knihařská dílna Antonína Plesnivého v Praze-Karlíně

osoba, narození
Tvrdý Antonín, 23. 4. 1888