Odbor územního plánování Západočeskéhé krajského národního výboru

obec: Plzeň (Plzeň-město)