Státní pedagogické nakladatelství, n.p.

osoba, narození
Balajka Bohuš, 13. 5. 1923
Dědek Václav, 6. 7. 1889
Mencák Břetislav, 19. 4. 1903
Nedvěd František, 13. 9. 1919
Párkányiová Vacová Věra, 29. 6. 1937
Teimer Pavel, 6. 4. 1935
Vyhnalík Oldřich,
Wenig Jan, 15. 8. 1910