Odbor územního plánování Západočeskéhé krajského národního výboru

osoba, narození
Michalec Miloslav, 14. 9. 1954