Kulturní dům v Lidicích

termín, název výstavy
1978/06 - 1978/07   Výstava dětských prací Lidice 1978,
1992/06 - 07   Lidice ve výtvarnén umění, Lidice 1942 - 1992,