současné české a slovenské tvorby (1985-2004),
2005/03/18 - 2005/04/24   Miloš Boďa,
2005/04/20   Udělení čestné hodnosti Doctor Honoris Causa akademickej maliarce Adriene Šimotovej a teoretikom umenia Jane Ševčíkovej a Jiřímu Ševčíkovi,
2005/05/12 - 2005/08/28   Josef Váchal: 1884 - 1969,
2005/10/26 - 2005/11/26   Jozef Bubák: Kresby,
2005/11/22 - 2006/01/08   Andrej Reiser: Prvýkrát na Slovensku: Leningrad 1990, Portraits 1979-1991,
2006/01/18 - 2006/04/09   Klenoty českého a slovenského moderného maliarstva 1907-1945,
2007/02/22 - 2007/04/29   Ĺubo Stacho: Slovensko - tajomná a spirituálna krajina,
2007/09/13 - 2007/10/21   Alojz Stróbl,
2007/11/30 - 2008/01/28   Endre Nemes po 35 rokov opät na Slovensku,
2007/12/12 - 2008/01/13   Ján Želibský: Výber diel z 30. a 40. rokov 20. storočia,
2008/06/04 - 2008/09/07   Ena Bán: Kozmické divadlo,
2008/09/17 - 2008/10/19   Eugénia Lehotská: Jar , leto, jeseň...,
2008/09/23 - 2008/10/26   Umenie zblízka 02: Celoslovenský vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy,
2009/01/17   Daniela Čarná, JIří Valoch: Igor Kalný, Etienne Cornevin: Igor Minárik,
2009/03/06 - 1009/04/26   Nataša Floreanová: More, zem a flóra,
2009/05/22 - 2009/06/21   Mark Brusse,
2009/06/30 - 2009/08/23   Štvorvýstava,
2009/10/27   Andrey Euringer-Bátorová: Akčné umenie na Slovensku v 60-tych rokoch 20. storočia, Akcie Alexa Mlynárčika,
2011/01/14 - 2011/03/27   Milan Bočkay,
2011/06/02 - 2011/07/03   František Studený,
2011/09/14 - 2011/10/30   David LaChapelle: Lost and Found,
2011/12/01 - 2012/01/22   Michal Kern: Stotožnenie,
2012/03/16 - 2012/05/06   Pocta Picassovi,
2012/06/26 - 2012/09/02   Jozef Srna: V novom svetle,
2012/09/20 - 2012/10/21   Robert Bielik,
2013/05/07 - 2013/06/16   Panel story,
2013/06/26 - 2013/09/08   Rudolf Uher: Sochy z rokov 1975 - 1986,
2013/10/28 - 2014/01/12   Zora a Štěpán Pala: Synergia,
2013/11/22 - 2014/03/02   Miroslav Cipár: Maľba,
2014/06/24 - 2014/08/31   Lucia Dovičáková: Mamama,
2014/09/04 - 2014/10/19   Peter Ondreička: Milovanie - smrť - mal'ovanie,
2014/11/13 - 2015/01/25   Hermann Ármin Kern: Stretnutia s múzou,
2015/06/03 -   Katarína Balúnová: Urban Habitats,
2018/04/04 - 2018/06/10   Psychostereotaxia,
2019/09/26 - 2020/03/01   Matej Krén, Juraj Krén: Knihy, obrazy,
nedatováno   Jarmila Šimaiová-Divíšková: Výber z tvorby,