Svoboda, nakladatelství

kniha
rok vydání, název (podnázev)
1946   Botostroj
1946   Božena Němcová
1946   T. G. Masaryk
1946   U městských bran
1946   Kulturně-politický program KSČ a výtvarné umění
1946   Kulturně politický program KSČ a výtvarné umění
1946   Povedená hra
1946   Duchovní odkaz husitství
1946   Rudoarmějci
1946   Estetické vztahy umění ke skutečnosti
1947   František Muzika
1947   Hledání přítomného času
1947   Delacroix
1947   Feidias
1947   Muž z lidu v revoluci
1947   Bystroušek (Dobrodružství malého vorvaně)
1947   Bystroušek (Dobrodružství malého vorvaně)
1947   Kniha lesů, vod a strání
1947   Olejové barvy umělecké a malířský materiál
1948   Podobizna - Něvský prospekt
1948   Lyrika
1948   Step
1948   Slávy dcera (Výbor)
1948   Písně roku 1848
1948   O realistickém pojetí umění
1948   Otto Gutfreund
1948   Balon, křídla, vrtule: Kniha o vývoji letectví
1948   Václav Špála
1948   Goya
1948   Slepí pasažéři
1948   O velikém díle a životě soudruha Gottwalda
1948   Max Švabinský
1948   Moskva - Paříž
1948   Ruské ikony
1948   U ryšavé opice
1948   Vládcové vláhy
1948   Brána k slunci (Španělská romance)
1948   O umění a umělcích
1948   Epištoly k nesmělým milencům
1949   Slovem do krve (Výbor básní z let 1914-1939)
1949   Rytíř naděje (Život Luise Carlose Prestese)
1949   Svědectví
1949   Láska k životu
1949   Strejcové
1949   Candide
1949   Passionál
1949   Neuvěřitelná dobrodružství
1949   Palác a barabizna
1949   Pan Amanuensis na venku
1949   Plukovník Chabert ((Dívka se zlatýma očima))
1949   Rozrušená země
1949   Věrná řeka
1949   Polikuška
1949   Škola humoru
1949   Otec Perdrix
1949   Od umění k tvorbě (Studie z přítomné české poesie)
1949   Giotto
1949   Člověk svým tvůrcem
1949   Básník v Novém Yorku
1949   Věda v denním životě
1949   O realistickém pojetí umění
1949   Muži neumírají na posteli
1949   Besedy s K. S. Stanislavským (Třicet besed K.S. Stanislavského o systému a zásadách tvorby zapsala zasloužilá umělkyně RSFSR K.J. Antarova )
1949   Klement Gottwald (1946-1948 Sborník statí a projevů)
1949   Místo rudých růží (Na paměť doubravských hrdinů a k poctě IX. sjezdu KSČ)
1949   Základy marxistické ekonomie
1949   Vývoj socialismu od utopie k vědě
1949   Ludvík Feuerbach a vyústění klasické německé filosofie
1950   Ze života průkopníků sociální demokracie
1950   Zarostlé cesty
1950   Černý chléb
1950   Vlastní půda
1950   Lisař Kubát
1950   Moji přátelé
1950   Nemilí - nedrazí
1950   Moji stateční bratři
1950   Očarovaný poutník
1950   Mír chýším! Válku palácům!
1950   Cikánečka
1950   Podzemní lidé
1950   Pekař Semjonov
1950   Ostrov tučňáků
1950   Črty uhlem
1950   Bouře nad Orientem
1950   Ujařmená země
1950   Můj život
1950   Doprovody
1950   Indonesie
1950   Ze života průkopníků sociální demokracie
1951   Na stavbě
1951   Prostor
1951   Přátelům i nepřátelům
1951   Černošská ulička
1951   Seina vyplula na moře a šest dalších povídek bojujících za mír
1951   Cesta blesku
1951   Cesta k štěstí
1951   Léto
1951   Dunivý krok
1951   Život na Mississippi
1951   Právo na štěstí
1951   Máj - Márinka
1951   Lidé v Kalabrii
1951   Rodinná kronika
1951   Rozrušená země
1951   Hledači pokladů a jiné příběhy
1951   Italské příběhy
1951   Modravá města
1951   Petr a Lucie
1951   Pobřeží dětství
1951   Jakub
1951   Carmen
1951   Bratom Čechom
1951   O umění a literatuře (Sborník ze spisů)
1952   Anglická episoda (Román o anglickém selském povstání z roku 1381)
1952   Bronzová přeslice
1952   Plamen nehasnoucí: Rudý máj (Dvě povídky o Felixu Dzeržinském)
1952   Rodina Frankova
1952   Kdo je vinen? (Román o dvou částech)
1952   Vláha (Povídky dnešní vesnice)
1952   Hrdí a svobodní
1952   Cařihradské povídky
1952   Sedm krejcarů
1952   Reportáž psaná na oprátce
1952   Vzněšená bída
1952   Obrázky ze semináře
1952   Pamflety proti příživníkům
1952   Síla země
1953   Sovětský socialistický stát
1954   Záběry z USA
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev)
1947   Sborník SVU Mánes 1939-1945 (Volné směry 39. ročník)
písnička
rok vydání, název (podnázev)
1947   Pochod našich dětí (z hudební veselohry "Nic se nestalo)
1947   My jdeme ruku v ruce (pochod mládeže)
1948   Píseň o maličkostech (z repetoirní hry D 48 "Císařovy nové šaty")
1948   Píseň vězňů o krysách (z repetoirní hry D 48 "Císařovy nové šaty")
1948   Píseň o tuposti (z repetoirní hry D 48 "Císařovy nové šaty")
1948   Píseň o přetvářce (z repetoirní hry D 48 "Císařovy nové šaty")
katalogový plakát
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Národní umělec R. Kolář