Státní pedagogické nakladatelství, n.p.

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1957   Jan Amos Komenský: Život, dílo, doba
1976   Ota Janeček: Slabikář
kniha
rok vydání, název (podnázev)
1950   Vliv výchovy a vyučování na rozvoj dětské tvořivosti
1951   Spisy 2: Pochod třicátého roku. FD-1. V tónině dur
1952   Mikoláš Aleš (Knížka a jeho životě a díle)
1952   Domov (Obrázky Mikoláše Alše se slovy lidové poesie)
1953   Spisy 4. Kniha pro rodiče (Přednášky o výchově dětí. Projevy o otázkách rodinné výchovy.)
1953   Vlajky na věžích
1954   Nauka o písmu (Pomocná kniha pro průmyslové školy grafické a pro školy uměleckého směru)
1955   Dějiny architektury (Učební text pro IV. ročník průmyslových škol stavebních)
1955   Psohlavci
1956   Komentář k Labyrintu světa a ráji srdce
1956   Doba husitská v díle Mikoláše Alše
1956   Filosofská historie
1956   Písně otroka
1956   Křest Svatého Vladimíra, Epigramy (výbor)
1957   Máj - Márinka
1957   Tvorba typografického písma
1957   Jan Amos Komenský (Stučný životopis)
1957   Jan Amos Komenský (Nástin života a díla)
1957   Starořecké báje
1957   Rukopisy a vzácné tisky pražské universitní knihovny
1957   V zámku a podzámčí
1957   Školní deníky Jakuba Jana Ryby
1957   Rudé zpěvy
1957   Večerní písně
1957   Mají děti dost času na učení i odpočinek?
1958   V zámku a podzámčí
1958   Robinson Crusoe (Podle románu Daniela Defoe volně vypravuje Josef V. Pleva)
1958   Kapesní atlas rostlin
1958   Světoví mistři hudby v naší vlasti
1959   Se Švabinským o grafice
1959   Purkyně ve Vratislavi
1959   Pěstitelské tabulky pro práci na školním pozemku
1959   V zámku a podzámčí, Chyže pod horami
1959   Matka (Hra o třech dějstvích)
1959   Cvičebnice německého jazyka (Díl I, lekce 1-25)
1959   Syn pluku
1959   Dětem
1959   Čím budu?
1959   Obrazy života chudých a utiskovaných (Výbor z próz)
1960   Bolestný a hrdinský život J. A. Komenského
1960   Působení Jana Amosa Komenského v Polsku
1960   U pěkného stolu
1960   Estetická výchova (Úvod do studia)
1960   Frantina
1960   Úterý
1961   Jiří Mahen (Jeho knihovnický odkaz)
1961   Poplach v Kovářské uličce
1961   V zámku a podzámčí, Chyže pod horami
1962   Bitva o výchovu
1962   Žil jsem na Čukotce
1962   Učme se cizím jazykům (Úvod do praktického studia cizích jazyků)
1963   Jan Amos Komenský (Život a dílo v dokumentech a v českém výtvarném umění)
1963   Otázky estetiky v přítomnosti i minulosti
1964   Josef Suk v obrazech
1965   Tajuplný ostrov
1965   Pohádky a povídky pro malé čtenáře
1965   Plačící strom
1966   Život proti smrti
1966   Tajuplný ostrov
1966   Co víme a nevíme o prvočíslech
1966   Selské balady
1966   Filosofie a současnost
1967   Vazby žakárských tkanin (Obrazová část)
1967   Lidové výtvarné umění (Čechy a Morava)
1967   Modelování (pro lidové školy umění)
1967   Z hlubin pravěku
1967   Pohádky a povídky pro malé čtenáře
1968   Základy obecné teorie umění
1968   Kresby, malba, grafika pro lidové školy umění
1968   Honzíkova cesta
1968   České malířství a sochařství 19. století
1968   Přemožitel neviditelných dravců (Ludvík Pasteur, muž čtyřikrát nesmrtelný a jedenkrát věčný)
1968   Vycházky do přírody
1969   Pohádky a povídky pro malé čtenáře
1969   Kluci, plný plyn (Abeceda bezpečné jízdy mladého motoristy)
1969   O barvě (Optická stránka barevnosti ve výtvarnictví)
1969   Vytváření didaktických dovedností učitele
1969   Kamarádi čísla
1970   Světlo v temnotách (Bolestný a hrdinský život Jana Amose Komenského)
1970   Světlo v temnotách (Bolestný a hrdinský život Jana Amose Komenského)
1970   Přehledné dějiny literatury 1 (Dějiny literatury české a slovenské s přehledem vývojových tendencí světové literatury)
1970   ABC rodinné výchovy (Dítě školního věku)
1971   Jak se dívat na grafiku
1971   Besedy o umění v 6. ročníku
1971   Československé dějiny v obrazech
1971   Přehledné dějiny literatury (Dějiny literatury české a slovenské s přehledem vývojových tendencí světové literatury od první světové války do r. 1945)
1971   Zavátý život
1971   Z hlubin pravěku
1971   U pravěkých lovců
1971   Československé dějiny
1971   Dějiny Československa (I. do roku 1437)
1972   Honzíkova cesta
1972   Technologie fotografie
1972   Didaktika tělesné výchovy (vybrané kapitoly 2.část.)
1972   Ztracený svět
1972   Starověký Řím (Čítanka k dějinám starověku)
1972   Zánik antiky
1972   Bibliografie díla Josefa Hrabáka
1973   O textilním výtvarné projevu
1973   Poznáváme architekturu
1973   Švabinského český Slavín (Sto portrétů)
1973   Svět z hlíny (Vyprávění o minulosti a současnosti keramiky)
1973   Starověké Řecko (Čítanka k dějinám starověku)
1973   Syn pluku
1973   Základní poznatky teorie relativity
1973   Svět čísel (Vyprávění o matematice)
1974   Lidové výtvarné umění (Slovensko)
1974   Čáry, klikyháky, paňáci a auta (Výtvarný projev a psychický život dítěte)
1974   ABC rodinné výchovy (Ditě v době dospívání)
1974   Bruno (anebo dobrodružství německého chlapce v české vesnici)
1974-1983   Ontogeneze lidské psychiky I-IV
1975   Pohádky a povídky pro malé čtenáře
1976   Polymery ve výtvarné praxi
1976   Vlastivěda pro 5. ročník základní devítileté školy
1976   Zavátý život
1976   Lovci jeskynních medvědů
1977   Základy práva
1977   Rajský ostrov
1978   Výtvarné práce s materiály, tvorba hraček, loutkářství
1978   České sochařství ve XX. století (1890–1945)
1978   Jak namalovat krajinu
1978   Bruno (anebo dobrodružství německého chlapce v české vesnici)
1978   Vyrobeno v Československu
1979   Fotografie pro lidové školy umění
1979   Povídání o českém skle
1979   Dějiny pravěku a starověku (I)
1979   Dějiny pravěku a starověku (II)
1979   Práce s dřevem (pro lidové školy umění)
1980   Čáry, klikyháky, paňáci a auta (Výtvarný projev a psychický život dítěte)
1981   Prostor a perspektiva
1981   Kapesní atlas okrasných ptáků
1981   Dvacet tisíc mil od Verna
1981   Dějiny pravěku a starověku (II)
1982   Úvod do vědy o scénických uměních
1982   Dějiny pravěku a starověku (I)
1983   Co je divadlo
1983   Dobrodružství barvy
1983   Moderní těsnopis
1983   Základy výtvarné výchovy
1983   Práce s dřevem (pro lidové školy umění)
1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980
1984   Malovaný svět
1984   Čáry, klikyháky, paňáci a auta (Výtvarný projev a psychický život dítěte)
1984   Osvícenství - věk rozumu
1984   Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ
1985   Švabinského český Slavín (Sto portrétů)
1985   Být nebo nebýt (Monology o herectví)
1986   Konec záhady hlavolamů
1986   Teorie umělecké kritiky
1986   Einstein (Život - smrt - nesmrtelnost)
1986   Janusz Korczak (Lékař, pedagog, spisovatel)
1987   Jan Amos Komenský a jeho odkaz dnešku
1987   ... A změněn svět
1988   Hlubotisk
1988   Obrázková škola řeči
1989   Fotografie pro lidové školy umění
1989   Kultura a životní prostředí
1989   Švabinského český Slavín (Sto portrétů)
1989   Dějiny pravěku a starověku (I)
1989   Dějiny pravěku a starověku (II)
1990   Dr. Karel Steinbach - Svědek téměř stoletý
1990   Semafor ve stávce
1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980
1991   Úvod do filozofie
1991   Já, člověk... (Jak děla vědu o člověku dnes a zítra)
1991   O věcech obecných I (Výbor z politické publicistiky)
1991   O věcech obecných II (Výbor z politické publicistiky)
1991   Čítanka samizdatové a exilové literatury I
1992   Tvář baroka
1992   Byli a bylo
1992   Proměny soudobého výtvarného umění
1992   Platón (Přednášky z antické filosofie)
1992   Milý pane Prezidente (Výběr z dětských kreseb a dopisů Václavu Havlovi)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev)
1957   Olomoucké povídky (Příspěvek ke studiu vývoje staročeské zábavné prózy)
1959   Soupis děl J.A.Komenského v československých knihovnách, archivech a museích
1975   Cesta Ladislava Švarce
1982   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Pedagogica. Aesthetica IV
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev)
1985   Výtvarný projev v oblasti tzv. původního umění
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1990/10   Estetická výchova: Měsíčník pro hudební, výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní i mimoškolní
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
1965   Konec 19. století v českém výtvarném umění
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
1953   Rusko-český slovník frazeologický
1956   Německo - český slovník
1957   Slovník českých spisovatelů beletristů 1945 - 1956
1958   Česko-polský slovník
1959   Španělsko-český slovník
1961   Anglicko-český a česko-anglický kapesní slovník
1962   Španělsko-český a česko-španělský kapesní slovník
1964   Slovensko-český, česko-slovenský slovník rozdílných výrazů
1965   Anglicko-český a česko-anglický kapesní slovník
1965   Polsko-český, česko-polský kapesní slovník
1967   Srbocharvátsko-český, česko-srbocharvátský kapesní slovník
1968   Italsko-český a česko-italský kapesní slovník
1968   Česko-anglický slovník
1969   Bulharsko-český, česko-bulharský kapesní slovník
1969   Esperantsko-český, česko-esperantský kapesní slovník
1969   Český slovník věcný a synonymický (1)
1971   Francouzsko-český a česko-francouzský slovník
1971   Italsko-český a česko-italský slovník
1971   Německo-český a česko-německý slovník (Část česko-německá)
1972   Francouzsko-český, česko-francouzský slovník
1972   Rusko-český a česko-ruský kapesní slovník
1972   Španělsko-český, česko-španělský kapesní slovník
1973   Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře (Anagramů, kryptogramů, značek, jmen původních, přijatých, dvojitých, polatinštěných atd.)
1973   Polsko-český slovník
1973   Česko-ruský slovník
1974   Školní rusko-český slovník
1974   Český slovník věcný a synonymický (3)
1974   Český slovník věcný a synonymický (2)
1975   Jak se to řekne německy
1980   Česko-španělský slovník
1980   Polsko-český, česko-polský kapesní slovník
1982   Česko-ruský slovník
1984   Srbocharvátsko-český, česko-srbocharvátský kapesní slovník
1984   Španělsko-český, česko-španělský kapesní slovník
1987   Česko-francouzský slovník (A - Q)
1988   Česko-francouzský slovník (R - Ž)
1988   Německo-český slovník (A-L)
1988   Německo-český slovník (M-Z)
1988   Česko-italský slovník
1989   Slovensko-český a česko-slovenský slovník rozdílných výrazů
1990   Česko-francouzský a francouzsko-český slovník na cesty
1990   Česko-anglický slovník
1990   Malý slovník výtvarného umění
1992   Španělsko-český slovník
1992   Česko-italský slovník
1992   Francouzsko-český slovník
1992   Italsko-český slovník
1993   Česko-španělský slovník
1994   Slovník cizích slov
1995   Italsko-český slovník
učebnice
rok vydání, název (podnázev)
1952   Početnice (pro 1. postupný ročník národních škol)
1953   Cvičebnice hospodářské němčiny II
1953   Dějiny ČSR (I. díl)
1953   Dějiny ČSR (III. díl)
1953   Naše kniha (Doplňková četba k První čítance pro národní školy)
1954   Русский в Чехословакии
1954   Η Τσεχική για Έλληνες (Čeština pro Řeky)
1954   Francouzština pro běžnou a obchodní praxi (Část 1. Texty, otázky a cvičení)
1954   Francouzština pro běžnou a obchodní praxi (Část 2. Výslovnost a pravopis, slovník, frazeologie a gallicismy, mluvnice. Slovník a klíč k překladovým cvičením.)
1954   Cvičebnice hospodářské angličtiny II
1954   Dějiny ČSR (II. díl)
1956   Jak se dělí slova
1956   Hudební výchova (pro IV. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol)
1956   Cvičebnice hospodářské angličtiny III
1956   Zoologie (pro osmý postupný ročník)
1957   Francouzská mluvnice (Francouzská mluvnice a cvičebnice)
1957   Anglická mluvnice
1957   Francouzština pro devátý postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol
1957   Cvičebnice hospodářské angličtiny I
1958   Francouzština běžná a hospodářská (Část druhá)
1959   Základní mluvnice němčiny
1960   Cvičebnice německého jazyka (Díl I., lekce 1-25)
1960   Cvičebnice německého jazyka (Díl II, lekce 26-50)
1960   Učebnice angličtiny pro vysoké školy (díl I, část 1)
1960   Učebnice angličtiny pro vysoké školy (díl I, část 2)
1961   Učíme se německy (1. díl)
1962   Geometrie pro 6. ročník (1. vydání)
1962   Základní mluvnice němčiny
1962   РУССКИЙ ЯЗЫК / Russkij jazyk (Učebnice pro 6. ročník základní devítileté školy)
1962   Geometrie pro 7. ročník
1962   Francouzština pro 8. ročník základní devítileté školy
1962   Slabikář
1962   Cvičebnice španělštiny, texty, mluvnice, cvičení
1963   Geometrie pro 6. ročník (2. vydání)
1963   Geometrie pro 8. ročník (1. vydání)
1963   Polština pro samouky
1963   Španělština pro střední ekonomické školy (1)
1963   Přírodopis pro 8. ročník základních devítiletých škol (Biologie člověka)
1963   Německá konverzace pro střední všeobecně vzdělávací školy
1963   Čteme německy
1963   Hudební výchova pro 8.ročník základní devítileté školy (Pokusná učebnice)
1964   Geometrie pro 6. ročník (3. vydání)
1964   Geometrie pro 8. ročník (2. vydání)
1964   Španělština pro střední ekonomické školy (2)
1964   Anatomie člověka I
1964   Španělština pro samouky
1964   Polština pro samouky
1964   Francouzština pro samouky
1964   Algebra (pro 8. ročník)
1965   Geometrie pro 6. ročník (4. vydání)
1965   Geometrie pro 8. ročník (3. vydání)
1965   Španělština (pro I. ročník středních škol)
1965   Angličtina (pro I. ročník středních škol)
1965   Rumunština pro samouky
1965   Základní mluvnice němčiny
1965   Učíme se francouzsky
1965   Hudební výchova pro 6. ročník základní devítileté školy
1965   Italština pro samouky
1966   Geometrie pro 6. ročník (5. vydání)
1966   Geometrie pro 8. ročník (4. vydání)
1966   Španělština (pro II. ročník středních škol)
1966   Němčina pro samouky
1966   Francouzština pro jazykové školy (1)
1966   Angličtina pro samouky
1966   Učebnice němčiny I
1966   Učebnice němčiny II
1967   Geometrie pro 6. ročník (6. vydání)
1967   Geometrie pro 8. ročník (5. vydání)
1967   Němčina (pro jazykové školy I)
1967   Učíme se anglicky
1968   Geometrie pro 6. ročník (7. vydání)
1968   Geometrie pro 8. ročník (6. vydání)
1968   Fyzika pro 1. ročník střední všeobecně vzdělávací školy
1968   Organická chemie pro II. a III. ročník středních všeobecně vzdělávacích škol
1968   Angličtina pro samouky
1968   Dějepis (Pro 8. ročník základní devítileté školy)
1968   Plavání
1968   Němčina pro samouky
1968   Němčina (pro jazykové školy III)
1968   Němčina (pro jazykové školy IV)
1968   Angličtina pro jazykové školy III. a IV.
1969   Geometrie pro 6. ročník (8. vydání)
1969   Geometrie pro 8. ročník (7. vydání)
1969   Numerické výpočty (pro I. a II. ročník SVVŠ se zaměřením na programování a obsluhu počítacích strojů)
1970   Geometrie pro 8. ročník (8. vydání)
1970   Němčina (pro jazykové školy II)
1970   Česká mluvnice
1970   Francouzština pro jazykové školy (3)
1971   Geometrie pro 6. ročník (9. vydání)
1972   Geometrie pro 6. ročník (10. vydání)
1972   Geometrie pro 8. ročník (9. vydání)
1972   Přírodopis pro 8. ročník základních devítiletých škol (Biologie člověka)
1972   Němčina pro I. ročník středních škol
1973   Geometrie pro 6. ročník (11. vydání)
1973   Geometrie pro 8. ročník (10. vydání)
1973   Algebra (pro osmý ročník)
1973   Hudební výchova pro 8.ročník základní devítileté školy
1974   Geometrie pro 6. ročník (12. vydání)
1974   Geometrie pro 8. ročník (11. vydání)
1975   Geometrie pro 8. ročník (12. vydání)
1976   Geometrie pro 6. ročník (13. vydání)
1976   Geometrie pro 6. ročník (14. vydání)
1976   Geometrie pro 8. ročník (13. vydání)
1976   Čítanka III pro střední školy
1976   Fyzika pro III. ročník střední všeobecně vzdělávací školy (pro III. a IV. ročník gymnázia)
1977   Geometrie pro 8. ročník (14. vydání)
1977   Geometrie pro 6. ročník (15. vydání)
1978   Geometrie pro 8. ročník (15. vydání)
1978   Geometrie pro 6. ročník (16. vydání)
1978   Zrádná slova ve francouzštině
1979   Geometrie pro 8. ročník (16. vydání)
1979   Geometrie pro 6. ročník (17. vydání)
1979   Matematika pro gymnázia (Sešit 4/1)
1979   Matematika pro gymnázia (Sešit 5)
1980   Geometrie pro 8. ročník (17. vydání)
1980   Pedagogika (pro 2. ročník středních škol sociálně právních)
1981   Geometrie pro 8. ročník (18. vydání)
1981   Matematika pro gymnázia (Sešit 8)
1982   Němčina pro samouky
1982   Fonetika současné angličtiny
1982   Matematika pro gymnázia (Sešit 3)
1982   Matematika pro gymnázia (Sešit 7)
1982   Hudební výchova pro šestý ročník základní školy
1982   O sochařské reprodukci
1983   "Stůj!" "Pozor!" "Volno!" (Cvičebnice dopravní výchovy pro 4. ročník ZŠ)
1983   Francouzština pro jazykové školy (1)
1983   Český jazyk (Přehled učiva základní školy)
1983   Matematika pro gymnázia (Sešit 4/2)
1983   Matematika pro gymnázia (Sešit 6/1)
1984   Angličtina pro 1. ročník středních škol
1984   Francouzština pro samouky
1984   Naše čtení (Slabikář pro 1. ročník zvláštní školy)
1985   Němčina (pro jazykové školy 1)
1985   Angličtina pro 2. ročník středních škol
1985   Antologie americké literatury
1986   Matematika pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť (4. část)
1987   Srbocharvátština pro samouky
1987   Dějiny výtvarné kultury (pro II. ročník SUPŠ, studijní obor užité umění)
1988   Hudební výchova (pro pátý ročník základní školy)
1988   Stůj! Pozor! Volno! (Cvičebnice dopravní výchovy pro 3. ročník ZŠ - chodec)
1989   Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a studijní obory SOU (1. část)
1989   Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a studijní obory SOU (2. část)
1989   Matematika pro 8. ročník základní školy (III. díl - rýsování)
1989   Esperanto pro samouky
1990   Němčina (pro jazykové školy 1)
1990   Český jazyk (Přehled učiva základní školy)
1990   Matematika pro 7. ročník základní školy (I. díl)
1990   Dějiny umělecké kultury (I)
1990   Grafická úprava tiskovin (pro IV. ročník SPŠG, studijní obor polygrafie)
1991   Česko-francouzská konverzace
1991   Matematika pro 8. ročník základní školy (II. díl)
1993   Přehledné dějiny literatury II (Dějiny české a slovenské literatury s přehledem vývojových tendencí světové literatury od první světové války do r. 1945)
1996   Dějiny umělecké kultury (II)
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1974   Miroslav Nýdl: 50 setkání (Kresby, koláže)
soupis archiválií
rok vydání, název (podnázev)
1971   Vzácné staré knihy ve Státní technické knihovně v Praze