Považská galéria umenia v Žiline

termín, název výstavy, místo konání
1976/12   Štefan Čapka, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1977/02/11 - 1977/03/24   Výtvarné umenie pre tvorbu a ochranu životného prostredia, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1977/12   Jozef Zelný: Obrazy, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1978/05/12 - 1978/06/11   Jozef Zelný - Obrazy, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/10/18 - 1978/11/11   Ján Vrtílek: Knižní vazby, Strahovská knihovna, filozofický sál, Praha
1979/10   Fero Kráľ: Maľba, grafika, tapiséria, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1982/07/08 - 1982/08/29   Edmund Gwerk: Súborné dielo, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1983 - 1984   Andrej Barčík, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1983/02/18 -   Koloman Sokol, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1983/08 - 1983/09   Matilda Čechová: Prierez tvorbou, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1984/03/03 -   Andrej Barčík: Výber z diela, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1984/04 - 1984/05   Fero Kráľ: Kresba, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1984/06/07 -   Michal Scheer: Architektonická tvorba, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1985   Zita Barčiaková, Jozef Hricek, Štefan Pelikán, Ladislav Prítel, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1985/05/24 - 1985/06/16   Václav Rabas: Obrazy, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1985/07 - 1985/08   Vincent Hložník: Súborné dielo, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1986/01/30 -   Vincent Hložník: Súborné dielo, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1986/03/28 - 1986/04/28   Rudolf Barčík, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1986/04/04 - 1986/05/11   Ladislav Gandl: Súborné dielo, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1986/07/10 - 1986/08/28   Vladimír Gažovič: Kresby, litografie, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1986/10/10 - 1986/11/28   Ján Vrtílek: Výber z knižných väzieb, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1987/03/18 - 1987/04/26   Dušan Junek: Plagát - Projekt 2, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1987/07/03 - 1987/08/24   Ján Štursa: Výber zo sochárskeho diela, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1987/11/24 -   Ekologické motívy vo výtvarnom umení, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1988/07/01 - 1988/08/31   Juro Jánošík v tvorbe Jána Kulicha, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1989   Andrej Barčík, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1989/02 - 1989/03   Marcel Dúbravec: Z tvorby 1976 - 1988, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1989/06/08 - 1989/07/31   Mladí ´89, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1989/08/29 - 1989/09/30   Z tvorby akad.soch. Štefana Pelikána, Rájecké Teplice,
1990/003/15 - 1990/05/20   Ekologické motivy ve výtvarném umění, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1990/02/09 - 1990/04/08   Miroslav Cipár: Líniou a čiarou, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1990/07/13 - 1990/08/12   Ladislav Berger: Napätia, prieniky, hrad Trenčín, Trenčín (Trenčín)
1991/03/15 - 1991/04/28   Jindřich Štreit (Fotografie z Moravského Berouna), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/05/07 - 1991/06/16   Pavol Hložník: Sochy a kresby, Dessewffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1991/07/09 - 1991/08/11   Umění akce, Mánes, Praha
1992/04/25 - 1992/05/24   Svetlo v tmách, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/04/30 - 1992/05/24   Rudolf Fila: Barokový cyklus, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/06/12 - 1992/07/12   Milan Knížák: Niečo, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/06/13 - 1992/07   Juraj Bartusz: Retrospektíva, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1992/08/06 - 1992/09/06   Ján Krížík: Ledoux, ja a slečna G., Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/10/30 - 1993/01/03   Objekty a inštalácie: Výstava mladých českých a slovenských výtvarníkov, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/11/13 - 1992/12/06   Milan Bočkay: Malby / Kresby: Alebo, to čo uvidíte, nebude to, čo uvidíte, Považská galéria, Považská Bystrica (Považská Bystrica)
1992/12/17 - 1993/02/28   Česká a slovenská kresba 1989 - 1992, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993/01/26 - 1993/02/28   Juraj Bartusz, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993/07/23 - 1993/09/05   Július Tabaček: Mal´by / Paintings, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993/09/02 - 1993/10/03   Česká a slovenská kresba 1989 - 1992, Galerie Atelier Praha, Praha
1993/09/09 - 1993/10/03   Emil Pacovský a grupa uhorsko - slovenských maliarov, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1994/01/20 - 1994/02/20   Ivan Csudai: Maľba, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1994/03/01 - 1994/04/03   Michal Maximilián Scheer: Architektonické dielo, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1994/04/26 - 1994/05/22   Rudolf Sikora, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1995   Ladislav Čarný: Obrazy, objekty, inštalácie / Pictures, Objects, Instalations, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1995/06/27 - 1995/08/13   Klára Bočkayová - Igor Kalný, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1995/07 - 1995/08   Anton Čierny: Inštalácia, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1995/12/21 - 1996/02/11   Sen o múzeu? (Umenie 90. rokov), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1996/02/20 - 1996/03/31   Michal Kern: 1938 - 1994, In memoriam, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1996/04/19 - 1996/05/19   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1996/08/28 - 1996/10/06   Paradigma žena, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1996/09/10 - 1996/10/13   Robert Brun: 120 x 120, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1996/10/25 - 1996/12/01   Rastislav Biarinec: Kolobeh, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1998/02/17 - 1998/04/12   Mikuláš Klimčák: Výber z tvorby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1999/02/03   Vincenzo Vanin, Kysucká galéria, Oščadnica
1999/12/09 - 2000/01/30   Vincent Hložník, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2000/03/09 - 2000/04/02   Jozef Hallon: Grafika a kresba, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2000/04/14 -   Rudolf Fila: Najhlbšie je koža, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2000/07/13 - 2000/09/10   Jan Fekete: Cherub 2000, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2000/12/14   Zita Barčiaková, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2001/04/04 - 2001/05/06   LIGHThouse - svetelné inštalácie / objekty / fotografie / projekcie / dokumentácia, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2002/03/22 -   Ľudovít Fulla: Nevesta, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2002/07/18 - 2002/08/31   Renato Meneghetti: Installations X-Rays, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2002/09/04 - 2002/09/27   Ivan Csudai: Rok medveďa, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2003/03/06 - 2003/03/30   Jozef Haščík, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2003/10/09 - 2003/11/02   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2007/05/31 - 2007/06/01   Jozef Srna: Svetlo a dráma, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2007/05/31 - 2007/07/01   Jozef Srna: Svetlo a dráma, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2007/09/13 - 2007/10/14   Blažej Baláž: Texty 1988 - 2007, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2009/05/21 - 2009/06/21   Nenápadné médium (podoby súčasnej kresby), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2010/05/13 - 2010/06/15   Stanislav Balko: Mimethexis I. - II., Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2010/07/14 - 2010/09/12   Prostor Z(i)lin(a): Umělecké intervence do veřejného prostoru, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2010/07/15 - 2010/08/29   Priestor Z(i)lin(a): Umelecké intervencie do verejného priestoru, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2010/07/21 - 2010/09/12   Vincent Hložník: Kresba, grafika, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2012/09/27 - 2012/10/28   Robert Brun: Portfolio 2008-2012, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2013/09/05 - 2013/10/06   Jiří Načeradský v zbierke Ivana Melicherčíka, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
nedatováno (po 1994)   Laco Teren, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
stálá expozice   národní umělec Vincent Hložník: Grafika z posledních let, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)