Národní knihovna České republiky

rok vydání, autor, název (podnázev)
1947   Volání o pomoc (Román)
1963   Když vyjí vlci
katalog autorský
rok vydání, autor, název (podnázev)
1907   Antonín Hudeček
1927   Vojtěch Preissig (Popisný seznam jeho ex libris)
1932   Babiččin šmodrcha (Dětský románek)
1936   DR. Desiderius Hugo Boettinger: Výstava veselých kreseb
1936   Josef Šíma 1926-1936
1937   60 olejů a akvarelů Oldřicha Koníčka (1886-1932) k 5. výročí jeho úmrtí
1937   Václav Pokorný
1941   Památník mistra Oty Bubeníčka
1942   Josef Škoda
1945   Caspar David Friedrich
1951   Maxim Gorkij: Život a dílo
1951   Otakar Novák
1959   Antonín Procházka
1961   Jindřich Wielgus: Plastiky a kresby
1961   Nikdy válku! (Plakáty Josefa Procházky)
1962   Sochař Julius Pelikán (K sedmdesátému pátému výročí narození umělce)
1962   Otto Gutfreund
1964   Zdeněk Sigmund
1967   Rudolf Kremlička: Výbor z díla
1968   Karel Šlenger: Malířské dílo 1930-1967
1969   Ester M. Šimerová
1969   Bohumil Kubišta: Výběr z díla
1969   Richard v. Sichowsky (Typografické dílo)
1971   Dezider Milly
1973   Karel Šlenger: Obrazy z let 1964-73
1976   Mikuláš Medek 1926 - 1974
1976   Ladislav Janouch: Sochy
1978   Karel Šlenger: Obrazy z let 1932-1978
1985   Lutz Hirschmann: Kresba, grafika, karikatura
1986   Ladislav Janouch
1986   Vilém Veselý: Sklo
1988   Ladislav Janouch: Sochy
1988   Jiří Kroha: Obrazy a kresby
1989   Bohumil Zemánek: Sochy
1989   Josef Pšurný: Výběr z malířského díla
1989   Miloš Urbásek
1989   Adolf Kašpar: Ilustrace a grafika
1989   Antonín Procházka: Obrazy
1990   Rudolf Fila ((Dům pánů z Kunštátu))
1990   Tomáš Ruller: Akce - prostředí / Action - enviroment (1974-1989, (56))
1990   Jan Rýz: Sportovní motivy (Obrazy a kresby z let 1982-89)
1990   Bohumír Matal (K výstavě celoživotního díla)
1990   Zdenek Rykr (1900–1940): Nebezpečná cesta od očí do nitra (Obrazy, kresby, reliéfy)
1990   Jiří Patera
1990   Václav Špála
1990   Zigaina
1990   Mistr Týnské kalvárie (Pražská řezbářská dílna předhusitské doby)
1990   The Modern Pictorialism of D. J. Ruzicka / Moderní piktorialismus J. D. Růžičky
1991   Jiří Anderle
1991   Jan Kotík: Obrazy / Paintings 1939-1969
1991   Václav Vavřinec Reiner 1689-1743: Skici, kresby, grafika
1991   Grafika Oskara Kokoschky (Dar Národní galerii v Praze)
1991   Bronislav Hofman: Fotografie
1991   Miroslav Tázler
1991   Petr Svoboda (1942-1984): Keramické dílo (Výstava k autorovým nedožitým padesátinám)
1991   Otmar Oliva
1992   Antonín Kroča
1992   Václav Zykmund
1992   Marián Čunderlík
1992   Gerard Koek: Arcadian Gaze
1992   Josef Schulz (1840-1917)
1992   Jakub Obrovský
1992   Peter Michal Bohúň: Súborné dielo
1992   Bohdan Lacina: Kresby, obrazy
1992   Annette Merkenthaler
1993   Václav Boštík: O sobě a o umění
1993   Jan Kristofori
1993   Bohumil Kubišta 1884–1918
1993   Theodor Pištěk
1993   Jan Smejkal
1993   Henry Moore
1993   Olbram Zoubek: Plastiky a reliéfní tisky
1993   Václav Cigler: Realizace, projekty, kresby
1994   Václav Stratil
1994   Per Kirkeby: Obrazy a sochy
1994   Karel Teige (1900-1951)
1994   Václav Sokol: Kresby
1994   Otto Herbert Hajek: Ikonosféra / Ikonosphäre
1995   Josef Čapek: Knižní grafika a obálky
1995   Věra Janoušková: Osinky, smalty, koláže
1995   František Muzika: Kresby, grafika
1995   Pravoslav Sovak: Grafické dílo
1995   Asger Jorn (grafické dílo)
1995   Otto Gutfreund
1995   Miloš Michálek
1995   Zdenek Seydl
1995   Jiří Ptáček: Obrazy
1995   Václav Sika: Slovo, barva, tvar
1995   Jakub Obrovský: Umělcův odkaz ve sbírce hodonínské galerie
1995   Tony Cragg: Sochy
1996   Jan Kotík 1936-1996 (Kresby, koláže, grafické listy, objekty, obrazy / Drawings, Collages, Graphics, Paintings, Objects)
1996   Milan Ressel: Obrazy, kresby
1996   Jan Hísek (Grafika)
1996   Karel Dudešek: Knižní vazby / Bucheinbände
1996   Zdeněk Kirchner (1934 Praha - 1987 Paříž)
1996   Kamil Linhart: Cesta ke kruhu
1996   Jaromír Funke (1896 - 1945) (Průkopník fotografické avantgardy / Pioneering avant-garde photography)
1996   František Vobecký 1902-1991: Fotografie / Photographs
1996   Růže pro Josefa Sudka
1996   Eliška Rožátová: Torza
1997   Běla Kolářová
1997   Sny a skutečnosti Jindřicha Štyrského
1997   Zdeněk Pešánek: 1896-1965
1997   Stanislav Kolíbal: Retrospektiva
1997   Lena Knilli
1997   Josef Macholán: Židle
1997   Peter Sedgley: Obrazy, světelná kinetika, světelné instalace / Paintings, Kinetics, Light Installations
1997   Josip Plečnik (Architekt Pražského hradu)
1998   Vance Kirkland
1998   Bohdan Kopecký
1998   Jiří Kalousek 1925 - 1986
1998   Jürgen Klauke: Vedlejší účinek / Side Effect
1998   Bohumír Matal
1998   Jiří Kroha
1998   Jakub Schikaneder 1855 - 1924: Malíř Prahy přelomu století
1998   Emil Orlik 1870-1932: Vybraná díla z českých sbírek
1998   Jan Konůpek: Poutník k nekonečnu / A pilgrim to infinity
1998   Antonín Slavíček 1870-1910: Barvy života, život barev
1998   Luděk Marold 1865-1898
1998   Bohumír Španiel: Obrazy z 60. až 90. let
1998   Jaroslav Kovář: Barevné kresby
1999   Robert Hliněnský 1908 - 1979 (K 90. výročí narození a k 20. výročí úmrtí Roberta Hliněnského)
1999   Alena Kotzmannová: Kočičí
1999   Vladimír Kopecký
1999   Josef Mocker 1835-1899 (stavitel katedrály)
1999   Miloslav Holý: Grafické dílo ve sbírkách SGVU v Chebu
1999   Václav Rabas ve sbírkách Rabasovy galerie
1999   Antonín Engel 1879 - 1958: Architekt, urbanista, pedagog
1999   Franco Vaccari: Esposizioni in tempo reale / Výstavy v reálném čase
1999   Ondřej Sekora (1899 - 1999)
1999   Dana Sokolová: Obrazy
1999   Hanuš Schwaiger 1854 - 1912
1999   Věroslav Škrabánek
1999   František Drtikol: Photographies des années 1901-1914 et l album Les cours et courettes du Vieux Prague / Fotografie z let 1901-1914 a album Z dvorů a dvorečků staré Prahy / Photographs from the period between 1901-1914 and the album From Large and Little
1999   Jaromír Uždil: Obrazy
2000   Radek Kratina 1928 - 1999: Idea con variazioni
2000   Vladislav Mirvald: Komplementární
2000   Zdenek Rykr 1900 - 1940 (Elegie avantgardy)
2000   Příběhy Jiřího Koláře / The Stories of Jiří Kolář (Básníkovy výtvarné proměny / Poet´s Visual Metamorphoses)
2000   Anselmo Legnani 1937 - 1999
2000   Jaroslav Vožniak: Pocta divnosti (dílo z let 1957 - 1999)
2000   Karel Boháček: Obrazy od postimpresionismu k neoklasicismu
2000   Zeithamml
2000   Romolo Romani
2000   Antonin Kratochvil: Mercy (from the Exhibition)
2000   Jan Mladovsky: Magnet - A bilingual love story
2000   Olga Karlíková (Česká kresba 13)
2000   Jiří Jun: Kresby
2000   František Bílek (1872-1941)
2000   Milan Pitlach: Fotografie z Indie / Photographs from India
2000   Karel Špillar 1871 - 1939
2000   Ivan Sobotka
2000   Zdeněk Burian: Knižní obálky a ilustrace ve sbírkách SGVU v Chebu
2000   Vladivoj Havlíček
2000   Petr Velíšek: Malování opačným koncem štětce
2001   Viktor Karlík: Katalog
2001   Tomáš Vosolsobě
2001   Jiří Kolář (Sbírka Západočeské energetiky, a.s.)
2001   Karel Prager: Prostor v čase
2001   Thomas Joseph Landa: Světlo je neviditelné / Licht ist nicht sichtbar
2001   Jiří Krejčí: Obrazy
2001   Ladislav Janouch
2001   Vladivoj Kotyza: Retrospektiva 1965 - 2001
2001   Otto Placht
2001   Miloš Michálek: Průřez
2001   Jaroslav Kovář: Pastely
2001   Vojtěch Preissig: Grafika
2001   Petra Oriešková: Obrazy, kresby (Výběr z tvorby 1966-2001)
2001   Veronika Zapletalová: Rourouni
2001   Ladislav Kolář
2001   Pavel Baňka: Infinity
2001   Zbyněk Semerák: Tempery
2001   Robert Guttmann: Painter and Traveler From Prague
2001   Markéta Luskačová
2001   Vladimír Kopecký: Intenzita prožitku / Intensity of Experience (Malby / Paintings 1960-2001)
2001   Josef Sudek: Fotografie 1940-70 (Z fotografické sbírky Moravské galerie)
2001   Robert Guttmann: Malíř a turista z Prahy
2001   Adriena Šimotová: Retrospektiva
2001   Karel Svolinský (1896 - 1986)
2001   Jan Rajlich: Koláže, grafiky, plakáty (Malá retrospektiva 1971-2001)
2001   Frank Lloyd Wright a česká architektura
2001   Pavel Baňka: Infinity
2001   František Vízner: Sklo / Glass 1951-2001
2001   Jan Beran: Fotografie
2001   František Bílek (1872 - 1941)
2002   Jiří Kornatovský: Kresby
2002   Antonín Procházka: 1882-1945
2002   Maxim Kopf 1892-1858
2002   Rudolf Dzurko
2002   Jan Autengruber 1887-1920 (Dílo 1910-1920 Works 1910-1920)
2002   Jan Kotěra a jeho práce pro firmu Baťa ve Zlíně
2002   Rudolf Volráb
2002   Jindřich Vik: Moře
2002   Lidmila Švarcová: Návrhy divadelních kostýmů
2002   František Kaván 1866-1941
2002   Boris Jirků: Obrazy, ilustrace
2002   Věra Janoušková: Výběr z díla / Selection from Work 1948 - 2002
2002   Jan Samec: Fragmenty malby
2002   Barbora Šlapetová: 2 x 2 (2 média - 2 světy, Džungle přírody - Džungle města, New Guinea - New York / 2 media - 2 Worlds, The Jungle of Nature - The Jungle of the City, New Guinea - New York)
2002   Václav Karel: 1902-1969
2003   Běla Kolářová
2003   Milan Hes
2003   Radek Pilař (Obrazy, ilustrace, animovaný film, video)
2003   Ivan Kroupa
2003   Josef Koutný
2003   Jan Preisler (1872 - 1918)
2003   Otto Gutfreund
2003   Pevnost (Kamenná hvězda Terezín)
2003   Jaroslav Rössler: Fotografie, koláže, kresby
2003   Daniel Depoutot: Mechanický balet / Le Ballet mécanique
2003   Václav Brožík (1851-1901)
2003   Adriena Šimotová: Tvář / Face
2003   František Steker: Kresby
2003   Ladislav Sutnar: Praha - New York (Design in Action)
2003   Jaroslav Klápště: Obrazy / kresby / grafiky
2003   Jan Konůpek: Stále ještě neznámý (Akvarely, kresby, grafika, exlibris, knižní výzdoba)
2003   Jan Konůpek: Kresby a grafiky ze sbírek VČG v Pardubicích
2004   Pavel Herynek: Šperky, objekty, kresby 1974 - 2004 (Jewellery, Objects, Drawings 1974 - 2004)
2004   Hra v kostky (Vítězslav Nezval a výtvarné umění)
2004   Milan Knížák: Pouze obrazy / Nur bilder / Only paintings
2004   Miloš Michálek: Jedna k druhé / One to the Other
2004   Michal Pěchouček
2004   Bohumil Kubišta (Sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové a Západočeské galerie v Plzni)
2004   Michal Gabriel: Sochy
2004   Architekt Ladislav Lábus
2004   T. F. Šimon (1877-1942): Cesta kolem světa v 80 obrazech / Around the World in 80 Pictures
2004   Ludmila Jandová: Obrazy prostoru (Průřez malířským dílem z let 1994-2004)
2004   Jiří Křenek
2004   František Skála
2004   Ivan Pinkava: Heroes
2004   Ivan Lutterer: Panoramatické fotografie / Panoramatic photograps 1984-1991
2004   Roman Franta: Brouk v ruce / Beetle in the hand (Výběr z tvorby 1990-2004 / Selected work 1990-2004)
2004   Petr Brandl: Malíř neřestí pozemských/ A Painter of Wordly Vices
2004   Josef Wagner: Kresby
2004   František Drtikol: Fotografie z let 1918 - 1935 / Photographs from the years 1918-1935
2005   Eduard Ovčáček: Výběr 1959 až 2005
2005   Jan Hendrych
2005   Richard Konvička: Malba a kresba / Paintings and Drawings
2005   Nobuyoshi Araki (Tokyo Flowers)
2005   Jan Merta: Obrazy 1985-2005
2005   Krištof Kintera: 730920/0184 (95 - 05)
2005   Jiří Voves: Od nepaměti k paměti
2005   Colors of Anna Kocourková
2005   Jaroslav Rössler: Abstraktní fotografie / Abstract Photography 1923-1978
2005   Karel Šlenger
2005   Vilma Vrbová-Kotrbová: Portréty
2005   Josef Hvozdenský: Obrazy, grafika, medaile
2005   Michal Gabriel
2005   Francisco de Goya: Lepty (Sbírka Moratova Institutu)
2005   František Pavlů: Výbor z díla
2005   Alena Kučerová: Grafika
2005   Miroslav Konrád: Relativní, vnímání, absolutno
2005   Marielis Seyler: Insomnia
2005   Miroslav Šimorda: Obrazy, kresby
2005   Sebastiao Salgado: Workers
2005   Václav Špála: Mezi avantgardou a živobytím
2005   Václav Brožík 1851-1901
2005   Jiří Neuwirt: Malá retrospektiva
2005   Vladimír Preclík: Šedesátá a sedmdesátá léta
2005   Kateřina Piňosová: Kresby z Mexika a okolí
2005   Emil Králíček - Zapomenutý mistr secese a kubismu (Ein neu entdecker Repräsentant des tschechischen Jugendstils und Kubismus)
2005   Josef Hermoch: Akvarely
2006   Štěpán Grygar: Fotografie
2006   Experiment, řád, důvěrnost: Ženské rastry Běly Kolářové
2006   Daniel Pešta: Sweet home
2006   Michal Pěchouček: Playtime
2006   Vojtěch Kovářík
2006   Jakub Schikaneder: Nové objevy děl malíře tajemných nálad
2006   Jan Koblasa: Dialogy s hmotou ...
2006   Teď (Práce Evy Kmentové)
2006   Otto Gutfreund: Kresby / Drawings
2006   Ivan Kafka 1975 - 2005 (Realizace pro krajinu, prostor a město / Realisationen für Landschaft, Raum und Stadt)
2006   Milan Grygar: Akustické kresby a partitury
2006   Alberto Giacometti: Paříž bez konce, pozdní litografický cyklus / Paris ohne Ende, später lithografischer Zyklus / Paris without End, late lithographic cycle
2006   Jiří Kačer
2006   Kamil Linhart
2006   Jiří Sozanský: Monology / Monologues 1971 - 2006
2006   Günter Grass: Stíny / Schatten (Pohádky Hanse Christiana Andersena - ilustrovány Günterem Grassem / Hans Christian Andersen Märchen - gesehen von Günter Grass)
2006   Sidonie (Obrazy Zdeny Strobachové / Paintings by Zdena Strobachová / Bilder von Zdena Strobachová)
2006   Josef Váchal ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2006   Jiří Samek: Hlubotisky z lina
2006   Inge Kosková: Kresba: Z přírody a/nebo/ z duše
2006   Petr Nikl
2006   Stanislav Lolek: Rodný kraj, Liška Bystrouška
2006   Karel Malich
2006   Jiří Toman: Fotografie / Photographs
2006   Artuš Scheiner: Ilustrace k pohádkám
2006   Zdeněk Šputa: Dílo
2006   Eva Švankmajerová
2006   Běla Kolářová
2006   Jaroslava Solovjevová: Oblouk životní tvorby
2006   Otto Theodor W. Stein (1877-1958): Kresby ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
2006   Emil Schumacher: Stále znovu maluji svůj obraz... (Nezveřejněné kvaše a olejové obrazy z let 1989-1999)
2006   Pavel Sukdolák: Barevné lepty a pastely
2006   František Lýdie Gahura: Projekty, realizace a sochařské dílo
2006   Rudo Prekop: Zátiší 1989-2006 / Still-lifes 1989-2006 (Pocty, pomníky, květiny a hrdinové / Homages, monuments, flowers and heroes)
2006   Albrecht Dürer: The Feast of the Rose Garlands 1506 - 2006
2007   Imaginární kosmos Dany Puchnarové (Práce z let 1960 - 2006)
2007   Jiří David: Neodcházej, zmiz / Don't Leave, Go Away
2007   Magdalena Jetelová
2007   Ladislav Zívr (1909 - 1980)
2007   Zdeněk Beran
2007   Jiří Kornatovský
2007   Jiří Korec
2007   Václav Cigler
2007   Hans-Peter Feldmann: FOTO
2007   Jan Jedlička: Pigmenti e disegni, Disegni cartografici, mezzetinte e stampe, fotografie, film e video / Pigments and Drawings, Cartographic Drawings, Mezzotints and Prints, Photographs, Films and Videos
2007   Jan Knap
2007   Ján Mančuška: Chybění
2007   Václav Tikal: Kresby
2007   Kateřina Šedá *1977
2007   Keith Haring: Grafika / Graphics / Grafik
2007   Zapomenutý malíř Bohumil Konečný
2007   Jiří Kroha (1893-1974): architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století
2007   Michal Segert
2007   Jaromíra Němcová: Výklad šablon / Display of Patterns
2007   Kateřina Držková: Viewpoints
2007   Otakar Karlas: Typografie, plakáty & knižní grafika
2008   Daniel Balabán: Tak co?
2008   Miroslav Jodas: Fotografie 1961-2008
2008   Bohumil Konečný
2008   Tomáš Vlček: Akce a fotografie 1967-71
2008   Petra Herotová: Mám ráda A čtyřku (Kresby 2005 - 2008) / I Like A - Four ( Drawings 2005 - 2008)
2008   Cecilie Marková: Podobenství duší
2008   Jan Šafránek: Svět lidí / The World of People
2008   Martha Rosler (Photographic Works 1965-2008 / Fotografické práce 1965-2008)
2008   Jan Pištěk: Link4pictures
2008   Radek Pilař neznámý
2008   Běla Kolářová
2008   Pavel Brunclík: Geometrie nahoty
2008   Alena Šrámková
2008   Jiří Harcuba: Sklář a sochař / Glass Maker and Sculptor
2008   Eduard Milka: Návraty do krajiny (1990-2007 lepty s akvatintou)
2008   Aleš Lamr: Vsobě (Práce z let 1962-2008)
2008   Wilhelm Riedel (1832-1876)
2008   Marian Volráb: Obrazy a skleněné objekty
2008   Jaroslav Malina: Obrazy, kresby, scénografie
2008   Jarmila Mařanová: Kafka a Praha
2008   Adolf Loos - dílo v českých zemích / Adolf Loos - Works in the Czech Lands
2008   Petra Feriancová: Přirozený výběr / Natural Selection
2008   Josef Thér: Proměny
2008   Jan Hrubý: Grafika / Grafik
2008   Jaroslav Gargulák: Vlastní identita / Own Identity
2008   Jan Konůpek
2008   Hella Guthová: Rozpuštěné postavy
2008   Picasso ve sbírkách Národní galerie v Praze / Picasso in the Collections of the National Gallery in Prague
2008   Max Švabinský: O figuře / O krajině
2008   Jaroslav Valečka: Krajina posetá tmou
2008   Armin Mueller-Stahl: Menschenbilder
2008   Stanislav Müller: Kingdom of Darkness (stanislavmuller.com 2000-2009)
2008   Jan Spěváček: (R)evoluce 2005-2007
2008   Roman Kubička
2008   Franta Úprka: 1868-1929
2009   HOVADÍK je všade Hovadík (Jaroslav Hovadík 1961-2009)
2009   Miroslav Šnajdr st.
2009   Michal Ranný (kresby / akvarely)
2009   David Hanvald
2009   Erich Mendelsohn (Dynamika funkce / Vize kosmopolitního architekta)
2009   Šárka Trčková: Po stopě, Tracing Steps (akvarely a hlubotisky, watercolours & intaglio prints)
2009   Ladislav Zívr: Výběr ze sochařské tvorby (Výstava ke 100. výročí umělcova narození)
2009   Josef Vinecký 1882 - 1949
2009   Jiří David: Předběžná retrospektiva / Preliminary Retrospective
2009   Zdena Kolečková: Hrůza z toho, že se nežije - spí / It's awful not to live but only sleep
2009   Barbora Bálková: Fotoprojekty 2002/2009
2009   Alfons Mucha
2009   Václav Cigler: Prostory, projekty / Spaces, Projects / Räume, Projekte
2009   Stanislav Judl
2009   Dagmar Šubrtová
2009   Pavel Mára: Negativ etc.
2009   Michal Pěchouček: Večerka / Time for Bed
2009   Jaroslav Valečka: Obrazy
2009   Jan Samec: Malba
2009   Marie Filippovová: Menší formáty + instalace
2009   Jaroslava Kurandová: Jinými cestami / Taking Other Paths
2009   Simona Rybáková: Kostýmy
2009   Jiří Anderle: Batrachomyomachia. Žabomyší a jiné války / Frog-Mouse Wars and Other Petty Tussles (Obrazy, grafiky a plastiky 1959-2009 / Paintings, Prints and Sculptures 1959-2009)
2009   Vít Cimbura: Židle, hodiny, fotogramy / Chairs, Clocks, Photograms
2009   Josef Čapek
2009   Eva Vlasáková: Práce s papírem, instalace, obrazy, grafika, sklo / Work With Paper, Installations, Paintings, Prints, Glass
2009   Michael Rittstein: malé formáty (Kateřina Tučková: Upytlačená dojnice aneb k Rittsteinovým malým formátům)
2010   Jindra Viková: Odkazy a návraty / References and Returns
2010   Petr Vlček: Works 1988 - 2008
2010   Eva Vlčková: Sklo / Glass (Tavené broušené sklo / Mold-melted cut glass)
2010   Kosmos Kamila Linharta
2010   Václav Špale (Rekognoskace / výběr tvorby z posledních dvaceti let - Roconnaissance / Selected work from the last twenty years)
2010   Daniel Pešta: Levitace / Levitation
2010   Dagmar Dost-Nolden: Proměny / Verwandlungen / Metamorphosen
2010   Václav Jíra: Recyklace minulosti i přítomnosti
2010   Kamil Mrva Architects (2006-2010)
2010   Patrik Hábl
2010   Patrik Hábl: Avoid a Void
2010   Karel Zlín
2010   Zdeněk Sýkora: Krajina
2010   Emil Filla: Archiv umělce
2010   Václav Boštík 1913...2005
2010   Tomáš Císařovský: Žlutá skvrna / Yellow Spot
2010   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu
2010   Jiří Sozanský: Skelety / Skeletons
2010   Václav Lokvenc: Výběr z díla
2010   Dokoupil 100
2010   Antonín Střížek
2010   Pavel Mizera
2010   Miloslav Holý (1897-1974)
2010   Jaroslav Valečka
2010   Igor Grimmich: Když někdo někde je, tak není nikde jinde (obrazy)
2010   Karel Aubrecht: Plakáty 2000/9...a něco z knih
2010   Solpera: ... jen písmena a číslice / ... only letters and numerals
2010   Tomáš Pospěch: Bezúčelná procházka / An Aimless Walk
2010   Jiří Šik: Prolínání / Verknüpfungen
2010   Ivan Bukovský: Útržky příběhů
2010   Pamela Ecker
2010   Milan Cais: Pod kůží
2010   František Dörfl: K pramenům duše
2010   Daniel Libeskind: Architektura je řeč / Architektura jako język / Architecture is a language
2010   Hans Hesse: Pašijový cyklus z kostela Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem / Der Passionszyklus aus der Marienkirche in Raudnitz
2010   Míla Preslová: 12 let
2011   Bohuslava Olešová: Princip neurčitosti / The Princip of Indefiniteness
2011   Viktor Rudiš: Ósaka
2011   Antonín Kybal
2011   Jiří Načeradský: Šedesátá léta a současnost / Proměny upírovy
2011   Olga Karlíková
2011   Josef Hlinomaz: Malující šašour
2011   Milan Grygar: Antifony a partitury / Antiphonies and musical scores
2011   Kamila Ženatá: Roll Over All: Roll All Over: Lilith
2011   Dominik Lang: Spící město / The Sleeping City
2011   Jiří Balcar (1929-1968): Obrazy, kresby, grafika, užitá tvorba
2011   Václav Radimský 1867 - 1946
2011   Lovec obrazů: Fotograf Jaroslav Vávra (1920-1981)
2011   Otakar Kuča: Krajina - architektura - design II / Landscape - Architecture - Design II
2011   Loos - Plzeň - souvislosti
2011   Joel-Peter Witkin: Vanitas
2011   Veronika Resslová: Místnost se zásuvkami
2011   Jiří Sozanský: Metropolis (Obrazy, kresby, grafiky, plastiky / Paintings, Drawings, Graphics, Sculptures)
2011   Bohuslav Reynek (1892-1971)
2011   Václav Boštík
2011   Bohdan Holomíček: Divadelní svět / Theatre World
2011   Pavel Mrkus: Next Planet
2011   Thus spoke / Tak pravil LaChapelle
2011   Ladislav Sutnar: Americké Venuše / U.S. Venus
2011   Igor Grimmich: Rychlostí světla
2011   Jiří Kornatovský: Meditace kresbou / Meditation by drawing
2011   Natálie Gončarova
2011   Jaroslav Koléšek: Vzdušný prostor
2011   Jiří Šuhájek: Sklo, plastiky, obrazy
2011   Ivana Lomová
2011   Petr Hůza: Porce
2011   Markus Lüpertz: Mýtus a metamorfóza / Mythos und Metamorphose
2011   Květa Pacovská: Časoprostor / Spacetime
2011   Jan Gemrot: Something
2012   František Muzika
2012   Jaroslav Blažek: Retrospektiva
2012   Jan Jakub Kotík: Podoby vzdoru / Forces of Resistance
2012   Jan Zrzavý: Božská hra
2012   Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu 1875-1911
2012   Jaroslav Panuška 1872 - 1958
2012   Jakub Schikaneder (1855-1924) (Průvodce výstavou, Národní galerie v Praze - Sbírka umění 19. století, Valdštejnská jízdárna, 20.4.-21.10.2012)
2012   Adolf Wölfli: Stvořitel univerza
2012   Miloš Šejn: Archivy & kabinety / Archives & Cabinets
2012   Dagmar Šubrtová: Ve vrstvách
2012   Stanislav Kolíbal: Sochy a projekty / Sculptures and Projects
2012   Goyovy vize / Goya´s Vision
2012   Eva Kmentová: Ruce, prsty, rty / Hands, Fingers, Lips
2012   František Skála
2012   Jiří Jiroutek: Osobnosti / Personalities
2012   Hans-Joachim Uthke: Kresba, grafika
2012   Milada Poliánová: Malba na divoko
2012   Josef Achrer
2012   Zbyšek Sion
2012   Jan Koblasa: Retrospektiva
2012   Milan Ressel
2012   František Hodonský: Křehkosti
2012   František Hodonský: Den smaragdových ohňů
2012   Jana Farmanová: Váha beztíže / Weightlessness
2012   Ivo Křen: Carpe diem (Linoryty)
2012   Petr Stibral: Sklad dřeva
2012   František Janula: Hledač v čase
2012   Aleš Veselý: Kódy a prolínání
2012   Jan Bauch
2012   Taller: objekt – oděv (Když se oděv setká s architekturou)
2012   Krištof Kintera
2012   Charles Sawyer: Tenkrát na Východě, tenkrát v Roudnici
2012   Svět Josefa Lady
2012   Adolf Lachman: Svět Mechobota
2012   Petr Nikl: Grafika (Obrazový soupis 1980-2012)
2012   Ivan Pinkava: Remains
2012   Alice Nikitinová: Na kraji
2012   Josef Kremláček
2012   Vincenc Vingler (1911-1981): Sochy zvířat / Animal Sculptures
2012   Roman Franta: Vitamínová smrt (Struktury a množiny z let 1990-2012)
2012   Tadeáš Kotrba: Stopy
2012   Kryštof Pešek: Geometrie
2012   Petr Korunka: Jeho komiksy a ilustrace
2012   Markéta Zlesáková: Paměť
2012   Libor Beránek: Melancholie
2012   Julius Mařák 1832-1899
2012   František Muzika: Volná tvorba, scénografie
2012   Iva Ouhrabková
2012   Petra Gupta Valentová: Třetí prostor / In Between
2013   Hugo Demartini 1931-2010: ...a měl rád ženy / ...and he like women
2013   Jiří Samek: Grafika
2013   Zbyněk Janáček: Into x out (Práce z posledních let 2010/2013)
2013   Čestmír Suška: Plameny v negativu a rezavé tisky
2013   Xénia Hoffmeisterová: Příběhy hravé a dravé / Stories Playful and Unmerciful
2013   Esther Stocker: Prostor bez hranic / Unlimited Space
2013   Robert V. Novák: Časový optimista (Knihy, plakáty, fotografie, záznamníky, marginálie, kresby, scénografie / Books, posters, photographs, diaries, marginals, drawings, scenography)
2013   Načeradský: Kresby, grafiky (Práce z let 1956-2013)
2013   Radek Kratina 1928-1999
2013   Carlos Relvas: Objekty věčnosti
2013   Jan Kotík 1916-2002
2013   Michal Škoda
2013   Daniel Balabán: Zpráva 2013 / Report 2013
2013   Vlasta Vostřebalová Fischerová (1898-1963) (Mezi sociálním uměním a magickým realismem)
2013   Romana Rotterová
2013   Jitka Štenclová
2013   Stanislav Podhrázský
2013   Karin Dörre: Gaia
2013   Otto Placht: Brány vnímání
2013   Miroslav Pacner: Proměny země (Obrazy, přírodní reliéfy, zemní realizace)
2013   Jiří Toman: Fotografie
2013   Jiří Brdečka
2013   Kája Saudek
2013   Max Švabinský: Kozlovské sonety
2013   Tomáš Polcar: Kyklos
2013   Václav Boštík (1913-2005) (K stému výročí malířova narození)
2013   Petr Nikl: Hra o čas
2013   Jaroslava Severová: Zprávy o možnostech přiblížení / Nic není, jak se zdá
2013   Zdeněk Burian: Na vlně dobrodružství
2013   Jiří Mědílek: Realita
2013   Karel Malich (Texty ke Karlu Malichovi, Rozhovory s Karlem Malichem)
2013   Michal Pěchouček: Studio
2013   Jaroslav Valečka: Návrat domů (Mírná retrospektiva 1992-2012)
2013   Linda Klimentová: Mám koně
2013   Natalia Akovantseva: Tváře a povahy
2013   Zdeněk Kučera: Symetrie
2013   Jiří David: Křik paviánů / Baboon Shriek
2013   Zdeněk Chmelař
2013   Tomislav Laux
2013   Markéta Škopková: Cestou dlouhou - věčnou touhou
2013   Antonín Střížek: Obrazy, které byste chtěli vidět
2013   Xénia Hoffmeisterová: 15 minut před usnutím
2013   Ludvík Kuba: Poslední impresionista
2013   Jano Köhler 1873-1941: S láskou k umění a Bohu
2013   Václav Rožánek (1913-1994)
2014   Rudolf Němeček: Také příroda má své sny
2014   V. K. N.
2014   100x Vojtěch Kubašta (Galerie Klementinum - výstavní sál 18.9.2014 - 9.11.2014)
2014   Mánesův prapor Jednoty Říp v Roudnici nad Labem (150 let od jeho vzniku)
2014   Pozdrav daleké země, pozdrav daleké zemi / Greetings from a Distant Country, Greetings to a Distant Land (Zbyněk Sekal a Japonsko / Zbyněk Sekal and Japan)
2014   Michal Kalhous: Muž a žena / A Man and a Woman
2014   Vladimír Houdek: Kanoucí šíře / The Trickling Expanse
2014   Orbis pictus Františka Kupky (Mezi symbolismem a reportáží)
2014   Mary Duras
2014   Zdeněk Menec: Fotografie
2014   Jaroslava Bičovská
2014   Josef Váchal: Napsal, vyryl, vytiskl a svázal
2014   Ivo Křen: Vstupovat do krajiny (Linoryty)
2014   Richard Fremund 1928-1969
2014   Milan Grygar: Vizuální a akustické / The Visual and the Acoustic
2014   Jan Kubíček
2014   Vladimír Birgus: Fotografie 1972-2014
2014   Johann Kupezky (1666-1740) (Gesamtwerk I)
2014   Johann Kupezky: Künstler aus dem Umkreis von Johann Kupezky (Ausgewählte Werke)
2014   Vladimír Skrepl: Lež a lži (Autorské knihy Vladimíra Skrepla)
2014   Alva Hajn 1938-1991: Obrazy, objekty, kresby
2014   A. V. Hrska 1890-1954
2014   Jakub Špaňhel: Babočka admirál
2014   Petr Nikl: Já jsem tvůj zajíc
2014   Jiří Patera: Dotknout se povahy světa / země, voda, oheň, vzduch
2014   Zdeněk Beran: Rodné hnízdo (po letech)
2014   Josef Kiesewetter: Zahrada snění (Obrazy, kresby, grafika)
2014   Miloš Michálek: Kabinet
2014   Martina Chloupa: Nepotřebuju slov, abych si rozuměla
2014   Roman Franta: Jenom láska / Only Love
2014   Vojtěch Míča: Formátování
2014   Tomáš Vosolsobě: Čisté dimenze obrazného
2014   Josef Matička: Dar Litomyšli
2014   Kája Saudek
2014   Oliva: Chvíle blízkosti
2014   Josef Geršl: Příběhy barev / Stories of Colours
2014   Lubomír Zeidler: Z malířského díla
2014   Ivo Švorčík
2014   Kamenecký kopec mého mládí (K 90. narozeninám Karla Malicha)
2014   Stanislav Kolíbal: Čtyři fáze
2014   Století pohrom - století zázraků Rudolfa Dzurka / Rudolf Dzurko's Century of Catastrophes - Century of Miracles
2014   Josef Führich (1800-1876): Z Chrastavy do Vídně / Joseph Führich (1800-1876): Von Kratzau nach Wien
2015   Václav Magid: Autonomie / Autonomy
2015   Stano Filko: 5.D.
2015   Eva Brodská: Potichu
2015   Jaroslav Horejc 1886-1983
2015   Zbyněk Sekal (A věci se zvolna berou před se / Things Are Moving Forward Slowly)
2015   Ján Mančuška: First Inventory / První inventura
2015   Günter Kuschmann: Vzpomínka a Proviant 2
2015   Josef Vyleťal: Apokalypsa
2015   Jaromír E. Brabenec: Tři cesty
2015   Pavel Besta: Dotýkání
2015   Jindřich Prucha a Železné hory
2015   Ivan Ouhel: Práce na papíře z let 1969-2015
2015   Valerián Karoušek: Abstrakce - konkrétno - citovost
2015   Stanislav Kolíbal: Sochy a kresby / Sculptures and Drawings 1954-2015
2015   Kamila Ženatá: Horizont událostí / Event Horizon
2015   Tomáš Polcar: Intervallum
2015   Tak teď tu: Komplementární svět Dalibora Chatrného / So now here: The complementary world of Dalibor Chatrný
2015   Václav Stratil: Nedělám nic a jiné práce / Doing Nothing and Other Works
2015   Umění inspektora: Josef Karel Burde (1779-1848)
2015   Dalibor Chatrný: Prostorem, gestem, energií
2015   Ladislav Sutnar: Venuše
2015   Ladislav Sutnar: Venus
2015   Milota Havránková
2015   Viktor Pivovarov: Sady monacha Rabinoviča / The Gardens of Monk Rabinovich / Die Gärten des Mönchs Rabinovič
2015   Zhang Xiaogang: Slivoň a dívka
2015   A byli jsme... Zdeněk Merta (Dvojportrét 1992-2012)
2015   Emill Filla (Sféra umění leží v citu a cit nemá býti zasažen)
2015   Martin Mainer: Blues woods
2015   Michal Cimala: Ecstasy
2015   Martin Šárovec: Ars Pragensia (Litografie / Lithographs)
2015   Aleš Růžička: Dar splínu
2015   Art Brut Live: Fotografie Mario Del Curto
2015   Obrazové příběhy Milady Marešové
2015   Josef Váchal: Mysterium Šumava / Mysterieum Böhmerwald / Mysterium Šumava Forest
2015   Adolf Träger 1888-1965: Krajiny domova
2015   Jan Saudek: Intimní (Ze soukromého archivu)
2015   Jiří Petrbok: Po pitvě / Pitva draka
2015   Alva Hajn: Práce na papíře
2015   Franta: Tváří v tvář / Face à face
2016   Jiří Brodský: Restaurátorské práce / inspirace
2016   Jiří Načeradský: 170 x 275
2016   Stanislav Lolek 1873-1936: Rapsodie volné přírody
2016   Jiří Středa
2016   Maxim Velčovský: Vše za 39
2016   Jaroslav Horejc 1886-1983: Mistr českého art deca
2016   KL 38-65 (Kamil Lhoták 1938-1965)
2016   Čestmír Kafka
2016   Tomáš Císařovský: Úmysl a trochu náhoda
2016   Jaroslav Beneš: Fotografie / Photographs
2016   Daniel Balabán
2016   Kamila Ženatá: Neviditelnost / Invisibility
2016   Josef Istler
2016   Zbyněk Sedlecký: Konec sezóny
2016   Jiří Bielecki: Vznášení / Suspension (Tvorba z 60.-90. let / Works from the 60's-90's)
2016   František Hudeček: Kresba - zrcadlo představ
2016   Eliška Jakubíčková: 2016
2016   Petr Pastrňák: Obrazy
2016   Josef Istler v soukromých sbírkách
2016   Hippolyt Soběslav Pinkas
2016   Eugen Gomringer: Konkrétně / Konkret
2016   Pavel Baňka: Reflexe
2016   Pavel Brázda: Mezi začátky a konci II / Between Dawn and Twilight II
2016   Jiří Balcar: Filmové plakáty malbou a koláží / Film Posters with Brush and Scissors 1959-1967
2016   Roman Trabura: Větší žere menšího
2016   Jan Rothmayer: Fotografie
2016   Jitka Štenclová: Přeměny / Transformations
2016   Kronikář nových časů (Malíř a kreslíř Hugo Boettinger (1880-1934))
2016   Jan Kubíček: Cesta do budoucnosti
2016   Milan Cais: Dveře dovnitř / Door In
2016   Jiří Hastík: Status Q
2017   Hynek Luňák: Retrospektiva
2017   Otakar Slavík: Těla
2017   Kateřina Štenclová: Světlo barvy II
2017   Jan Štursa: Dar nebes a země
2017   Otto Gutfreund sochař
2017   Hana Puchová: Zastavený čas
2017   Jan Knap
2017   Zdena Strobachová
2017   Viktor Pivovarov: Dědečku, viděl jsi Boha?
2017   Ondřej Maleček
2017   Josef Navrátil (1798 - 1865)
2017   Kristina Láníková: Krátké dějiny zraňování
2017   Karel Otto Hrubý: Fotograf, pedagog, teoretik
2017   Aleš Krejča: Váhy mého času (Výběr z malířské tvorby)
2017   David Macháč: Zahrádkáři
2017   Michaela Spurná: U nás
2017   Denisa Krausová: Hořící brambor / Burning Potato
2017   Jan Gemrot: Podivná figurace
2017   Jaroslav Vožniak
2017   Norbert Grund (1717-1767): Půvab všedního dne / The Charm of the Everyday
2017   Vladimír Ambroz: Akce / Actions
2017   Jan Samec: Malba / Malerei
2017   Jan Samec (1917-1988): Země zadumaná / Obrazy, kresby
2017   Vojmír Vokolek: Mizející poselství
2017   Jan Kubíček: Třetí dimenze
2017   Jaromír Funke (Avantgardní fotograf / Avant-Garde Photographer / Photographe d'avant-garde / Fotograf der Avantgarde)
2017   Miroslava Zychová: Želvím krokem (Obrazy)
2017   Jakub Špaňhel: Na černé hladině, kde zrcadlí se noci / On the calm black water where the stars are sleeping (Obrazy z dějin umění / Scenes from the history of art)
2018   Ondřej Kopal: No Drama
2018   Václav Boštík: Altro Řím '77 / 59 + 1
2018   Skříňka Libuše Šlezarové
2018   Antonín Heythum (scénograf, architekt, designér)
2018   Theodor Pištěk: Konec lesa
2018   Vladimír Větrovský: Horserider
2018   Zdena Kolečková: Podivná botanika a jiné příběhy / Strange Botany and Other Stories
2018   Svatopluk Klimeš: Oheň do papíru nezabalíš III
2018   Inez Tuschnerová
2018   Jindra Viková: Je později, něž si myslíš / It's Later than You Think
2018   Jiří Kuhnert: Sketch the dream
2018   Šaloun (Dotek osudu, The Touch of Fate)
2018   Podtrženo... (Luboš Drtina: Grafické práce, ilustrace, autorské knihy, volná tvorba)
2018   Jaroslav Rössler: Absolutní fotograf
2018   Tomáš Polcar: Hemisféry
2018   Oskar Stocker: Svoboda / Freiheit
2018   Ivana Haiek: Infinitus conscientiam
2018   Josef Kilian (1918-1999)
2018   Kamila Ženatá: U stolu
2018   Stanislav Kolíbal: Cestou shody a rovnováhy
2018   Zdeněk Kirchner: Znaky rytmu
2018   Jan Dvořák: Obrazy krajiny
2018   Dušan Filip Škrášek
2018   Miloslav Chlupáč 1920-2008
2018   Já jsem... Zdeněk Nejedlý (Příběh tragedie jednoho moderního intelektuála)
2018   Josef Bolf: Obličeje
2019   Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře (Průvodce výstavou)
2019   Josef Šíma: The Road to Le Grand Jeu (Exhibition Guide)
2019   Michal Škoda: Tam někde daleko něčeho úplně / Afar Away Over There What
2019   Václav Cigler: Kresby
2019   Křížová cesta z Orlice (Restaurování 2010-2018)
nedat. (2006?)   Martin Velíšek
katalog kolektivní
rok vydání, autor, název (podnázev)
1909   Emaily, čalouny, sklo: Kněžna Marie Teniševá, Ory Robin, Zdeňka Braunerová
1914   Moderní umění: 45. výstava S.V.U. Mánes v Praze
1920   Knihtisk československý
1938   Postavy českých dějin
1939   Výstava Důvěřujte umění (Příklady z minulosti - Práce členů Mánesa za dva roky)
1950   Výtvarníci a kreslený film
1950   Mánesové
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1956   Francouzské umění od Delacroixe po současnost (Kresby, akvarely, grafika)
1958   Pravěk Československa
1961   Habánská fajáns v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a v Brně
1962   Amatérske výtvarníctvo na Slovensku
1964   České gotické umění
1966   Francouzské malířství v galeriích Sovětského svazu
1967   Miró, Vasarely, Schumacher, Čelić (Ze VII. mezinárodní grafické výstavy v Lublani)
1968   Nové tendence v tvorbě mladých českých výtvarníků: Obrazy, kresby, grafika, plastiky z šedesátých let
1969   Socha a město
1969   Současná malba Pařížské školy
1969   Moderní belgické umění
1970   Umění českého baroku (Soubor vystavený v Londýně a Birminghamu)
1970   Ikona (Výběr z fondů Národní galerie a Československé akademie věd)
1971   Umění české a slovenské gotiky
1971   Od Corota k Bonnardovi (Francouzské malířství 19. a 20. stol. ze sbírek Národního muzea v Bělehradě)
1971   Umenie Liptova
1971   Slovo a obraz (Z dějin a současnosti plakátové tvorby)
1972   Zrod evropské krajinomalby (1570-1630)
1972   Konstruktive Kunst aus der Tschechoslowakei
1972   Od Poussina k Picassovi (Mistrovská díla Muzea A. S. Puškina v Moskvě)
1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století
1974   Umělecké poklady Tunisu (Římská civilisace v Africe)
1974   Kresby mistrů XVI.-XX. století ze Státních uměleckých sbírek v Drážďanech
1975   Chebská gotická plastika
1976   Český kubistický interiér
1977   Meisterzeichnungen aus der graphischen Sammlung der Nationalgalerie Prag
1977   Kresba 19. storočia na Slovensku
1977   Slovenská grafika 20. storočia
1978   Československé mince 1918-1977
1978   Česká a slovenská tapiserie (VI. výstava průmyslového návrhu)
1978   Umění a známka
1978   Český funkcionalismus 1920-1940: Architektura, bytové zařízení, užitá grafika (3. Architektura)
1978   Finské sklo
1979   Antické umění v československých sbírkách
1980   Art deco (České sklo kolem roku 1925)
1981   Czeski kubizm
1982   Filla, Gutfreund, Kupka och Tjeckisk Kubism 1907-1927
1982   Nejstarší Přemyslovci ve světle antropologicko lékařského výzkumu
1983   Karel Pokorný a jeho škola
1983   České umění z přelomu století (ze sbírek OGVU Gottwaldov)
1983   Japonský tradiční obal
1983   Africké umění v Československu
1984   František Gross: Z malířské tvorby let 1930-1983; Ladislav Zívr: Ze sochařské tvorby let 1931-1980
1984   Polské malířství přelomu 19. a 20 století ze sbírek polských muzeí
1984   Cseh kubizmus (A prágai Nemzeti Galéria vendégkiallítása)
1984   Ikony 16.-18. století na Slovensku
1984   Slovenské národné povstanie vo výtvarnom umení (K 40. výročiu Slovenského národného povstania)
1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika)
1986   Moderní pohádka v tvorbě českých ilustrátorů
1986   Turecké koberce osmanské doby z 15.-19. století (ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Budapešti)
1987   Současné tendence: Britské malířství a sochařství osmdesátých let
1987   Zdeněk Kovář a jeho žáci
1987   Česká kresba 19. století
1988   Sixty Paintings from the Narodní galerie, Prague
1988   Umění na známkách (Praga 1988)
1988   Nový slovenský obraz
1989   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987 - 1988)
1989   Skupina 42
1989   Restaurátorské umění (Podíl českých výtvarných umělců na péči o kulturní památky)
1989   Počítačové umění v ČSSR a ve světě / Computer Art in ČSSR and in the World (III. Celostátní výstava s mezinárodní účastí)
1989   Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1989   Czech Modernism 1900-1945
1989   Dar Anny Hůlové
1989   Český symbolismus
1989   Tvorba pedagogů katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UJEP v Brně
1989   Jihomoravská scénografie 89
1989   Česká fotografická moderna
1989   Sbírka Bohuslava Duška (Obrazy, sochy, kresby, grafika)
1989   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989
1990   45 let výtvarného umění Severních Čech 1945-1990
1990   Aventinská mansarda: Otakar Štorch Marien a výtvarné umění
1990   Z tvorby mladých výtvarníků
1991   Czeska sztuka 2. połowy XX wieku ze zbiorów Galerii Sztuk Plastycznych w Ostrawie
1991   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur)
1991   Tibet a votivní umění
1991   České umění 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
1991   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1991   Tamara Klimová: Malba, grafika, Alojz Klimo: Malířská tvorba
1991   Cubismo checo: Arquitectura y diseño, 1910-1925
1991   Současná grafika Liberecka
1992   Šedá cihla 35/1992
1992   Souvztažnosti (Skleněná plastika a vitráže 1992)
1992   Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze (Přírůstky sbírek z let 1986–1991 )
1992   Moderní galerie tenkrát (1902-1942)
1992   Možnosti drobné plastiky (Z moravské tvorby 1988-1992)
1992   Fotografie ŠUŘ Brno 1992
1992   Tomáš Rossí: Obrazy, Ladislav Sorokáč: Sochy, kresby
1993   Šedá cihla 34/1993
1993   České výtvarné umění 1930-1960 / Czech Visual Art 1930-1960 (České muzeum výtvarných umění / The Czech Museum of Fine Arts)
1993   Gioielli di Praga (dal Rinascimento all'Art Déco)
1993   Freie Richtungen (Die Zeitschrift der Prager Secession und Moderne)
1993   Mladé setkání 93 (Trienále tvorby mladých výtvarníků regionu a jejich hostů)
1994   Šedá cihla 66/1994 Exil
1994   Expresionismus a české umění (1905-1927)
1994   330 let Královéhradecké diecéze
1994   Der Riss im Raum (Positionen der Kunst seit 1945 in Deutschland, Polen, der Slowakei und Tschechien)
1994   Zvon '94 (Bienále mladého umění)
1994   Uta Dorra, Pavel Carlsbader: Proměny / Verwandlungen (Obrazy, instalace / Bilder, Installationen)
1994   Francouzské umění 19. a 20. století
1994   Pohádkové motivy v českém umění kolem roku 1900 (První část)
1994   Pohádkové motivy v českém umění kolem roku 1900 (1. díl)
1995   30 let Galerie Klatovy - Klenová
1995   Poezie a krása (Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni)
1995   Gotika v západních Čechách (1230-1530)
1995   Krajina duše (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století)
1995   Dialógy II (Atelier slobodnej kreativity, Sochárska katedra Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave)
1995   Jak Fénix (Minulost a přítomnost Veletržního paláce v Praze)
1995   Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě (Malba, plastika)
1996   Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová
1996   Opakované příběhy / Repeated Stories / Wiederholte Geschichten (Tradice v novém)
1996   Private Anamnesis
1996   Umělecké sdružení Sursum 1910-1912
1996   Bratrstvo
1996   Pavla Mautnerová, Robert Piesen
1996   Corpora S
1996   Proměny krajiny (Česká krajinomalba přelomu 19. a 20. století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni)
1996   Český granát ve špercích ze sbírek Moravské galerie v Brně
1996   Ticho pro dvanáct hlasů
1996   Daniel-Henry Kahnweiler: Jeho galerie, jeho umělci
1997   Sever
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Karel Miler, Petr Štembera, Jan Mlčoch (1970-1980)
1997   Očima Arcimboldovýma
1997   Mistrovská díla japonského porcelánu
1997   Státní galerie ve Zlíně 1990 - 1997 / National Gallery in Zlín 1990 - 1997 (Aktivity instituce v nových oborových a společenských souvislostech / Activities of the Gallery in new branch and social relationships)
1997   Rozměry světla / Dimensions of Light
1998   Close Echoes (Public Body & Artificial Space)
1998   České art deco 1918-1938
1998   Czech art deco 1918-1938 ((vázané))
1998   Czech art deco 1918-1938 ((brožované))
1998   Evašvankmajerjan: Anima animus animace (Mezi filmem a volnou tvorbou)
1998   Česká fotografie 1939-1958 ze sbírek Moravské galerie v Brně
1998   Výlet / Trip
1999   Prozařování
1999   Kolorismus
1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století)
1999   Reklama 90 / 99 (Česká fotografie v reklamě a propagaci)
1999   Julius Mařák a jeho žáci
2000   Barbora Šlapetová & Lukáš Rittstein: Modrý prosinec / Blue december
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2000   Konec světa? / The End of the World?
2000   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography
2000   Portrét roku 2000 / The Portret of the Year
2000   Vincenc Kramář (Od starých mistrů k Picassovi)
2000   Jitka a Květa Válovy
2000   Flemish paintings of the 17th and 18th centuries (Illustrated summary catalogue 1/2)
2000   Živly
2000   1999 (Fotografie české společnosti / Photography of Czech Society)
2000   Vincenc Kramář (From Old Masters to Picasso)
2000   Zajatci hvězd a snů (Katolická moderna a její časopis Nová život (1896-1907))
2001   Jiří Kolář sběratel / Collector
2001   Knihy Aulos
2001   Rezidence primátora hlavního města Prahy / Official residence of the lord mayor of Prague
2001   Fotografie jako umění v Československu 1959 - 1968 / Photography as Art in Czechoslovakia 1959 - 1968 (Z fotografické sbírky Moravské galerie / From the photographic collection of the Moravian Gallery)
2001   Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie (FPF Slezké univerzity v Opavě)
2001   Radana Hamsíková, Mojmír Hamsík: Restaurované barokní obrazy a polychromované plastiky
2001   Galéria F 1980 - 1990 (Spomienka na režimu nepohodlnú galériu)
2001   Sen o říši krásy / Dream of the Empire of Beauty (Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic / The Collection of Jiří Karásek of Lvovice)
2002   Česká a slovenská fotografie osmdesátých a devadesátých let 20. století
2002   Český komiks (?) a výtvarné umění
2002   Městská obrazárna v Litomyšli
2002   Umělci
2002   New New Painters
2002   Prošli Hradcem Králové
2002   Karel Klein: Obrazy, Jiří Klein: Sochy
2002   Česká kresba 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu
2002   Svět tance Jiřího Jašky a Josefa Sudka
2002   Vincenc Kramář: Un théoricien et collectionneur du cubisme à Prague
2002   Central European Avant-Gardes (Exchange and Transformation, 1910-1930)
2002   Avantgarden in Mitteleuropa 1910-1930: Transformation und Austausch
2002   Litomyšl Art Gallery
2003   Lubomír Šlapeta 1908-1983, Čestmír Šlapeta 1908-1999: Architektonické dílo / Architectural work
2003   Civitas Dei (Duchovní a náboženské motivy v současném umění)
2003   Radim Hanke: Sochařská tvorba, Libor Jaroš: Malba
2003   Umělecká beseda 1863-2003
2003   Akademie výtvarných umění v Praze (Intermediální škola profesora Milana Knížáka)
2003   50 let Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
2003   Retroperspektiva / Retroperspective
2003   Art Deco 1910-1939
2003   Z pohádky do pohádky / A Fairy-Tale Parade
2003   Václav Boštík, Jan Křížek, Jiří Mrázek
2003   Jaroslav a Jáchym Šerých: Posvém po svém
2004   Eduard Ovčáček & studenti ateliéru volné grafiky
2004   Šedesátá / The sixties
2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2004   Strukturální grafika 60. let ((Pohledy do sbírek AJG))
2004   Kupka - Nepraš: Setkání v architektuře
2004   Karel Pauzer: Plastika - kresba, Ivan Komárek: Malba
2004   Other times (Současné britské umění / Contemporary British Art)
2004   Česká krajinomalba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu
2004   Stopy paměti
2004   František Muzika, Zdeněk Sklenář: Kontakty, kontrasty, konfrontace
2004   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Jídlo
2004   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti / Winter in Czech visual culture from past to present
2004   AVU (Škola monumentální tvorby profesora Aleše Veselého)
2004   ...z lásky k umění a sobě pro radost.../ ...aus Liebe zur Kunst, welche meine Freunde war... (Umělecká sbírka Heinricha Gomperze / Die Kunstsammlung Heinrich Gomperz (1843 - 1894))
2004   Akvizice 1995-2003
2004   Fotografie??
2005   Exprese / Expressiveness
2005   International Biennale of Contemporary Art / Mezinárodní bienále současného umění 2005 (A Second Sight / Druhý pohled)
2005   Místa paměti / Space of Memory
2005   Od země přes kopec do nebe... (O chůzi, poutnictví a posvátné krajině)
2005   Czech 100 Design Icons
2005   Figurama 05
2005   Czech 100 Design Icons
2005   Josef Čapek, Václav Špála: Člověk a krajina
2005   Expresionismus v estonském umění
2005   Parafráze
2005   Dostředivé okraje (Vizuální umění z Pardubického kraje)
2006   Du Bon du Coeur (Poklady francouzského středověkého umění v českých a moravských sbírkách)
2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914)
2006   Výtvarní umělci severní Moravy a Slezska ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě 1900 - 1950
2006   Česká malba 1985 - 2005 (Sbírka Richarda Adama)
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2006   Šestka / Six (Šest českých fotografických škol / Six Czech Schools of Photography)
2006   Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky)
2006   In Morbid Colours (Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880-1914)
2006   Zlínský okruh (Současné výtvarné dění na Zlínsku)
2006   Autobiographies
2006   František Kupka a Otto Gutfreund: Čeští dobrovolníci za 1. světové války
2006   Život věcí / The Life of Things (Idea zátiší ve fotografii 1840-1985 / The Idea of Still life in photography 1840-1985)
2006   1945 osvobození --1968 okupace : sovětská vojska v Československu / 1945 liberation --1968 occupation : Soviet troops in Czechoslovakia
2006   Bohatství (Pavel Baňka, Václav Jirásek, Jiří Šigut)
2006   ± 50 (Generace osmdesátých let / The Generation of the 1980s)
2006   V okovech smíchu: Karikatura a české umění 1900-1950
2006   Devátá sklizeň / The Ninth Harvest (Atelier reklamní fotografie FMK UTB ve Zlíně / Department of Advertising Photography FMC TBU in Zlín)
2006   Katagami: Japonské papírové barvířské šablony ze sbírek Západočeského muzea v Plzni
2007   Průzračný svět / Die durchsichtige Welt
2007   Fotogenie identity / The Photogeny of Identity (Pamět české fotografie / The Memory of Czech Photography)
2007   Umělecká beseda (Vědomí o člověku sochy kresby)
2007   Karel Nepraš a přátelé
2007   Umělecké sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně v letech 2001 - 2007
2007   Mikuláš a Emila Medkovi: Souvislosti
2007   Galerie Šternberk 07
2007   Jasná zpráva (Geometrie, ornament, koncept a vizuální poezie na Plzeňsku)
2007   České sklo 1945 - 1980 (Tvorba v době mizerie a iluzí)
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2007   Zátiší v malbě 19. století
2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR)
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia
2007   Lovci lebek / Kopfjäger / Head Hunters (Bolf, Rathouský, Skrepl, Typlt)
2007   Josef Bergler a grafika v Praze 1800 - 1830 / Josef Bergler and graphic art in Prague 1800 - 1830
2007   Od Hollara k Beuysovi/ Von Hollar bis Beuys (Sbírka Otto Mauera z Dómského muzea ve Vídni/ Sammlung Otto Mauer aus dem Dommuseum in Wien)
2007   Identita reality (Jindřich Štreit: Fotografie, Pavel Forman: Obrazy)
2007   Gotické umění (Průvodce sbírkou středověkého umění Alšovy jihočeské galerie)
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2008   Lettrismus (Předchůdci a následovníci)
2008   Mojmír Preclík, Richard Homola (Sochy a kresby z pozůstalosti, Z Preclíkovy chalupy v Kryštofově Údolí (2006 - 2008))
2008   Biedermeier (Umění a kultura v českých zemích 1814 - 1848)
2008   Světla měst a noční chodci
2008   Obrazy slov / Reflecting Words
2008   3 sochařky / Three Women Sculptors (Věra Janoušková, Eva Kmentová, Alina Szapocznikowá)
2008   Jiná skutečnost (Magický realismus a imaginativní umění v Plzni)
2008   Neregulováno / Unmanged (Prales ve fotografii / The Natural Forest in Photography)
2008   Opava (Očima studentů Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě / Through the Eyes of Students of the Institute of Creative Photography of the Faculty of Philosophy and Science Silesian University in Opava)
2008   Veronika Rónaiová - Sociálna sonda (Sociálny projekt Veroniky Rónaiovej)
2008   Mezi zvířetem a květinou (Motiv houby v současném umění)
2008   Uvízli v listopadu II / Stuck in the Middle of November II
2008   Současné české umění - Generační paralely II / Czech Contemporary Art - Parallel Lines II
2008   Jména / Names
2008   Fillovi žáci (Katalog k výstavě třiceti pěti výtvarných umělců)
2008   15 let FaVU VUT v Brně
2008   Corpora S (Mikoláš Axmann, Dušan Černý, Jiří Mikeska, Michal Šarše, Pavel Šlegl, Petr Štěpán)
2008   To nepodstatné / The Essence: Fotografie
2008   Skála Skála Skála (Výtvarné práce tří generací)
2008   Salamandr (Výběr z tvorby Evy a Jana Švankmajerových)
2008   Gothic Art (Guide through the collection of medieval art of the Aleš South Bohemian Gallery)
2008   Gotische Kunst (Führer durch die sammlung der mittelalterlichen kunst der Aleš Südböhmischen galerie)
2008   Zrozeno do prostoru (Socha a plastika členů Umělecké besedy)
2008   Sochy v ulicích / Sculptures in the Streets, Brno Art Open 08
2008   František Domin, Dominik Domin: Fotografie
2009   Kamarádi vystavují k 65. narozeninám Ladislava Janoucha
2009   Stopy ohně / Traces of fire
2009   Ohlédnutí (Jindřiška Radová, Pravoslav Rada, Šárka Radová)
2009   Antimodernisté
2009   Šumava (Alfred Kubin / Josef Váchal)
2009   August Bedřich, Charlotta a Louisa Piepenhagenovi
2009   Mimo zónu / Outside (Fotografie z let 1970-1989 / Photographs from the years 1970-1989)
2009   Galerie umění Karlovy Vary, ...ze sbírky II: Člověk ve XX. století / Gallery of Art Karlovy Vary, ...from the Collection II: Humanity in the XXth Century
2009   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2009   Kupka Nepraš: Setkání v architektuře
2009   Ohlasy kubismu v Plzni
2009   Formáty transformace 89 - 09 / Formats of transformation 89 - 09 (Sedm pohledů na novou českou a slovenskou identitu / Seven views on the new Czech and Slovak identity)
2009   Setkání 4 Treffen (V parku / Im Park)
2009   Zamlčená moderna / Iluze a sny (Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930)
2009   26. Náchodský výtvarný podzim (26. přehlídka umění regionu, seznam vystavených prací, Galerie výtvarného umění v Náchodě - zámecká jízdárna, 27. listopad 2009 - 10. leden 2010)
2009   Artěl (Umění pro všední den 1908-1935)
2009   Pavel Ježek, Eva Vlasáková: Mezi vteřinou a věčností
2009   Via Lucis 1989-2009 (Česká společnost ve fotografii / Czech Society in Photographs)
2009   Prales Mionší / Virgin Forest Mionší
2009   Tenkrát na Východě / Once Upon a Time in the East (Češi očima fotografů 1948-1989 / Czechs through the Eyes of Photographers 1948-1989)
2009   Po sametu (Současné české umění s přesahy do minulosti)
2009   Barbora Šlapetová, Lukáš Rittstein: Přemístění
2009   Trienále současné ilustrační tvorby: Studentská ilustrační tvorba (16. ročník)
2009   Petr Písařík, Igor Müller: ±1
2009   Tři tahy
2009   Die totgeschwiegene Moderne: Illusionen und Träume (Mitteleuropäische Kunst aus der Privatsammlung von Patrik Šimon 1880-1930)
2009   Flámské a holandské malířství 16. - 18. století (Průvodce sbírkou Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou)
2009   Flemish and Dutch Painting 16th - 18 th Century (A Guide Through the Collection of the South-Bohemian Aleš Gallery in Hluboká nad Vltavou)
2009   Flämische und holländische malerei 16. - 18. Jahrhundert (Führer durch die Sammlung der Südböhmischen Aleš-Galerie Hluboká nad Vltavou)
2009   Zdaleka i zblízka: Středověké importy v moravských a slezských sbírkách / From Far and Near: Medieval Imports in Moravian and Silesian Collection
2010   Female Hysteria (Markéta Korečková, Alena Kupčíková, Petra Šimková, Ivana Štenclová)
2010   Budoucnost budoucnosti / The Future of the Future ((Velký))
2010   Jan Hendrych a Richard Konvička: Maso a kost / dvě podoby figurace
2010   Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně / Drawn for the Record: A Hundred Years in Drawings from the Collection of the Moravian Gallery in Brno
2010   Petr Keil: 15 let ateliéru AIII
2010   Figurální tvorba umělců olomouckého kraje / Figurative Works by Artists of the Olomouc Region / Figuratives Schaffen von Künstlern aus der Olmützer Region (Malba, kresba, grafika/1900-2010 / Paintings, Drawings and Graphics/1900-2010 / Malerei, Zeichnungen und Graphik/1900-2010)
2010   EkoBio (zahrádkaření, houbaření, aktivismus, pozorování a další aktivity spojené s přírodou, především v obrazech)
2010   ... a z mlhy zjevily se útesy čínské: Obraz Číny v prvních fotografiích
2010   Konfrontace (Československý a polský filmový plakát / Czechosłowacki i polski plakat filmowy / Czechoslovak and polish film poster)
2010   Jiroudek, Liesler, Paderlík: 3/7
2010   Double Fantasy
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl)
2010   1984 - 1995 (Česká malba generace 80. let / Czech painting of the 1980s generation)
2010   Vietnam: plakáty propagandy
2010   Beatlemánie!
2010   Věra a Vladimír Machoninovi: 60'/70'
2010   Slunce Orientu (Čeští malíři ilustrují orientální literaturu)
2010   Jan Rajlich - 150 let / Years
2010   Nikdy jsem tam nebyla
2010   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000-2010
2010   Katalog Veřejné architektonické soutěže o návrh na řešení nové budovy Západočeské galerie v Plzni 2009
2011   Plzeňská pěna 2 (Pilsner Foam / Pilsener Schaum)
2011   Šperky vyprávějí příběhy
2011   Současný český industriál: Podoby soudobé průmyslové architektury / Contemporary Czech Industrial: Images of Contemporary Industrial Architecture
2011   Paralelní historie (Aktuální výtvarné umění v Ústí nad Labem mezi lety 1990-2009)
2011   V plném spektru (Fotografie 1841 - 2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně)
2011   Nablízko a na dostřel (Radost až na půdu, Raunerová - Bauer, Tous les soirs du monde / Všechny večery světa, Voskovcová - Sýkora, Calva, Hnízdil : 25. květan - 26. června. Galerie Klatovy / Klenová, Sýpka Klenová)
2011   Mutující médium (Fotografie v českém umění 1990 - 2010)
2011   Já, bezesporu / Undeniably me
2011   Originální & Perspektivní (Exkluzivní výběr ze současného česko - slovenského výtvarného umění)
2011   Startpoint: Prize for Emerging Artists 2011
2011   Současná česká krajina (Krajinomalba a jiné cesty ke krajině)
2011   Být v krajině a malovat ji podle fotky / Being in the landscape and painting it according to a photo (18. mikulovské výtvarné symposium Dílna 2011)
2011   Diplomanti AVU 2011
2011   ...and the chinese cliffs emerged out of the mist: Perception and image of China in early photographs
2011   Porcelán na Pražském hradě (Krása a užitek)
2012   Opatov 1984 - 1992
2012   Nablízko a nadostřel 2
2012   Beyond Reality (British Painting Today)
2012   Lukáš Jasanský, Martin Polák
2012   Zářivý měsíc svěží vítr.cz / Shining moon fresh wind.cz (Deset zářivých fenoménů současnosti napříč všemi generacemi: Malba, sochařství, sklo, architektura, performance, nová média / Ten shining contemporary prodigies stretching across all generations: Painting, sculpture, glass, architecture, performance and n)
2012   Oživit a ozvláštnit / To brighten up and make it special (Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť / Fine arts in the space of Brno housing estates)
2012   12 let Galerie v Kapli
2012   Umění místa (Katalog studentských projektů)
2012   Graduál český 1604-1605 / Graduál Nového Města nad Metují
2012   Element F. (Fotografie a umění ve druhé polovině 20. století)
2012   Dobrej ročník / A Great Year (19. mikulovské výtvarné sympozium Dílna 2012)
2012   Volný směr / Free Current (Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku / A Meeting for Members of the Mánes Association of Fine Artists to Mark the 125th Anniversary of its Founding)
2012   Jiří David, Stanislav Diviš: ...probatum est
2012   Konec (s)nové epochy (Umění secese a symbolismu ze sbírky Patrika Šimona)
2012   Post-oil city (Historie budoucnosti města)
2012   Krajina magická (Jeden úhel pohledu)
2012   Středočeské trienále '12
2012   Současný český linoryt (Cihlář, Kovářík, Křen, Piekar, Vičar)
2012   Mladé hvězdy / Young Stars (1. sympozium Litomyšl)
2013   Rýsovaný svět (Konstruktivní tendence šedesátých let)
2013   Z rodinného alba (Dílo členů Výtvarného odboru Umělecké besedy z 20. - 40. let 20. století k 150. výročí jejího založení)
2013   Jan Steklík & Karel Nepraš, Annegret Heinl, Helena Wilsonová
2013   Plošná věc / Flat Thing (20. mikulovské výtvarné symposium "dílna" 2013 / 20th Mikulov art symposium "dílna" 2013)
2013   Vnitřní okruh v současné české fotografii / The Intimate Circle in Contemporary Czech Photography
2013   Galerie Dole 2013
2013   Natvrdlí: Tvrdá abeceda
2013   Dost tichého šepotu (Exilová výtvarná scéna v Československu (1933-1939))
2013   Vasil Artamonov, Alexej Klyuykov
2013   Temné hlubiny štěstí
2013   Galerie v proudu času (60 let Východočeské galerie)
2013   Osvobozování sentimentu (Podoby středoevropského romantismu a biedermeieru)
2013   Trapper & Boa (Osudová dobrodružství Jana a Mikoláše Alše)
2013   Nekonečné perspektivy (Krajina a veduty 19. století ze sbírky Patrika Šimona)
2013   Waldemar Fritsch a jeho doba / und seine Zeit (Porcelánová plastika / Porzellanplastik (1925-1945))
2013   60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary (Galerie umění Karlovy Vary 1953-2013)
2013   Tomáš Hlavina, Petr Pastrňák, Petr Písařík: V hlavě, v krajině, ve městě / In the Head, in the Country, in Town
2013   Česko-slovenské hvězdy (2. Sympozium Litomyšl / 2nd Litomyšl Symposium)
2014   VII. Nový zlínský salon / 7th New Zlín Salon
2014   Dialogy v obrazech (Vazby mezi výtvarnými scénami, Obrazy ze sbírky Karlštejnská a.s.)
2014   Vaculkovi (Umění čistého srdce)
2014   Only the Good Ones: The Snapshot Aesthetic Revisited
2014   Grey Gold (České a slovenské umělkyně 65+)
2014   Skici 3: Ruměná. Kůže z dechu
2014   Tajemné dálky (Symbolismus v českých zemích 1880-1914)
2014   Nečekané dědictví (Šíma, Štyrský, Toyen, Zrzavý...)
2014   Tvrzení moderny: České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných
2014   Brněnský Devětsil a multimediální přesahy umělecké avantgardy
2014   21. Mikulovské výtvarné sympozium dílna 2014 (Divnej ročník / An Odd Year)
2014   Cena Jindřicha Chalupeckého 2014 / Jindřich Chalupecký Award 2014 (Svět dostává nové dimenze / The world is taking on new dimensions)
2014   Viktor Pivovarov, Ged Quinn: Cake and Lemon Eaters
2014   Na hlubinu (Malířské výstavy při Akademických týdnech na Svatém Kopečku u Olomouce v letech 1938-1940)
2014   Cesty ke svobodě (Společnost, válka, umění 1914-1918)
2014   Alt, Vajd: My Left Hand
2014   Dvojexpozice / Double Exposure (Sbírka Pražského domu fotografie v Galerii hlavního města Prahy / Collection of the Prague House of Photography in the Prague City Gallery)
2014   Dům umění České Budějovice 2013-1998 / České Budějovice House of Art 2013-1998
2014   Lapidárium: Ateliér sochařství
2014   Alfred Kubin & Sascha Schneider: Démoni ze země nevědomí
2014   Psychedelia ve vizuální kultuře beatového věku 1962-1972 / Psychedelia in the Visual Culture of the Beat Age 1962-1972
2014   6. salon Asociace umělců medailérů 2013 (Medaile, plakety, mince, insignie, plastiky, kresby, grafika)
2014   JHK & APK (Příběh Ateliéru papír a kniha Fakuty výtvarných umění VUT v Brně 1998-2011)
2014   Česko-německé hvězdy / Czech-German Stars / Deutsch-Tschechische Stars (3. sympozium Litomyšl)
2014   Umělecká díla Vladimíra Procházky a Reného Roubíčka v Mostě
2015   Vzdálení pozorovatelé / Distant Observers
2015   Rezonance (Jiří Načeradský, Josef Bolf, Lubomír Typlt)
2015   Pocta Otto Gutfreundovi v Rabasově galerii Rakovník
2015   Schránka pro ducha (Výstava k 50. výročí otevření Galerie moderního umění)
2015   Kdo na moje místo / Who on My Place
2015   Tvrdohlaví 2015
2015   Daniela Vinopalová, Monika Immrová: Socha / Sculpture
2015   Tři nejlepší písma na světě (Ateliér tvorby písma a typografie, UMPRUM, 2013)
2015   Iniciály 2013
2015   Sbírka Magnus Art
2015   Oskar Kokoschka a pražská kulturní scéna
2015   Landskrona Foto View: Czech Republic (A Century of Avant-garde and Off-guard Photography)
2015   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
2015   25 let institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě / 25 Years of the Institute of Creative photography Silesian university on Opava
2015   Umělci a proroci / Artists and Prophets
2015   Model
2015   Karel Jerie, David Saudek: Riders on the Storm
2015   Nablízko a nadostřel 5
2015   Tektonika paměti / The Tectonic of Memory
2015   Jiří a Igor Müllerovi: Kouzlo rodného kraje
2015   Daleké blízké (Ilja Repin a ruské umění)
2015   Smyslné linie (Erotické motivy secese a symbolismu)
2015   Siliconvalse. Hungarian Reality
2015   Keramické setkání Kolín (Socha a prostor)
2015   Ostrov umění v moři průmyslu / An Island of Art in a Sea of Industry (Zlínská škola umění (1939-1949) / School of Arts in Zlín (1939-1949))
2015   Art Centrum Galerie 4 (30 let Galerie 4)
2015   Česká malba generace 90. let 20. století / Czech Painting of the 1990s Generation
2015   Hraniční syndrom / Borderline-Syndrom
2015   Holy Ways (Brázdil, Gemrot, Korečková, Mravec, Saudek, Valečka)
2015   Česko-polské hvězdy / Gwiazdy czesko-polskie / Czech-Polish Stars (4. sympozium Litomyšl / 4th Litomyšl symposium)
2015   Aenigma: Sto let antroposofického umění
2015   Aenigma: One Hundred Years of Anthroposophical Art
2016   Velkorysost: Umění obdarovat (Bílý králík: Kniha k výstavě)
2016   Jan Hendrych, Rastislav Jacko (Učitel a žák II)
2016   Prostor Zlín (Stálá expozice)
2016   Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění)
2016   Vanity Fair (Diplomanti Akademie výtvarných umění v Praze 2016 / Academy of Fine Arts in Prague Graduates 2016)
2016   7 + 1 (Mistři českého skla / Masters of Czech Glass)
2016   Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award 2016, Laure Prouvost: C'est not ouest
2016   Linoryt I.
2016   2 + 1 Moucha Zeithamml (obrazy, sochy)
2016   Šlechta před objektivem. Ateliérové portréty aristokracie
2016   Dědictví. Tradice, inovace, móda / Heritage. Tradition, Innovation, Fashion
2016   Duše pra/lesa / Seele des ur/waldes / Spirit of the primeval/forest
2016   Meziprůzkumy (Sbírka AJG 1300-2016)
2016   Sbírka Evy Petrové (Mozaika drobných radostí)
2016   Na pierwszy rzut oka / Na první pohled / At First Sight (Wybór z czeskiej fotografii XX i XXI wieku / Výběr z české fotografie 20. a 21. století / A selection of Czech photography from the 20th and 21st centuries)
2016   Jana Krejzová, Kristýna Šormová: Raku a haiku
2016   Fenomén Ateliér papír a kniha / The Phenomenon of the Paper and Book Atelier (Autorské knihy a objekty studentů J. H. Kocmana / Artists' Books and Objects by J. H. Kocman's Students)
2016   Rittstein, Šlapetová, Rittstein: S astronautickou lehkostí motýla zpátky do kamene
2016   Metznerbund: Dějiny uměleckého spolku Metznerbund 1920-1945 / Metznerbund: Die Geschichte des Kunstvereins Metznerbund 1920-1945
2016   Prostory touhy / Spaces of Desire (Je architektura sexy? / Is Architecture Sexy?)
2016   Přesahy fotografie
2017   Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let
2017   Světla, šero a temnoty (Umění českého 19. století)
2017   Václav Malina, Milan Maur: Paralelní roky
2017   Plný kontakt / Full Contact
2017   Interiéry duše (Umělecké bytování v prostoru Loosových plzeňských architektur)
2017   Muž s hořící hřívou! (Emil Filla a surrealismus 1931-1939)
2017   Okouzleni řádem / Enchanted by the Order
2017   Odměk (Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2017   Sochy v ulicích: Dichtung und Wahrheit: Veřejná prostranství města Brna / Sculptures in the Streets: Dichtung aund Wahrheit: Public Spaces in the City of Brno
2017   Hana Purkrábková, Karel Pauzer: Bytosti
2017   Válečné plakáty 1914-1918 (Zbraň z barev a papíru)
2017   Intersurveys (The Collection of the Aleš South-Bohemian Gallery 1300-2016)
2017   Impresionismus! (Nálady a imprese ve francouzském a českém umění)
2017   Umění secese
2017   GAML 20 výstav
2017   Stanislav Kolíbal, Vlasta Prachatická, Markéta Prachatická: Ilustrace a portréty / Illustrations and Portraits
2017   Svět kachlových kamen (Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech)
2018   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989
2018   Postkonceptuální antikoncepce
2018   Dolejší, Kaplan, Míča, Spirova, Velická
2018   Pracovna republiky (Architektura Plzně v letech 1918-1938)
2018   Kraj krajiny / Landscape Country
2018   Mechanismy imaginace
2018   Sochaři Gisela a Antonín Kuchařovi
2018   Křehké sny modernity (ČSR a Pardubice v zrcadle výtvarného umění 1918-1938)
2018   Obrazy zimy ve výtvarném umění 19. - 21. století
2018   Šetlík pro MUD
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
2018   Nepolapitelná struktura (Ze sbírky Miroslava Velfla)
2019   Živý tok (Sochy Vojtěcha Adamce st., Obrazy Vojtěcha Adamce ml.)
2019   Současná česká mozaika
2019   Where Do We Go From Here (7. sympozium Litomyšl / 7th Litomyšl symposium)
2019   Václav Cigler, Michal Motyčka: Světelné pole / Light Field
nedat. (1961)   Japonské grafické umění (Výstava pořádaná k 200. výročí narození Kacušiky Hokusaje)
nedat. (1970)   Zvířecí styl I
plakát
rok vydání, autor, název (podnázev)
2008   Mladé setkání 2008 (XI. mezinárodní trienále tvorby mladých výtvarníků regionu a jejich hostů)
kniha
rok vydání, autor, název (podnázev)
  Krása i jed: čtyřverší irského středověku 7. - 14.století
  O věrné lásce Saïdjaha a Adindy
  Písecký regionalista Jaromír Malý
(1926)   Výstřel na slepo (Příběh z provincie)
(1969)   Nestejné cesty. (Dva pobočné příběhy na poučení a výstrahu dítkám vydal František Doucha)
[1919]   Studie o Janu Nerudovi
[1960]   Praha (Průvodce městem)
1833   Orbis pictus (Die Welt in Bildern / Swět w obrazých / Świat w obrazach / Le monde en tableaux)
1887   Básnické profily francouzské (Studie větší i menší)
1890   Poctivé Mravy a společenské řády při jídle a pití po rozumu starých Čechův
1896   Pozdě k ránu
1896   Dies Irae
190?   Karmazínová záclona
1903   O výchově
1903   Sláva života
1903   Láska a zdravotnictví
1903   Celsus a Ježíš
1905   Ďáblova sonáta
1905   Příruční atlas botanický se stručným popisem vyobrazených rostlin
1905   Příklad Ninony de Lenclos, milovnice (Román)
1906   Fysika lásky
1906   De profundis
1906   Milá sedmi loupežníků
1906   Visionáři
1907   Čertoviny
1907   Rakety. Mé srdce obnažené (Denníky Charlese Baudelairea)
1908   Mrtvý, Host Quadvlietův, Prst Boží, Starý zvoník
1908   Moje láska
1908   Povídky o manželství
1908   Princezny lásky (Román o japonských kurtisánách)
1908   Scarabaeus
1908   Dojmy a potulky (1901 - 1908)
1908   Messalina (Román ze starého Říma)
1908   Povídky chudých
1908   Mračna
1909   Lásky absurdné
1909   Noa Noa
1909   Zpověď anglického poživače opia
1909   Endymion
1909   Apollonius z Tyany
1909   Sodoma
1909   Román Manfreda Macmillena
1909   Člověk
1909   Básně v próse a jiné práce
1909   Essaie
1909   Jaro
1909   Hovory se smrtí
1909   Démon perversity
1909   Traktér u královny Pedauky
1910   Tajemství Marie Rogêtové
1910   Pobyt v pekle
1910   Nejkrásnější láska Dona Juana, Štěstí v zločinu, Ženina pomsta
1910   Polední úděl
1910   Antonín Slavíček (Výbor z jeho díla)
1910   Písně Bilitiny
1911   Smuteční slavnosti srdcí
1911   Myšlenky uvolněné (Úryvky o ženách)
1911   Mužství
1911   Když jsem byla mužem
1911   Kniha o Monelle
1911   Smyšlené životy
1911   Renaissanční duchové (Studie o umění a poesii)
1911   Tenata
1912   Petr Jan Brandl
1912   Vášnivý milenec, Quadvlietův host
1912   Upír
1912   Jak plyne potůček, Mrtvý
1912   Táboření (Praktický rádce k bydlení ve volné přírodě)
1912   Základy junáctví (Návod pro výchovu české mládeže na základě systému sira R. Baden-Powella „Scouting“ a za laskavého přispění četných odborníků)
1912   Domů
1912   Hudba srdce (Vybraná lyrika z let 1897 až 1911 s několika básněmi v prose a novými překlady)
1912   Básník mezi lidmi (Život a příhody Svatopluka Čecha na vsi. S korespondencí z let 1895-1908)
1913   Z vesnického zákoutí a jiné povídky
1913   Adam a Eva
1913   Domů
1913   Pohádky Boženy Němcové
1913   Moderní byt (Výklady, rady a pokyny k jeho zařízení a úpravě)
1913   Sedmnáct písní
1913   Sluneční hodiny
1914   Kressida, Helena
1914   Dominik
1914   Tanec smrti
1916   Slova k životu
1916   Šípkový keř (Básně)
1916   Splav (Básně)
1917   Láska Magdalenina
1917   Básně Jiřího Trakla
1917   Netečný divák
1917   Noci chiméry (Básně 1900-1916)
1918   Zjasněné oči ((1915 - 1917))
1918   Saul
1918   Všechna prosa (Pouště lásky, Záblesky, Pobyt v pekle)
1918   Žena v životě a díle Macharově
1918   Podobizny žen
1918   Čeští básníci o české budoucnosti
1918   Žula
1918   Tichý svět (Kniha prós)
1918   Měsíce
1918   Zlatý chrobák
1918   Básně I
1919   Noa Noa
1919   Čtverák Pierrot
1919   Město
1919   O bohatýrském koni a hroutícím se domu
1919   Nový svět (Studie o nové české literatuře 1917 - 1919)
1919   Noa Noa
1919   Třásničky dějinných dnů
1919   Vzkázání mojí milé
1919   Památník Jaroslavu Jeremiášovi
1919   Ballada o žaláři v Readingu
1919   Isabella
1920   Den sedmý odpočinkem (Hra o třech jednáních)
1920   Ďábelské
1920   Traktér u královny Pedauky
1920   Smutný hlas zaplašeného hněvem Božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všemi se žehnající
1920   La Prague baroque
1920   Přicházím z periferie
1920   České písemnictví s ptačí perspektivy
1920   O nového člověka
1920   Jak Mikoláš Aleš žil a tvořil
1920   Slezské písně
1920   Slezské písně
1920   Dáma ve smutku, Magdalena (Novelly)
1920   Tři (Tři akty (skoromarinettní) s epilogem)
1920   Ondřej a drak (Hra o 5 dějstvích)
1920   Pohádky (Výbor)
1921   Kubismus
1921   Hostinského esthetika (Díl I. Všeobecná esthetika)
1921   Jan Preisler
1921   Cassiovy listy
1921   Praha barokní
1921   Antonín Slavíček
1921   Josef Mánes
1921   Barvy
1921   Dva hlasy (Březina, Sova)
1921   Tyrolské elegie
1921   Nejvyšší naděje
1921   Svatopluk Čech (Dílo a osobnost)
1922   Ráj srdce (1920 1921)
1922   Zlatý máj
1922   Ochotnické divadelnictví
1922   Znící svět (Básně z let 1920-1921)
1922   Útulný domov
1922   Krůpěje deštíčka (Hrst veršíků a povídeček mládeži naší za dáreček přináší Vilma Sokolová)
1922   Úsměvy sluníčka (Povídky a básničky pro naše dětičky napsla Vilma Sokolová)
1922   Od východu
1922   Zlý vítr
1922   První láska (Epická báseň)
1922   Poslední rok (Básně)
1923   Bohatýrské zvěsti (Soubor pověstí erbovních)
1923   Imaginární životy
1923   Rytíř des Touches
1923   Objevy
1923   Radost (Díl 1)
1923   Evangelium
1923   Tvoření v umění výtvarném
1923   Poklad všech pokladů, Elixir mudrcův (Elixir philosophorum), neboli Alchemické pojednání, jak vyrobiti kámen moudrosti na bělo nebo na červeno podle návodu české královny, manželky císaře Karla IV.
1923   Tři troníčky
1923   Plačící satyr (Komedie o třech dějstvích)
1923   Dědictví
1924   Mořská panna
1924   Románská renesance koncem středověku
1924   Co neumírá
1924   Kašpárkova dobrodružství
1924   Kašpárek jde do světa
1924   Jana Amose Komenského Vlastní životopis
1924   Policejní šťára
1924   Oasa: africký román utrpení a lásky
1924   Milencovy písně
1924   Ze života hmyzu
1925   Pole orná a válečná
1925   Ze světa do světa
1925   Syn země
1925   Vášnivý milenec
1925   Moloch
1925   Adam a Eva
1925   Když jsem byla mužem, Deník ženy
1925   Když jsem byla mužem
1925   Očarovaná
1925   Relief (Příručka pro sochaře a architekty)
1925   Zavražděný básník
1925   Kritika literární (Metody a směry / Zásady a prakse)
1925   Periferie (Drama o patnácti obrazech)
1925   O utrpení venkovského lidu za dob poddanství a robot
1925   Werther (Román mladé lásky)
1925   Candide
1925   Wolker (* 29. března 1900 - + 3. ledna 1924)
1925   Muž a láska
1925   Vražda jako krásné umění
1925   Zavřeno celou noc!
1925   Strom v bouři
1926   Dáma u vodotrysku
1926   Vášnivý milenec
1926   Básně Jana Vlka
1926   Ženy ze života a díla Jana Amosa Komenského
1926   Kalendář Lady
1926   Cizí žena a muž pod postelí
1926   Zánik náboženství
1926   Velislavova bible a její místo ve vývoji knižní ilustrace gotické
1927   Vteřina a věčnost
1927   Pomsta ženina
1927   Lampa Psyche
1927   Pod závojem
1927   Pepánek Nezdara školákem
1927   Dnešní kulturní reakce a Moderní galerie
1927   Kvetoucí jabloně (Román)
1927   Stavba a báseň (Umění dnes a zítra. Výbor statí z let 1919-1926)
1927   Marie po poli kráčela... (Knížka lidové mystiky)
1927   Knížka o koni
1927   Strom ze srdce (Písně o Kristu)
1927   Dřevěné kostelní stavby v zemích českých
1927   Bezvýznamná žena (Hra)
1927   Přestupníci
1927   Herečka Faustinová
1927   Podobizna Doriana Graye
1927   Cesta z pouti, Čtyry doby
1927   Ideální manžel (Drama o čtyřech dějstvích)
1928   Kutná Hora sídlo umění
1928   Dílo Karla Hynka Máchy. Díl první (Máj. Básně. Dramatické zlomky)
1928   Knížka o slunečnici
1928   Utrpení knížete Sternenhocha (Groteskní romanetto)
1928   Edison
1928   Sursum corda
1928   Psychologie bez duše (Bizarerie filosofická)
1928   Základy vědy o umění (se zvláštním zřením k vědeckému studiu hudby)
1928   Jaroslav Hašek
1928   V. Špála
1928   Dílo Karla Hynka Máchy. Díl druhý (Próza. Cikáni)
1928   Z věčných pokladnic poesie německé
1928   Acassin a Nicoletta (Starofrancouská povídka)
1928   Umělecké památky Brna
1928   Případ obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách
1928   V zajetí pirátů
1928   Poznejte lépe srdce žen...
1928   Nezvěstná (Drama o třech dějstvích s předehrou a dohrou)
1928   Balada o babce horalčické
1929   Aranské ostrovy
1929   Návrat marnotratného syna
1929   Paměti Dra Aloise Rašína
1929   Pohádky z koše vládce Krakonoše
1929   Báseň rolnická
1929   Průvodce po Dvoře Králové n. L.
1929   Naše mramory a leštitelné stavební kameny
1929   Zaváté šlépěje
1929   Ryšavec
1929   Dílo Karla Hynka Máchy. Díl třetí (Deníky. Zápisníky. Korespondence)
1929   Jen na chvíli (Povídky a drobné prosy)
1929   Knížka o rybách
1929   Stará a nová střední Evropa
1929   Neznámému bohu (Hrst intimní lyriky z let 1920-25)
1929   Hoch z Missourského údolí (Kázání Elberta Hubbarda)
1929   O knihách a o lidech
1929   Poštovní holub (Básně 1928-1929)
1929   Dílo Dušana Jurkoviče (Kus dějin československé architektury)
1929   Adolf Loos (Evropan Adolf Loos: učitel nové architektury, bydlení a života)
1929   Řeči do prázdna (Soubor statí o architektuře, bydlení, ústroji a jiných praktických věcech, které uspořádal a doslovem opatřil Dr. Bohumil Markalous)
1930   Strach (drama)
1930   Život J. A. Rimbauda (Dopisy a dokumenty (Jan Fromek))
1930   Dřevěná hvězda
1930   Karel Kramář 1914-1918
1930   Karel Kramář 1860-1930 (Život a dílo, skizza)
1930   Demosthenes
1930   Československý stát v představách T.G.Masaryka za války (Ke dni 7. března 1930...)
1930   Rodinné listy Františka Palackého dceři Marii a zeti F.L. Riegrovi
1930   Otázky a úvahy
1930   Pohádky z převržené klenotnice
1930   Z notesu svatého Petra
1930   Broučci (Pro malé i velké děti)
1930   Rodičům
1930   Karel Kramář 1860-1930 (Život a dílo - skizza)
1930   Drobnosti (Vzorný sluha Bashwille, Jak lhal jejímu manželu )
1930   Antonín Slavíček
1930   Vybrané listy Antonína Slavíčka
1930   Staré umění na Slovensku
1930   Životní pojistka čili Čert nikdy nespí
1930   Slovanské legendy (Třetí knížka lidové mystiky)
1930   Čechy do válek husitských
1931   Chodské sonety
1931   Zbožnost (I. díl)
1931   Zbožnost (II. díl)
1931   Po stopách národního vědomí české šlechty pobělohorské
1931   Frantík (Rok pražského kluka)
1931   Souhvězdí (Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Maetterlinck)
1931   Básně
1931   Světobol
1931   Snoubení nebe a pekla
1931   Zdrávas královno (několik poznámek)
1931   Dolce far niente
1931   Walter Gropius
1931   Messalina a Agrippina (Jak vypustil Klaudius ducha)
1932   Čeští bohatýři (Postavy z minulosti)
1932   Na chalupě
1932   Současné malířství
1932   Třetí říše (Úvodem do současného politického stavu )
1932   Pohádky pro nejmenší čtenáře
1932   Zátiší v novodobém umění
1932   Josef Navrátil (jeho život a dílo)
1932   Monogamie (Od Masaryka k Russellovi, od Russella k socialismu)
1932   Robin zbojník (Pohádka o 10 obrazech)
1932   Emil Filla. Jeho význam a dílo (Přednáška proslovená Vincencem Kramářem při zahájení souborné výstavy v budově Mánesa v Praze v květnu 1932)
1932   Kreisleriana
1932   Srbské legendy
1932   Básně o Ate
1932   Legendy ukrajinské
1932   Pod listnatým stromem (Essaye)
1932   Dva výlety do historie
1932   Srdce a kříž
1932   Utěšitel nejlepší
1932   Barva v teorii a v praksi
1933   Oldřich Blažíček
1933   Váhy života a umění
1933   Vůl a oslík (Vánoční hra pro loutkové divadlo)
1933   Vánoční hra pastýřská
1933   Svaté obrázky české
1933   Vstupní řeč Dra Aloise Rašína k prvému československému státnímu rozpočtu
1933   Žabákova dobrodružství
1933   O poloze kostela P. Marie na hradě pražském
1933   Broučci (Pro malé i velké děti)
1933   Našim dětem
1933   Arthur Grottger (Jeho láska a dílo)
1933   Náhražka lásky
1933   Italské léto
1933   Kvítka zeleného ostrova (Pověsti o irských Světcích)
1933   Slovinské romance a balady (Ze sbírky Štrekeljovy)
1933   V krajine vychádzajúceho slnka (Poviedka zo života japonskej mládeže)
1933   Umění a scholastika (148, (8), obálka)
1933   Za zlatem do země Siouxů
1933   Hura-Kura Zelený náramek (Indické dobrodružství)
1933   Don Quichotte (Heroická komedie o pěti dějstvích)
1933   Z Čech až na konec světa
1933   Alexandros a Caesar
1934   Zásnuby (Rod Darembertů)
1934   Hvězdy na nebi
1934   Srdce pod klerikou. Intimity seminaristovy
1934   Praha v obraze pěti století
1934   Prameny Ústí
1934   Život a dílo Petra Maixnera
1934   Ptačí pohádky
1934   Abeceda z Erbenových říkadel a národních písní
1934   Človíček
1934   České sklo
1934   Výbor z prózy Karla Čapka
1934   Malířský rukopis ve francouzském obraze nové doby
1934   Mladé zápasy (Juvenilie II.)
1934   Rovnocennost evropských plemen a cesty k jejich ušlechťování
1934   Mitsou aneb Jak dívky zrají k důvtipu
1934   Dvě legendy o knihách (O svatém Kilianu knihomolovi, O knize blah.Otce Anastasia)
1934   Mše svatá (v bohoslužebném řádu církevního roku)
1934   Život a podivuhodné příběhy Robinsona Crusoe
1934   Kapitola o předválečné generaci
1934   Povětroň
1934   Knížečka (Verše)
1934   Vila Rubein
1934   Několik příběhů ze života blázna Padrnose
1935   Olověné peníze (Rod Darembertů)
1935   Museum Fr. Palackého a Fr. Lad. Riegra (Historie starého domu, Domov čtyř generací)
1935   Břetislav Bartoš, malíř svého národa
1935   Poklad
1935   Nadja
1935   Báječná zvířata (obludy a nestvůry)
1935   Život Máchův
1935   Sochaři pražského baroku
1935   Vincent van Gogh a Paul Gauguin
1935   Deník
1935   Pověsti sladké Francie
1935   Život a utrpení svatého Vojtěcha, biskupa a mučedníka
1935   Čiňte pokání
1935   Ve všech koutech světa
1935   Rozbitý stůl (1925 - 1927)
1935   Rozhovory duše s Bohem (Soliloquia animae ad Deum)
1935   Josef Mařatka
1935   Kátinka
1935   Zpívající Šíp
1936   Šaldovo češství (Poznámky a citáty)
1936   Emil Filla
1936   Mácha snivec a buřič
1936   Živý Dante
1936   Miloš Jiránek
1936   Karel Purkyně
1936   Dr. Karel Kramář (Život - dílo - práce vůdce národa)
1936   Leonardo da Vinci (1)
1936   Leonardo da Vinci (2)
1936   Křížová cesta
1936   Pablo Picasso
1936   V pěti dílech světa
1936   Příchod Hospodinův
1936   Zralost nadeše
1936   Karel Čapek
1936   Zwei kosmische dichtungen
1936   Dětské legendy
1936   Hovory s T. G. Masarykem
1936   Emil Artur Longen a Xena
1936   Čtení z hvězd a obelisků
1936   Život svatého Ivana prvního v Čechách poustevníka a vyznavače
1936   Kováři budoucnosti (Pohádky z Východu)
1936   O hmotě oživené
1936   Ostrov velikého klidu aneb Příběhy Petra Gulivéra
1936   Staré ženy
1936   Dokořán
1936   Básníkův rok
1936   O pravé pobožnosti k Panně Marii
1936   Tajemství Mariino
1936   Po neznámé řece džungle
1937   Poslední den
1937   Judit
1937   Štefan Osuský a jeho myšlienky
1937   Rytíř smutné postavy (Don Quijote de la Mancha)
1937   Milá knížka pohádek
1937   Fr. Tkadlík, krajinář
1937   Lyžařské pohádky
1937   Srdíčko ve zlaté Praze
1937   O cvrčkovi tuláku
1937   Veliký požár
1937   Norbert Grund
1937   Vincenc Beneš
1937   Lidová kultura a kroje v Československu
1937   O básnickém baroku
1937   Henri Rousseau
1937   Lenin (I.)
1937   Henri Matisse
1937   Václav Hollar (Umělec, vlastenec, světoobčan)
1937   Anglické listy
1937   Láska na podporu
1937   Píseň o snu Olava Aastesona
1937   Marie Alšová (Mosaikový obraz života)
1937   Zvuky přírody
1937   Masarykův rodinný život
1937   Život Marie matky Ježíšovi
1937   52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida
1937   O věčné moudrosti
1938   Freud a budoucnost
1938   Goya
1938   Masopust (HIstorický román a lidech hledajících milostné štěstí)
1938   Čechy v době husitské (1419 - 1526)
1938   Ježíš na Šumavě
1938   Žena ve světle
1938   Broučci (Pro malé i velké děti)
1938   Greco a Goya ve státní sbírce starého umění
1938   Emil Filla
1938   Antonín Slavíček
1938   Lenin (II.)
1938   Průpovědi poutníků cherubínských
1938   Malíř Vojtěch Tittelbach
1938   Bratr Jan Paleček šašek krále Jiřího
1938   Praha barokní
1938   T. G. Masaryk nám odešel (Obraz historických chvil odchodu presidenta Osvoboditele)
1938   Rodina Vinčićů, Kukavica
1938   Mluva věcí
1938   Ohař nebeský
1938   Pod hradbami athénskými
1938   Umění přírodních národů
1938   Volání moře
1938   Sto dvacet dní s poselstvem krále Jiřího
1938   Próza z doby Karla IV.
1938   Před založením zahrady
1938   Zahradní besídky a jejich rostlinná výzdoba
1939   Paul Cézanne
1939   Adolf Kosárek
1939   Z chelmské země (Dojmy a vzpomínky)
1939   Písně opuštěných
1939   Noa Noa
1939   Maj
1939   Antonín Chittussi
1939   Antonín Procházka
1939   Jan Vermeer
1939   Munch
1939   Malba a malířský rukopis (Úvod do studia malířského rukopisu)
1939   Josef Mánes
1939   Starý mládenec
1939   O funkcích práce a osobitosti
1939   Kritické glosy k nové poesii české
1939   Ďábel mluví španělsky
1939   Zmizelý expres
1939   Tři kytice
1939   Čechové, kteří tvořili dějiny světa
1939   Dětství s Vrchlickým
1939   Kain (Hra o jednom dějství)
1939   Z dob naší první republiky
1939   Život a dílo skladatele Foltýna
1939   Poutník v Hamburku
1939   Na konci země
1939   Hladová výprava
1939   Šumaři
1939   Ruské národní pohádky
1939   Ti, kdož nalezli pravdu
1939   Kniha kreseb Břetislava Štorma
1939   František Podešva
1940   Sloh a architektura
1940   Před branami Prahy (Publikace o duchovní kultuře okresů: Brandýs nad Labem, Český Brod, Jílové u Prahy, Kostelec nad Černými Lesy, Praha-venkov (východ), Praha.-venkov (západ) a Říčany)
1940   Vlast a národ (Obrazy z dějin)
1940   Hugo Boettinger
1940   Praha ve fotografii Karla Plicky
1940   Kouzelník barev (Jan Vermer z Delftu)
1940   První testament (báseň)
1940   Peníz z noclehárny (Povídky)
1940   J. V. J. Michl-Drašar, první životopisec Karla Hynka Máchy.
1940   Josef Mánes na Hané
1940   Ugolino (Božské komedie část zpěvu XXXII. a zpěv XXXIII. Pekla)
1940   Hájemství zraku (Stati o výtvarném umění)
1940   Srnečka Sisi
1940   Cimburův Běláček a jiné povídky
1940   Bajky o lišce Chytroušce
1940   Jirkův velký vynález
1940   Klučina z farmy
1940   Pohádky naší babičky
1940   Jan Preisler
1940   Nesmrtelný národ (Od Bílé hory k Palackému)
1940   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů)
1940   Kryštof Kolumbus (Vzestup a pád nejslavnějšího objevitele)
1940   Strážská černá paní (Život Emy Destinnové)
1940   Alois Moravec
1940   O Palečkovi
1940   Trojzpěvy (Kruh dvanácti ód)
1940   Děti naší doby (Román)
1940   Třešťské betlemářství
1940   Vojtěch Sedláček
1940   S kamerou za zvěří našich lesů
1940   Augustin Němejc
1940   Vypravěč aneb 57 povídek pro všechny případy
1940   Kniha veršů
1940   Srbské lidové bajky
1940   Barok v Čechách
1940   Kronika rynečku na Starém městě pražském
1940   Úvod do heraldiky
1940   Antifony hymny a sekvence (ze IV. až XIX. století)
1940   E. Weinfurter (Osobnost a dílo 1870-1940)
1941   Hostinec U kamenného stolu
1941   Vincent van Gogh
1941   Máj (Vilém Šmidt)
1941   Pravěké umění v Čechách a na Moravě
1941   Dítě v umění výtvarném (Duše a tvář dítěte v malířství a sochařství)
1941   Bohumil Kubišta
1941   Petr Pavel Rubens
1941   Kníže básníků (Máj - Smrt)
1941   Pražské Karmelitky (Kus historie staré Prahy)
1941   Kinetismus (Kinetika ve výtvarnictví - barevná hudba)
1941   Umění a společnost
1941   České pohádky
1941   Na táčkách u Spejbla a Hurvínka (Veselé čtení)
1941   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů)
1941   Jindřich Prucha
1941   Česká estetika (od Palackého po dobu současnou)
1941   České baroko
1941   Smetanův žák vzpomíná (Vzpomínky a korespondence Josefa Jiránka)
1941   K. B. Jirák (Osobnost a dílo)
1941   Stručná historie církve slovanské
1941   Úvahy o malířství
1941   S kamerou za zvěří na našich vodách
1941   Grünewald (Barbar čistého srdce)
1941   Dílo Jana Zrzavého (1906-1940)
1941   Národ sobě (Národní divadlo a jeho umělecké poklady)
1941   Cesta na sever
1941   Jazyková komika
1941   Dantova Božská komedie (Dramatické mysterium o 10 scénách)
1941   Pohřbívání žehem v pravěku Čech a Moravy
1941   Liturgické umění
1941   Architektura a pokrok
1941   Lidé z Javorníka
1941   Román lásky a cti (Dramatická montáž)
1941   Pásmo vzpomínek
1941   Hledám Marii Romanovou
1941   Puškin
1941   Pohádky z druhého konce světa (Japonské, korejské, tatarské, mongolské a jiné)
1941   Ježek - Káča - Ivánek (Povídky o zvířatech)
1941   U snědeného krámu (Díl první)
1941   U snědeného krámu (Díl druhý)
1941   U snědeného krámu (Líčení z pražského života)
1941   Kouzelný svět (Pohádky pro děti)
1941   Albrecht Dürer
1941   Základy
1941   Tintoretto
1941   Dialektické rozpory v modernom umení
1941   Poutník cherubínský
1941   Zavátý život (a jiné povídky ze života pravěkých zvířat a lidí)
1941   Kniha o filmu
1942   Albrecht Altdorfer
1942   Stefan Lochner a malířská škola v Kolíně nad Rýnem
1942   Petrklíče (Jarní pohádka)
1942   Broučci (Pro malé i velké děti)
1942   Rudolf Kremlička
1942   Giorgione
1942   Naslouchání
1942   Lilofee (Dramatická balada o 5 obrazech)
1942   Lidé z maringotek (Příběhy jedné noci)
1942   Žlutý soumrak
1942   Karel Purkyně
1942   Holandské zátiší
1942   Amatérský film od A až do Zet (Praktická příručka pro začátečníky i pokročilé)
1942   Dobrodružná cesta kolem světa (Mezi cizími lidmi, zvířaty a přírodními živly)
1942   Tráva se raduje
1942   Li Po
1942   Frans Hals
1942   Cranach
1943   Z kamelota milionárom
1943   Listy o životě a umění (Dopisy Jaroslavu Gollovi, Josefu Pekařovi a Josefu Šustovi)
1943   Václav Levý
1943   Michelangelo Buonarroti (Život a dílo)
1943   Co víme o duši?
1943   Na větrném koni
1943   Houserovy boty
1943   Ohnivé perutě
1943   Tak žila myška Rezivka
1943   Kolébka z jasanu
1943   Zázrak s Julií
1943   Mládí Antonína Dvořáka
1943   Dvořákovy skladby komorní (Charakteristika a rozbory)
1943   Promluvy k nikomu
1943   Pozdrav Pámbu pane Randák
1943   Sedm princezen
1944   Skleněný chléb (Chlapecký román)
1944   Život tří generací (Vzpomínka na velké Purkyně, Listy a články malíře Karla Purkyně)
1944   Jsem gentleman
1944   Divákovy zápisky
1944   Pražské portály
1944   Čertovo kolo
1944   Typografické počty
1944   Jan Malát (Život a dílo)
1944   Klášter v Břevnově
1944   Pražské tajemství
1944   Joža Uprka: K pátému výročí umělcovy smrti
1944   Pohádky ze školy a okolo ní
1944   Německá a evropská svoboda ducha (Projev pronesený v Praze 16. ledna 1944)
1944   Básník a tanečnice (Komedie o čtyřech obrazech a prologu )
1944   Elegie
1944   Jaroslav Kvapil
1944   Máchovské variace
1944   Skřivánci z Velké nivy
1944   Srdce a obrázky z pouti
1944   Tys láska má... (Grieg umělec a člověk)
1944   Kritika praktického rozumu
1945   Máj (Báseň od Karla Hynka Máchy)
1945   O divadelní kritice (Přednáška z války)
1945   Železné opánky
1945   Jak vytvořím masku?
1945   Zmizelá Praha 1. (Staré a Nové Město s Podskalím )
1945   Grafické pohledy Prahy 1493-1850
1945   Chtěl jsem být učitelem (Škola v míru, ve válce a v revoluci)
1945   Nářky nad Josefem Horou
1945   Hovory k domovu
1945   Povídky s ručením omezeným
1945   Pletky (Slezské verše)
1945   Básnický zápas Otakara Březiny
1945   150,000.000
1945   Bohatýrská srdce (Obraz bojů mezi Přemyslovci)
1945   Historický obraz (Část I - III, básně z let 1939-1945)
1946   Božena Němcová
1946   Generace na rozhraní
1946   Ostrov Kampa
1946   U městských bran
1946   Zázračná paleta (Povídky o českých malířích)
1946   Protiklady v umělecké tvorbě
1946   Italské umění od renesance k baroku
1946   Vývoj písma
1946   Svatovítské triforium
1946   Bohumil Kubišta čili boj s konvencí
1946   Most
1946   Proč se jaro opozdilo
1946   Lovci mamutů na Bílé skále (Čtení o praobyvatelích země české)
1946   Na ostří nože
1946   Prázdniny Adama Bendy
1946   Exlibris a užitková grafika Huga Boettingra
1946   Matěj Kopecký
1946   František Krumlovský
1946   Chaloupka strýčka Toma
1946   Barvy
1946   Boje a směry socialistické kultury
1946   O smyslu formy (Studie o otázkách formy v díle českých básníků)
1946   Janáček ve vzpomínkách a dopisech
1946   Vlastní životopis Karla IV.
1946   O kulturu v socialismu
1946   Poutník (Život a dílo J. A. Komenského)
1946   V.V.Majakovskij
1946   Pravěk lidstva
1946   Květnové dny (K prvnímu výročí osvobození)
1946   Vesmír se diví (Podivuhodná historie)
1946   Rudoarmějci
1946   Čtení o Jindřichovi (Náčrt k románu)
1946   Vzpomínám na Antonína Slavíčka
1946   Výbor z prózy Karla Čapka
1946   Kulhavý poutník
1946   Les (Komedie o 5 dějstvích)
1946   Vánoční úvaha o čtení knih
1946   Villon
1946   O Němcích
1946   O Hitlerovi, Honzovi a SS-loupežnících
1946   Dukátový stromeček
1946   Intimní Marx
1946   Hanička všetečka
1946   Zeměpis
1946   Československé dějiny
1946   Sobotní svítání
1946   Vox clamans
1946   Polyxena (Román)
1946   Litoměřicko v odboji 1938-1945
1946   Román zajíce
1946   Zločin v Lidicích (Román - skutečnost)
1946   Malé dějiny československé
1946   Umění a kýč
1946   Běsové (Básně)
1946   Ďábel frajtrem (Druhé války světové stručný přehled veršem)
1946   Rychta peceradská
1946   Hovory k domovu
1946   Elegie
1946   Holýma rukama
1946   Naše paní Božena Němcová
1946   Žena
1946   Stará země
1946   Naši v Anglii
1946   Kázáníčka
1946   Estetické vztahy umění ke skutečnosti
1946   Kniha o filmu
1946   Z letopisů českého divadelnictví (Úvahy, dojmy a vzpomínky)
1946   Pod Goethovým dubem a jiné prosy
1947   František Muzika
1947   Já se tam vrátím...
1947   Život v umění
1947   Praha barokní
1947   Richard Weiner
1947   Duše a dílo / Podobizny a medailony (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 2.)
1947   Čtyři rozpravy o malířství českém a sovětském (Příspěvek k diskusi o úkolech nového českého umění)
1947   Ať zkamení (Básně z let 1935 -1943)
1947   Staropražský dekameron
1947   Národní umělec Josef Hora
1947   Bílý roh
1947   Dvanáct pohádek
1947   O malém plavčíku, velrybě a staré lodi
1947   Jarda straší město
1947   Kocourkov
1947   Největší dobrodružství
1947   Než vypluje loď...
1947   Psáno do mraků (1936-1939)
1947   Feidias
1947   Sto let Staroměstského rynku a radnice (2. díl )
1947   Ahmed má hlad
1947   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů)
1947   Dějiny našeho umění
1947   Pod listnatým stromem (Úvahy o anglickém písemnictví)
1947   Skoky do prázdna
1947   Muž z lidu v revoluci
1947   Jan Amos Komenský
1947   Volá Londýn
1947   O malbě - O soše
1947   Chudý chlapec, který se proslavil (4. vydání)
1947   Kronika mého života
1947   Jak číst českou literaturu
1947   Očima (Svět kolem nás)
1947   Národní umělec Vilém Zítek
1947   Národní umělec Max Švabinský
1947   Čtyřverší Omara Chajjáma
1947   Land and People (Photographs of Czechoslovakia)
1947   O lásce a přátelství
1947   Orel a had
1947   Václav Špála
1947   Praha ve fotografii Karla Plicky
1947   Dějiny USA
1947   Románská Praha
1947   Čtení o Antonínu Slavíčkovi
1947   Lidové prvky ve výtvarné výchově
1947   Fotografie jako zření světa a života
1947   Chrám sv. Víta v obrazech Jiřího Jeníčka
1947   Fotografování neviditelna
1947   Ostrov démonů
1947   Povídky
1947   Karlův most
1947   Cirkus Globus
1947   Píseň o Mageloně
1947   Babiola
1947   Krvavá fuga (Kniha novel)
1947   Guma klesá...
1947   Květy nevadnoucí (Poklady středověkého písemnictví všech národů Evropy i Asie)
1947   Věrná manželka
1947   Básně z východu
1947   Tvář severu (Reportáž ze zájezdu do severských států a Polska)
1947   Taras Bulba
1947   Tchán Kondelík a zeť Vejvara
1947   Otec Kondelík a ženich Vejvara
1947   Artur a Leontyna (Pražský příběh z doby nedávné)
1947   Rembrandt (Tragedie prvního moderního člověka)
1947   Demokracie dnes a zítra
1947   Tajemství Mariino
1947   Alšova idyla v Příbrami
1947   Cesty k moři
1947   Olejové barvy umělecké a malířský materiál
1947   O slávě herecké (Z letopisů českého divadelnictví II)
1948   Národní umělec Václav Rabas
1948   Památce Antonína Procházky, národního umělce
1948   Abaj
1948   Výlet do Španěl (osvětlený obrázky autorovými)
1948   Malíři a sochaři UB 1948
1948   Gotická architektura v Čechách a na Moravě
1948   Národní umělec Jaroslav Kvapil
1948   Umění milovati (Jak léčiti lásku, Lásky, O líčidlech)
1948   Cesta k umění (Od Bismarcka k Picassovi)
1948   Litografie a ofset
1948   Stručné dějiny knihtisku
1948   Otto Gutfreund
1948   Karel Dvořák
1948   Bibliografie díla F. X. Šaldy
1948   Farizejka
1948   Pán Amry
1948   Naposledy o Praze F.L.Věka
1948   Lidové hračky
1948   Celý život Sabinin
1948   Mezi zemí a nebem (Cesta za smyslem života)
1948   Sedláci u Chlumce
1948   Slza na rukávě
1948   Jezero Bodamské
1948   Balon, křídla, vrtule: Kniha o vývoji letectví
1948   Prahou krok za krokem (Uměleckohistorický průvodce městem)
1948   Vzácný jed
1948   Hovory o obrazech
1948   Louis Aragon, básník Francie a světa
1948   Václav Špála
1948   Skleněný sen Ludviky Smrčkové
1948   Goya
1948   Za památkami staré Prahy
1948   Jim hostinou bylo... (Báseň)
1948   Plukovník Chabert
1948   Uprostřed století (Podobizny lidí devatenáctého věku)
1948   Leoš Janáček dramatik
1948   Boj o obrození národa (Výbor z díla Josefa Jungmanna)
1948   Komenský ve své době a budoucnosti
1948   Volá Londýn
1948   Když táhne silná čtyrka (1)
1948   Když táhne silná čtyrka (2)
1948   Sociologie (Vývoj sociologie v 19. století (1835-1904))
1948   Čtvrt století s Jaroslavem Haškem
1948   Říkadla
1948   Hlavní přelíčení (Román)
1948   Max Švabinský
1948   Z intimní poesie (1925 - 1947)
1948   Slunečné pobřeží Jugoslavie
1948   Krásy přírody (S kamerou za krásami matky Země - Díl I. Z mořských hlubin. Exotická krása)
1948   Antonín Slavíček v Kameničkách
1948   Karlštejn (Gotické fresky)
1948   Moskva - Paříž
1948   Krásy plná, slávou i kletbou bohatá... Praho!
1948   Praha (Dílo staletí)
1948   Klášter Zlatá Koruna
1948   Otokar Březina 1892-1907 (Logika jeho díla)
1948   Fotografie Karla Ludwiga
1948   Anglická korespondence (Pro obchod, průmysl, zasilatelství, banky a pojišťovny)
1948   Pražské cechovní truhlice a korouhve
1948   Adam v měsíčním světle
1948   Dějiny nábytkového umění (I)
1948   Štěstí zarmoucených (Román)
1948   Bertramka v Praze (Mozartovo památné sídlo)
1948   Země krásná (Kniha o přírodě, civilisaci a plánování)
1948   Továrník Dodsworth
1948   Reklamní fotografie
1948   Ruské ikony
1948   Československé lidové výtvarnictví
1948   Výtvarný projev v dramatickém umění
1948   Nové povolání průmyslové výtvarnictví
1948   Cesty světla
1948   Rukopisy Zelenohorský a Královédvorský
1948   Odvalený život
1948   Periferie (Hra o třech dějstvích)
1948   Oblak a valčík (Kolektivní drama o dvanácti obrazech)
1948   Muži v offsidu aneb Ze života klubových přívrženců
1948   Arrowsmith (Román vědce)
1948   Byť získal celý svět
1948   Alma Mater
1948   Stará rodina (Román)
1948   Hotel Vesuvio (Veselý román o hroznech, víně a luneční záři s kresbami autorovými)
1948   Než slunce zapadne
1948   Masarykův rodinný život
1948   U ryšavé opice
1948   Stříbrný vítr
1948   První parta
1948   Klíče království
1948   Nakladatel B. Kočí vzpomíná (První díl)
1948   K pramenům českých dějin
1948   Protestantismus a katolicismus a jejich poměr k evropské civilizaci (Svazek I.)
1948   Amatér mezi rostlinami a zvířaty
1948   Hudba v Americe
1948   Vládcové vláhy
1948   Brána k slunci (Španělská romance)
1948   O umění a umělcích
1948   Poutníkův návrat (Kniha první. Zrození poutníkovo)
1948   Balady a romance ((96), obálka)
1948   Pod křídly domova
1948   U snědeného krámu (Díl I.)
1948   U snědeného krámu (Díl II.)
1948   Vdavky Nanynky Kulichovy (Díl II.)
1948   Láska dona Giovanniho a vévodkyně Savojské
1948   Z pohádek Šahrazádiných
1948   V řadě
1948   Svaté obrázky z Itálie
1948   Františkánské poselstvá světu
1948   Ostrůvek přátelství
1948   Kozáci
1948   Lovci kožišin (Dobrodružný román ze života trapperů a farmářů v Kanadě)
1948   Hostem u báťušky cara (Putování českého světoběžníka po vězeních starého Ruska)
1948   Zastřená tvář Afriky (Třetí cesta Maghrebem)
1949   Dějiny zblízka (Soubor satirických kreseb)
1949   Národní umělec Antonín Procházka
1949   Na pařížském kongresu obránců míru
1949   Candide
1949   Bouřky a duhy (Devatenáct próz)
1949   Obrácení Ferdyše Pištory (Veselohra)
1949   Sto tisíc proč
1949   Mistr Dratvička (Veselé pohádky o ševcích)
1949   O počátcích pražského hradu a o nejstarším kostele v Praze
1949   Kocour Mňouk dobrodruh
1949   Slovensko vo fotografii Karola Plicku
1949   Dějiny selského stavu
1949   Giotto
1949   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů)
1949   Člověk svým tvůrcem
1949   Moudrý Engelbert
1949   Tak žil Jaroslav Ježek
1949   Básník v Novém Yorku
1949   Česká kresba XIX. století
1949   O realistickém pojetí umění
1949   Předtucha
1949   Dostigajev a ti druzí (Hra o třech jednáních)
1949   Fotografie dokumentů
1949   Divadla a divadelní sály v českých krajích (Díl I. - Divadla)
1949   Divadla a divadelní sály v českých krajích (Díl II. - Divadelní sály)
1949   Krásy přírody (S kamerou za krásami matky Země - Díl II. A to je ta krásná země...)
1949   Lidové kroje v Československu (Díl I. - Čechy)
1949   Klement Gottwald (1946-1948 Sborník statí a projevů)
1949   Zemí šelem
1949   Místo rudých růží (Na paměť doubravských hrdinů a k poctě IX. sjezdu KSČ)
1949   Kytice nevadnoucí
1949   Dějiny nábytkového umění (II)
1949   Praha pravěká (Osmera knih o Praze, stavebním a uměleckém vývoji města - díl první)
1949   Kniha (Její vznik, vývoj a rozbor)
1949   Můj život ve sportu
1949   Zápisník z dovolené
1949   Stín přes paletu
1949   Hlídač č. 47 (Román)
1949   Palečkův úsměv a pláč
1949   Býti zrnkem soli (Román)
1949   Prašivá ulice
1949   Život s hvězdou
1949   Česká architektura doby lucemburské
1949   Jan Kryštof IV (Hořící keř, Nový den)
1949   Chopin (Básník tónů)
1949   Základy marxistické ekonomie
1949   Africká cesta
1949   Tři pohádky
1949   Dějiny starověku
1949   Z pohádek Šahrazádiných
1949   Obrazy z dějin národa českého (Díl 1. Od dávnověku po dobu královskou)
1949   Zo sveta našich hôr
1949   Zdeňka Fibicha milostný deník (Nálady, dojmy a upomínky)
1950   Za mír
1950   Sovětský národopis a jeho prokroková úloha
1950   Sovětský historický román
1950   Jan Maria Plojhar
1950   Černí Španělé
1950   G. Courbet
1950   Kritické projevy - 3 (1896 - 1897) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 12.)
1950   Karel Purkyně
1950   Max Švabinský: Krajinář
1950   Mistr Karlštejnské apokalypsy
1950   Zvěřinec
1950   Zázraky na záhonech
1950   Zlatý luh
1950   U krále Vendelína
1950   O černém a bílém
1950   Sloužím vlasti
1950   Tartarin z Tarasconu
1950   Lokomotiva Fu-fu
1950   Iľja Jefimovič Riepin
1950   Jan Preisler
1950   O umění
1950   Stranickost ve vědě a v umění (Soubor statí)
1950   Leningrad
1950   Slovensko vo fotografii Karola Plicku
1950   Naše vody
1950   Počátky novočeského básnictví
1950   Věnec národních písní
1950   Česká malba gotická (Deskové malířství 1350-1450)
1950   Národ sobě (Národní divadlo a jeho umělecké poklady)
1950   Křižník Potěmkin
1950   Rok Bedřicha Smetany (v datech, obrazech, zápisech a poznámkách)
1950   Dravci peřejí (Sportovní lov a chov lososovitých ryb v československých vodách)
1950   Dějiny nábytkového umění (III)
1950   Doprovody
1950   Vlastní životopis
1950   Indonesie
1950   La Peinture Gothique Tcheque (1350-1450)
1950   Setkání na pakku
1950   Básně (Řada první)
1950   Rozprávky (Lidové povídky z Blat)
1950   Kůň a jeho stín
1950   Ohnivé písmo (Román. Obrazy z konce tisíciletí)
1950   V stalingradském kotli
1950   Život a dílo velikého přírodovědce
1950   Děžněv a jeho doba
1950   Lazaretní vlak (Román)
1950   Dědicové
1950   Nad námi svítá (Havířské příběhy)
1950   Dědicové (Román)
1950   Maryla / Zemanka
1950   Jestřáb contra Hrdlička (Ze zápisků přítelových)
1950   Lidoví baječi (Výbor povídek z Podkrkonoší. Z úst lidu zapsal Josef Štefan Kubín)
1950   Dějiny starověku
1950   Americká tragedie
1950   Kapitánova dcerka
1950   Siréna (Verše z let 1928 - 1932)
1950   Máj země (Dar k IX. sjezdu KSČ)
1950   Kubula a Kuba Kubikula
1950   Ústí nad Labem (Krajské město s nejbližším okolím)
1950   Ivan Michajlovič Sečenov
1950   Poklad na Sierra Madre
1951   Seina vyplula na moře a šest dalších povídek bojujících za mír
1951   Estonská SSR
1951   Z letopisů lásky
1951   Malířství XVII. století v Čechách
1951   Thyl Ulenspiegel (Hrdinné, veselé i slavné příběhy Thylberta Ulenspiegela a Lamma Goedzaka ve Flandřích i jinde, jak je vypisuje Charles de Coster)
1951   Simova družina
1951   Brusky (Román. Díl 1)
1951   Brusky (Román. Díl 2)
1951   Brusky (Román. Díl 3)
1951   Brusky (Román. Díl 4)
1951   První vítězství
1951   Zvěřinec
1951   30 let výtvarnické práce na českých jevištích
1951   Ján Hála (Maľby)
1951   Humor a satira
1951   Špalíček národních písní a říkadel
1951   Sovětské výtvarné umění v období intervence a občanské války
1951   Československé lidové hračky
1951   Jiří Wolker ve vzpomínkách své matky
1951   Z dějin kaple Betlemské
1951   Vřava. Polní tráva
1951   Říční ramena
1951   Dobrodružstvá na piatich kontinentoch
1951   Na řece Sang-Kan
1951   Hamburská dramaturgie (Výbor)
1951   Záhořanský hon a jiné povídky
1951   Tobě, živote! (Verše)
1951   Anna Kareninová I.
1951   Povídky
1951   Spisy 2: Pochod třicátého roku. FD-1. V tónině dur
1951   Putování ruského kupce Afanasije Nikitina přes tři moře
1951   Karel Farský (O životě a díle prvního patriarchy církve československé)
1951   Rytíř naděje
1952   Moskevské metro
1952   Vasilij Ivanovič Surikov
1952   Klasické řecké sochařství
1952   Technika malby
1952   Marie Majerová ve fotografii
1952   Americké osudy (Výbor z povídek a črt)
1952   Americké osudy (Výbor z povídek a črt)
1952   Babiččino moře
1952   Antonín Slavíček
1952   Vybrané stati
1952   Soročinský jarmark
1952   Jirásek a Náchodsko
1952   Karel Čapek
1952   Národní galerie (Klasikové českého umění a národní obrození)
1952   Národní galerie (Klasikové českého umění a národní obrození)
1952   Šedesát let národního umělce Josefa Skupy
1952   Nové čínské malířství jako prostředek masové výchovy
1952   Hrôzy vojny
1952   Píseň hrdinného života
1952   Chléb a písně
1952   Záhořanský hon
1952   Povídky II. (Andělka a jiné)
1952   Sedm princezen
1952   Karel Liebnecht proti Kruppovi
1952   Zhroucení Německa po první světové válce a listopadová revoluce
1953   Malíř o jaru veršem i štětcem
1953   Alšova vlast
1953   Sochařské řemeslo (Základ sochařského umění)
1953   Politické kresby 1939 - 1953
1953   Betlémská kaple
1953   Úzký film od A - Zet (Praktická příručka techniky úzkého filmu pro lidové filmové pracovníky, začátečníky i pokročilé)
1953   Spisy 4. Kniha pro rodiče (Přednášky o výchově dětí. Projevy o otázkách rodinné výchovy.)
1953   Akustika filmových studií a kin
1953   Pohádky Heleny Malířové
1953   Vyletěla holubička
1953   Bronzová spirála
1953   Zvířátka a lidé
1953   Malba, materiály a techniky (Příručka pro lidové výtvarníky)
1953   Praha ve fotografii
1953   I. J. Repin (Malíř ruského lidu)
1953   Burlaci na Volze (Vzpomínky)
1953   Daleké i blízké (Kniha vzpomínek a essayí)
1953   Feidias
1953   Krásy myslivosti
1953   Základní otázky estetiky (Díl první)
1953   Sloky lásky
1953   Roky Aloisa Jiráska (v datech, obrazech, zápisech a poznámkách)
1953   Fotografická praxe
1953   Technika malby (1. díl - Malířský a konservační materiál)
1953   A. M. Gerasimov
1953   Čtení o Ulenspiegelovi, o jeho rekovných, veselých a slavných příhodách, a o Lammovi Goedzakovi v zemi Flanderské a jinde
1953   Slepá ulička
1953   Devátá vlna
1953   Slovensko vo fotografii Karola Plicku
1953   Velké spiknutí
1953   Barevná fotografie
1953   Krajiny Františka Kavána
1953   Na obranu filosofie proti positivismu a pragmatismu
1953   Dravci tůní (Sportovní lov a chov dravých ryb v československých vodách)
1953   Jihočeská gotika
1953   Pět tisíc let sklářského díla
1953   Zpěvy staré a nové Číny
1953   Vybrané stati o umění
1953   O životě, umění a uměleckých dílech Johanna Sebastiana Bacha
1953   Atlas horských mraků (Atlas nubium Skalnaté pleso)
1953   Převrat (Vyprávění o tom, jak se v Lotosovém Rybníce všecko z gruntu změnilo)
1953   Chléb a písně
1953   Sovětský socialistický stát
1953   Naše pralesy
1953   Poslední boj Julia Fučíka
1953   Spisy 3: Vlajky na věžích
1953   Diplomat
1953   Prokletá země
1953   Pohádka o písni a jiné indické povídky
1953   Železné město
1953   Anatolské příběhy
1953   Chvály
1953   Komunisté I. ((Únor - září 1939))
1953   Komunisté II. ((Září - listopad 1939))
1953   Komunisté III. ((Listopad 1939 - březen 1940))
1953   Komunisté IV. ((Březen - květen 1940))
1953   Maminka Junaj
1953   Přednášky o podstatě náboženství
1953   Za mír a jednotné Německo (Referáty a usnesení 2. konference Jednotné socialistické strany Německa 9.-12. července 1952 v Berlíně)
1953   Spodní proud (Historický román dvou amerických zimních dnů)
1953   Purkyně ve Vratislavi
1953   Ernst Thälmann (Příspěvek k politickému životopisu)
1953   Rodný hlas
1953   Zpěvy staré a nové Číny
1953   Jak psát rukopis a korektury pro tisk
1953   Vystěhovalci
1953   Hranice ve větru
1953   Mlýn Ivana Lipovanského
1953   Spi klidně, ženo!
1953   Příběh s dělem
1953?   Máj a jiné básně
1954   Poručík Bertram
1954   Portrétní umění Maxe Švabinského (Skizza k portrétu Maxe Švabinského)
1954   Pohlednice z Číny (Malá knížka o velké Číně)
1954   Cesta k protinožcům
1954   Dýmka strýce Bonifáce
1954   Mikoláš Aleš
1954   Lept a příbuzné techniky
1954   Nauka o písmu (Pomocná kniha pro průmyslové školy grafické a pro školy uměleckého směru)
1954   Otakar Španiel
1954   Vladislav Vančura ve fotografii
1954   Hnízdo v bouři
1954   Pražské obrázky
1954   Hrdinové táhnou do boje
1954   Svítilna pro Jeremku
1954   O základních otázkách tvůrčí práce ve fotografii
1954   Románská nástěnná malba v Čechách a na Moravě
1954   Umění ve světle dějin (Studie z metodologie dějin umění)
1954   Karel Myslbek
1954   Juraj Rafael Donner a jeho okruh na Slovensku
1954   Hukvaldské studánky
1954   Mezi dvěma břehy
1954   Technika barevné fotografie
1954   Nástenné maľby
1954   Kronika mého života
1954   Národní divadlo a jeho výtvarníci
1954   Dopisy
1954   Paláce a zahrady pod Pražským hradem
1954   Mihály Munkácsy
1954   Jindřich Mošna
1954   Záběry z USA
1954   Podzemí svobody 1. ((Drsná léta))
1954   Podzemí svobody 2 ((Světlo v tunelu))
1954   Vesnice
1954   Komunisté V. ((Květen - červen 1940))
1954   Neplodný mrak
1954   Karpatská rapsodie
1954   Matka (Hra o třech dějstvích)
1954   Podstata křesťanství
1954   Tvrdá pěst Tuaregů
1954   Vilém Kurz (Život, práce, methodika)
1954   Klement Gottwald (1896-1953)
1954   Moc bez slávy
1955   Meč archandělů
1955   Taras Bulba
1955   Smrt je mým řemeslem
1955   Svět památek
1955   Praha ve fotografii Karla Plicky
1955   Karel Václav Klíč (O zapomínaném umělci, který se stal vynálezcem)
1955   Rembrandt: Kresby a grafika
1955   Dějiny starověkého Východu
1955   Mexická grafika
1955   Karel Dvořák
1955   Za mistrovství v malířském umění
1955   Kolo, motocykl, automobil
1955   Pohádek jako kvítí
1955   Na dvoře si děti hrály
1955   Dopisy
1955   Goya čiže Krutá cesta poznania (1. diel)
1955   Goya čiže Krutá cesta poznania (2. diel)
1955   Malba, materiály a techniky
1955   Dějiny architektury (Učební text pro IV. ročník průmyslových škol stavebních)
1955   Všude jsem potkal lidi
1955   O umění
1955   Bezruč, Toman, Gellner, Šrámek (Studie o básnících počátku našeho věku)
1955   Umění a život zapomenutých řemesel
1955   Scénická výprava na jevišti Národního divadla v letech 1883-1900
1955   Polní kvítí
1955   Nástin theorie umění
1955   Národní umělec Václav Špála
1955   Zátopek ve fotografii
1955   Antonín Slavíček (Ein grosser tschechischer Maler)
1955   Jakub táhne do boje
1955   Jan Evangelista Purkyně
1955   Chrám chrámů (Dějiny, památky, legendy)
1955   Tatry, naše Tatry
1955   Pražská domovní znamení
1955   Prostopravda, Paměti
1955   Gotische Malerei in Böhmen (Tafelmalerei 1350-1450)
1955   Strahov
1955   Krajem Aloise Jiráska a Boženy Němcové
1955   Literatura a život (Studie o současné próze)
1955   Zápisky lékaře z Horní Trenčanské
1955   Blednoucí obrázky (Výbor z kratších próz)
1955   Děti z hliněné vesnice
1955   Přehled grafických technik (Vývoj a praxe od dob nejstarších až do dneška)
1955   Czech Architecture of the Luxemburg Period
1955   Antonín Dvořák (The Composer's Life and Work in Pictures)
1955   V šeru dávných věků (144, (6), vazba, přebal)
1955   Chopin a polská lidová hudba
1955   Hudební umění Číny
1955   Krása nesmírná (Ruské lidové pohádky vyprávěné I. Karnauchovovou)
1955   Otvírání studánek
1955   Vysoké napětí
1955   Tajná moc jesuitů
1955   Mládí J. V. Stalina
1955   Vstup zakázán!
1955   Hry Osvobozeného divadla II. V+W (Sever proti Jihu -- Golem -- Caesar -- Kat a blázen)
1955   Lovy v Karpatech
1955   Moc
1956   Svítání v hlubinách
1956   Díváme se na obrazy
1956   Básně
1956   Po stopách Mikoláše Alše v Praze
1956   Josef Mánes
1956   Slovensko vo fotografii Karola Plicku
1956   Vincenc Makovský
1956   Jean François Millet
1956   Jan Kupecký: Der grosse Porträtmaler des Barocks
1956   František Kysela
1956   Pohlednice z Číny (Malá knížka o velké Číně)
1956   Z dějin ponorky, torpeda a potápěcích přístrojů
1956   U snědeného krámu (Líčení z pražského života)
1956   Pohádky a povídky (2. díl)
1956   Řecké vázy
1956   Námořníkem na Atlantiku
1956   Ptačí svět
1956   Španělská rapsodie (Román na goyovské thema)
1956   Repin a Praha
1956   Trhani
1956   Pankrác Budecius, kantor (Quasi legenda)
1956   Komentář k Labyrintu světa a ráji srdce
1956   K novému významu umění (Divadelní úvahy a programy 1920-1952)
1956   Paměti (Cesty po Italii, Německu, Rusku a Anglii 1803-1865)
1956   O Malé straně (Její stavební vývoj a dávný život)
1956   Lišky na vinici
1956   Technika malby (2. díl - Průzkum a restaurování obrazů)
1956   Svědek
1956   Básně (Výbor z básnického díla)
1956   Vzkříšení země
1956   Novinář Jan Neruda (Několik pohledů na jeho novinářskou a redaktorskou činnost)
1956   O některých problémech současné poesie
1956   Rozrušená země
1956   Zámek Kačina
1956   Die Handschrift des Malers
1956   Doba husitská v díle Mikoláše Alše
1956   Barevná fotografie
1956   Karel Škréta
1956   Oldřich Menhart (Výbor z díla písmaře a úpravce knihy)
1956   Velazquez
1956   Čierny a Biely Váh
1956   Kámen v architektuře a jeho povrchové úpravy
1956   Praha včerejška a zítřka
1956   Na Slovanech (Stavební a umělecký vývoj pražského kláštera)
1956   Tam na jihu
1956   Oni přijdou
1956   Československé lidové kroje
1956   Režisérovy poznámky
1956   Hercův listář (Výbor z korespondence)
1956   Strážci majáku
1956   Filosofská historie
1956   Josef Suk (1874-1935) (Život a dílo)
1956   Melodika
1956   Vzhůru na Essen!
1956   Korunní klenot
1956   Stařec a moře
1956   Výlet do hor
1956   Bláznova moudrost čili Smrt a slavné zmrtvýchvstání Jeana Jacquesa Rousseaua
1956   Ze země jsi vyšel
1956   F. A. Šebesta - Sebastini (Jeho malířské dílo na našem územi)
1956   Šel malíř chudě do světa (Verše k obrázkům Mikoláše Alše)
1956   Karel Pokorný
1956   Poklad na Sierra Madre
1956   Hry Osvobozeného divadla II. V+W (Sever proti Jihu ; Golem ; Caesar ; Kat a blázen)
1956   Hry Osvobozeného divadla III. V+W (Vest Pocket Revue -- Ostrov Dynamit -- Robin Zbojník -- Svět za mřížemi -- Pěst na oko)
1956   Revír bez hranic
1956   Rozprava o politické ekonomii
1956   Studie o krásné literatuře a politické ekonomii
1956   Po stopách vývoje člověka
1956   Národní umělec Jan Heřman
1956   Otrokyně
1956   Květy a pera (Člověk přichází na svět)
1956   Saharou a pralesem
1956   Na předělu
1956   Javorův dům
1957   Píseň hor Jana Štursy
1957   Vyhlídka s pyramid (Cestopisná reportáž o novém mládí nejstarší kultury světa)
1957   Co je realismus? (Pokus o vymezení kategorie realismu)
1957   Sloupkový ambit
1957   Výbuch (Historický román z počátku XVII. století)
1957   M. Aleš Mládeži
1957   Extase Owena Muira
1957   Bořivoj Žufan
1957   Alšova země
1957   Vincenc Vingler (Sochy zvířat)
1957   Tvorba typografického písma
1957   Michelup a motocykl
1957   Sňatky z rozumu
1957   Goya čiže Krutá cesta poznania
1957   Dopisy
1957   Estetická podstata umenia
1957   Barva v architektuře (Její zákonitosti a komposice)
1957   Stará Praha v nové kráse (Obnovené památky pražské)
1957   Jindřich Lenhart
1957   Umělecký a lidský portrét ve vzpomínkách, korespondenci a současné kritice
1957   Jaroslav Ježek & Osvobozené divadlo
1957   Jan Amos Komenský (Stučný životopis)
1957   Osud národa
1957   Jan Amos Komenský (Nástin života a díla)
1957   Starořecké báje
1957   Michelangelo
1957   Dračí setba
1957   Leonardo - Michelangelo (Kresby)
1957   Dobrý voják Švejk před válkou a jiné podivné historky
1957   Karel Postl a základy české krajinomalby
1957   Jan Slavíček
1957   Květiny v našich domovech a na pracovištích
1957   Filozofia umenia
1957   Praha královská
1957   Takový byl
1957   Krajem Aloise Jiráska a Boženy Němcové
1957   Natáčíme a promítáme 8 mm film
1957   Fotografická laboratorní technika
1957   Rukopisy a vzácné tisky pražské universitní knihovny
1957   Země zamyšlená (I. díl)
1957   Země zamyšlená (II. díl)
1957   Spišský hrad
1957   Rembrandt
1957   Národní galerie (České malířství konce XIX. a začátku XX. století)
1957   Alkoholismus (Terminologie, diagnostika, léčba a prevence)
1957   Technika lidové fotografie
1957   Jedenaście wieków architektury czeskiej
1957   Prahou od jara do jara
1957   František Foltýn
1957   Fejetony
1957   Metello
1957   Čas žít, čas umírat
1957   Atomová stanice
1957   Silas Timberman
1957   Nazí a mrtví
1957   Úplňková noc a jiné indické povídky
1957   Dějiny českého divadla (Doba předbřeznová 1824-1846)
1957   Měšťák
1957   Adolf Kašpar (Život a dílo)
1957   Hrdina Nik (Junácké příběhy z doby Sámovy)
1957   Zavátý život
1957   Stopař
1957   Kde už tráva neroste
1957   Hry osvobozeného divadla IV. V+W (--si pořádně zařádit -- Slaměný klobouk -- Nebe na zemi)
1957   V zámku a podzámčí
1957   Obzory v mlze
1957   Červánky otroků
1957   Oběť
1957   Kořeny
1958   Zdenek Seydl Grafika
1958   Moderní poesie (dotisk 1. vydání)
1958   Přírodu obdivuj...
1958   Růže pro Emilii
1958   V sobotu odpoledne
1958   Jedenatřicet sonetů
1958   Bratr Jan Paleček, šašek krále Jiřího
1958   Únos Evropy
1958   Trojcestí (Povrch pětiletky, Americké houpačky, Turistou proti své vůli)
1958   Aurelián
1958   Šerosvit
1958   Moderní výtvarný výraz (2. vydání)
1958   Sochař vypravuje
1958   Problém krásna v současném umění a estetice (Díl 1.)
1958   Miloš Axman (Sochy z let 1946 - 1957)
1958   Břetislav Benda (Sochařské dílo)
1958   Kerčské vázy se zřetelem k památkám v československých sbírkách
1958   Jan Kodet (Drobná plastika)
1958   Eduard Milén
1958   Pšenice a koukol
1958   Bohumír Dvorský
1958   O umění
1958   Jindřich Wielgus (Sochy z let 1937 - 1957)
1958   Jaroslav Pokorný (Malířské dílo)
1958   Z domoviny
1958   Andrea Mantegna
1958   O umění a společnosti
1958   Doktor Levin
1958   Dědeček automobil
1958   Severní nádraží
1958   Učeň tajného umění
1958   Pohádky jednoho dne
1958   Blesk
1958   Vyprodáno
1958   Hroznýš
1958   Princ a chuďas
1958   Prahou krok za krokem (Uměleckohistorický průvodce městem)
1958   Prahou krok za krokem (Uměleckohistorický průvodce městem)
1958   Petr, já a atomy
1958   Lékař hovoří s dětmi
1958   Pražské zvony
1958   Plzeňské portály
1958   Fejetony z Lidových novin
1958   Ráj srdce
1958   Klasický žurnalista Egon Ervín Kisch
1958   Omú
1958   Odvážný mladý muž na létající hrazdě
1958   Čtyři knihy o architektuře (v nichž se po krátkém pojednání o pěti řádech a o těch pokynech, které jsou při stavění nejnutnější, pojednává o soukromých domech, o cestách, o mostech, o náměstích, o xystech a o chrámech)
1958   Pod oblohou Šípkového keře Petra Křičky
1958   Teréza Nováková
1958   Počiatky výtvarného prejavu na Slovensku
1958   Indianischer Sommer
1958   Se zvířátky kolem světa (Pohádky a bajky o zvířátkách)
1958   Kříže rostou k Pacifiku
1958   Zbabělci
1958   Dějiny umění v obrysech
1958   Princezna na hrášku
1958   Tři zlaté hrušky
1958   Kohout a liška
1958   Láskyplné písně
1958   Zamrzlá loď kapitána Flinta
1958   Naše domácnost
1958   Oskar Kokoschka
1958   Bedřich Vaníček
1958   Pohřeb Mrtvé řeky
1958   Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie v Praze
1958   Staropražské variace na motiv Praha a cizina
1958   La nouvelle peinture tchèque et sa tradition classique
1958   Bydlení v Československu (Přehled bytové výstavby od roku 1945)
1958   Severní Čechy
1958   Film (Vývoj a podstata nového umenia)
1958   Zázraky filmu
1958   Dějiny filmu (Od Lumièra až do doby současné)
1958   Vojta Sapík
1958   Prahou včerejška i dneška
1958   Lapidarium Národního musea (Sbírka architektonického sochařství XI.-XIX. století)
1958   Turcaret
1958   Sochařství baroku v Čechách (Plastika 17. a 18. věku)
1958   Konečná úprava fotografií
1958   Zámek Kynžvart (Historie a přítomnost)
1958   Le peintre Jan Zrzavý (Symboliste moderne)
1958   Žil jsem pro radost (Životopisná črta o Juliu Fučíkovi)
1958   Contemporary Art in Czechoslovakia
1958   Nejkrásnější země
1958   Most svatého Ludvíka krále
1958   Zápisky kriminalistovy
1958   Česká ulička
1958   Technika barevného snímku
1958   Filmové triky (Praktický návod k zhotovení jednoduchých triků kamerových a optických lidovými filmovými pracovníky)
1958   Gulliverovy cesty
1958   Městečko v Ohiu
1958   Zajatci tmy
1958   Podvečer s písničkou (Chansony a písně Československého rozhlasu)
1958   Knížka rozhovorů o novém ročníku Klubu čtenářů
1958   Princ Eugen
1958   Kouzla ve vzduchu
1958   Ze života hmyzu (Komedie o třech aktech s předehrou a epilogem)
1958   Hrozny hněvu
1958   Minehava (Obraz života nejstarších osadníků v naší vlasti)
1958   Himalájští tygři (Boj o střechu světa)
1958   Římské povídky
1958   Země (Egyptský román)
1958   Kristus znovu ukřižovaný
1958   A neřekl jediné slovo
1958   Živé a mrtvé moře
1958   Dlouhý den v krátkém životě
1958   Tráva pod kameny
1958   Žert, satira, ironie a hlubší význam
1958   Hry Osvobozeného divadla I. V+W (Osel a stín -- Balada z hadrů -- Rub a líc -- Těžká Barbora)
1958   V zámku a podzámčí
1958   Příběhy mužů a hor
1958   Jasov
1958   Stvorenie sveta a človeka
1958   Teng Si-chua (Bio-interview)
1958   Židovka z Toleda
1958   Zlé jaro
1958   Cizinec
1958   Bratři a bůžkové
1958   Ostrované
1958   Dvacet let života
1958   Šestého, devátého, dvanáctého (Člověk přichází na svět)
1958   Melancholický dekameron (Z povídek Antona Pavloviče Čechova)
1959   František Tichý (Kresby)
1959   Nedokončený román ((1. vydání))
1959   Litomyšl v kresbách Karla Vika
1959   Josef Wagner
1959   Kamerou, tužkou i perem
1959   Z mého života
1959   Viktor Barvitius
1959   Urozený divoch (Život Paula Gaugina)
1959   O architektuře
1959   Z dějin knižní vazby (od nejstarších dob do konce XIX. stol.)
1959   Václav Vokálek
1959   Obzory
1959   Poslední hurá
1959   Miloslav Holý
1959   Z malířova zápisníku
1959   Raubíři, Ochsenfurtské kvarteto
1959   Z rozprávky do rozprávky
1959   Se Švabinským o grafice
1959   Život a vzpomínky malíře Homoláče
1959   Vlčí jáma
1959   Noa Noa, Před a po, Dopisy
1959   Ptačí pírko aneb Jak Vítek o všechno přišel
1959   Korzár Jan Bart
1959   Tom Sawyer detektivem
1959   O letadélku Káněti
1959   Rukulíbám - dobrý den
1959   Magda
1959   Na hradech a pod hrady
1959   Miroslav Hák (Fotografie z let 1940-1958)
1959   Fotografie na malý formát
1959   Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století)
1959   Nejkrásnější svět
1959   Cestička pavoučích hnízd
1959   U Janáčků (podle vyprávění Marie Stejskalové)
1959   Komorní kvartet
1959   Itálie (Z cesty za uměním)
1959   Ďáblův ostrov
1959   Robinsonáda, Rinaldino, Dinah
1959   V indiánském zajetí (Život a příběhy Johna Tannera. Podle vyprávění Johna Tannera, který žil třicet let mezi indiány zapsal a v roce 1830 vydal Dr Edwin James)
1959   O krásné Hadrničce a kouzelném husopasovi
1959   Saul Steinberg
1959   Malý princ
1959   Zámek Soria Moria
1959   Vladimír Pukl
1959   Gotická nástěnná malba v zemích Českých I. (1300-1350)
1959   Vilém Plocek (Obrazy)
1959   Boj o ostrov
1959   Posudky Mezinárodního soudu s funkcí rozsudku
1959   Biologické účinky záření
1959   Jan Trampota
1959   Vojtěch Tittelbach
1959   Vzpomínky obchodníka s obrazy
1959   Dobrodružství deseti princů
1959   Malý atlas hub, tlam a pusinek
1959   Kniha o Praze (1959)
1959   Historie československého filmu v obrazech (1898-1930)
1959   Praha všedního dne
1959   O soše (Úvod do historické technologie a teorie sochařství - 1. díl)
1959   Vývoj stavebnictví a architektury ve starověku
1959   Laborantka
1959   Purkyně ve Vratislavi
1959   Obeplutí
1959   Kobylky
1959   Ulice ztracených bratří
1959   Malý katalog reprodukcí
1959   Země zamyšlená (I. díl)
1959   Se žlutou hvězdou (Deník z r. 1943)
1959   Die Barockskulptur in Böhmen
1959   Fotografování dokumentů
1959   Rožná (Kapitoly z malířových vzpomínek)
1959   Pěstitelské tabulky pro práci na školním pozemku
1959   Promítáme úzký film
1959   Dielo V. (Dve cesty....)
1959   Leningradské epištoly
1959   Tichý Američan
1959   Fantastické povídky
1959   Militaristé na postupu
1959   Populace a společnost
1959   Arkadská dobrodružství horních deseti tisíc
1959   Svět hudby
1959   Wolfgang Amadeus Mozart
1959   Ještě jednou se vrátíme...
1959   Advent
1959   Roky v kruhu
1959   Vlčí jáma
1959   Manon Lescaut (Hra o sedmi obrazech podle románu Abbé Prévosta)
1959   5 her
1959   Noci a dny II
1959   Jamnica (Román vesnice)
1959   Nektar v sítu
1959   Kéž by nezemřel
1959   Starý černoch a metál
1959   Neprátelé veřejnosti ((Zkouška charakterů))
1959   Lži
1959   Hrdina Nik (Junácké příběhy z doby Sámovy)
1959   Rodina
1959   Za černým pařezem
1959   Buřňák
1959   Láska nejvěrnější (Verše o domovu)
1959   O válce (Dílo z pozůstalosti generále Carla von Clausewitze)
1959   Podstata lidské práce hlavou
1959   Zásady filosofie budoucnosti a jiné filosofické práce
1959   V zámku a podzámčí, Chyže pod horami
1959   Šťastný princ a jiné pohádky
1959   Trosečníci polárního moře (Vzducholodí na severní pól)
1959   Pokosené pole
1959   Děti z Guernicy
1959   Noci a dny I.
1960   Království z tohoto světa
1960   Máj
1960   La corrida (Příběhy českého malíře ve španělské válce)
1960   Hrajte si s námi
1960   Obrazy a skutečnost
1960   V kavárně
1960   Bylo to v Evropě
1960   Fernand Léger
1960   Vilma Vrbová
1960   Veselé čtení
1960   Malířovy toulky po Evropě, Cejlonu a Indii
1960   Antonín Kybal
1960   Jaromír Funke
1960   Česká města
1960   Celý den do konce týdne
1960   Národní umělec Jiří Kroha
1960   Mládí na křídlech
1960   Robur dobyvatel
1960   Barunka
1960   Dva týdny prázdnin
1960   Zázračná hodinka
1960   Betlémská kaple
1960   Lev Šimák
1960   Království slunce a ledu (Naši horolezci na Kavkaze)
1960   J. V. Myslbek (Korespondence)
1960   Lazar a píseň
1960   Fotografujeme zrcadlovkou Flexaret
1960   Lidstvo, věda a vesmír (Světový názor a meziplanetární lety)
1960   Ze života našich otců
1960   Rajský ostrov
1960   Bolestný a hrdinský život J. A. Komenského
1960   Působení Jana Amosa Komenského v Polsku
1960   Aku-aku (Tajemství Velikonočního ostrova)
1960   Písmo a jeho konstrukce
1960   Bohuslav Martinů a Vysočina
1960   Linka Procházková
1960   O myších a lidech
1960   Vzpomínky na poslední léta Jaroslava Haška
1960   Pop Ćíra a pop Spíra
1960   Honzíkova cesta
1960   Doma i za mořem
1960   Obžalovaný
1960   Filosofie atomové smrti
1960   Italská renesanční plastika
1960   Henri de Toulouse-Lautrec
1960   Trosečníci z Vlaštovky
1960   Šťastný návrat
1960   Církve v našich dějinách
1960   Vltava (Schönheit eines Stromes / Beautiful River / Les beautés de la rivière)
1960   František Tkadlík
1960   Ivan
1960   Zamyšlené povídky
1960   Praha ve fotografii
1960   Zvířata a voda
1960   Blažený pozemšťan
1960   Praha očima staletí
1960   Olomouc ve fotografii
1960   A není ticha pro lásku
1960   Vyprávění o Bedřichu Smetanovi
1960   U pěkného stolu
1960   Měšťácké povídky
1960   Opálová oblaka
1960   Estetická výchova (Úvod do studia)
1960   Katastrofa na slunci Antarktidy
1960   Praha (Průvodce městem)
1960   Dantonova smrt (Drama)
1960   Hokej - můj osud
1960   O fotografické kompozici
1960   Smutek sluší Eelektře (Trilogie)
1960   Kummerovští pohané, Kummerovští spravedliví
1960   Pan mezi lidmi
1960   Vzpomínky na starý Hradec
1960   Pražské povstání 1945
1960   Burgen und Schlösser in Böhmischen Ländern
1960   O zlých samotářích
1960   Zlatý osel čili Proměny
1960   Tábor v lese
1960   Mlhovina v Andromedě
1960   Světla v podzemí (Povídky 1956 - 58)
1960   Máj
1960   O valčíku a jeho tvůrcích
1960   Pěvci před mikrofonem
1960   S českou filharmonií třemi světadíly
1960   Zaříkání zkamenělin
1960   Československo - země neznámá (Čechy)
1960   Okolnosti
1960   Výpravy chudých (Z kroniky osamělého studenta)
1960   Strážnice (Fotografie Oldřicha Rakovce)
1960   Ozvěna ódy
1960   Hrůza
1960   Peytonův Hrádek
1960   Měsíc a ohně
1960   Benátské krajky
1960   Cesta
1960   Popraviště
1960   Nula osm patnáct (Dobrodružná vzpoura svobodníka Asche)
1960   Divoká oslava
1960   Mrtvá země
1960   Špity špity bábo (Veselá říkadla z lidové poesie)
1960   Dobyvatel
1960   Malíř chodského lidu Jaroslav Špillar
1960   Juan netančí karmaňolu
1960   Člověk mění kůži (I. díl)
1960   Člověk mění kůži (II. díl)
1960   Bronzový poklad
1960   C.k. polní maršálek a jiné hry
1960   Frantina
1960   Herečka vzpomíná
1960   Ze dne na den
1960   Odchod z Yangany
1961   Vilém Reichmann (cykly)
1961   Elsa
1961   František Tichý (Grafické dílo)
1961   Vltava
1961   Pozdrav Picassovi
1961   Mezi šestou a sedmou
1961   106 od Neprakty
1961   Einsteinův mozek
1961   Jan Kojan
1961   Josef Čapek
1961   Lidé mezi lidmi
1961   Prokrustovo lože
1961   Henry Moore
1961   Vítězslav Nezval
1961   Bohumil Hypšman
1961   Závěj
1961   Utkání smrti
1961   Dobrodružství Huckleberryho Finna
1961   Stan Bolovan a jeho děti
1961   Bianka Braselli, dáma se dvěma hlavami
1961   Dobrodružství Toma Sawyera
1961   Ledová kniha (Antarktický cestovní deník)
1961   Dobrodružství Toma Sawyera a Huckleberryho Finna
1961   Fimfarum (Märchen für Erwachsene)
1961   Řeka kouzelníků
1961   Georges Rouault
1961   Kamerou, tužkou i perem
1961   Železný Míťa (Příběh o chlapci, který viděl, jak se taví železo a ocel)
1961   Když mi bylo deset let
1961   Václav Rabas (Kronika jeho života a díla (1885-1954))
1961   Bohuslav Martinů (Život a dílo)
1961   Aby se děti divily
1961   Leoš Janáček
1961   Bohové, hroby a učenci (Román o archeologii)
1961   Českou minulostí
1961   Vzpomínky na Julia Fučíka (Okupace)
1961   Goya čili Trpká cesta poznání
1961   Jiří Mahen (Jeho knihovnický odkaz)
1961   Osudy a cíle
1961   Pod vítězným obloukem
1961   Říkadla
1961   Ševcovská polka a jiné radosti
1961   Bedřich Piskač
1961   Václav Chochola
1961   Josef Ehm
1961   Maurice Utrillo
1961   Paul Strand
1961   Petr Kachna
1961   Bílá brána
1961   Bratři ve zbrani
1961   Hotel Řím
1961   Architektura české renesance
1961   Domov pro mé mládí
1961   Čtení o Antonínu Slavíčkovi
1961   Lidové stavby v Pojizeří
1961   Šťastnou cestu (Vyprávění o pražských nádražích)
1961   Sbíráme známky
1961   Máte ráda Brahmse...
1961   Okřídlené léto
1961   106 od Neprakty
1961   Jen pouhý oblázek
1961   Cesty bez cíle
1961   Věčný tulák Charlie
1961   Fotografování architektury
1961   Mládež fotografuje
1961   Plzeň (Sedm kapitol z její výtvarné minulosti)
1961   Červená Zorka
1961   Odvážná školačka
1961   Země z kamene
1961   Poslední salvy
1961   Odhalená tajemství
1961   Dějiny Československa
1961   Zima v slovenských horách
1961   Stezky a cesty poezie
1961   Živý odkaz minulosti (Kulturní památky v Československu)
1961   Bláznova moudrost a slavné zmrtvýchvstání Jeana Jacquesa Rousseaua
1961   Karolinum a historické koleje University Karlovy v Praze
1961   Mládí na Vysočině
1961   Veselo i vážně
1961   Dnešním Japonskem
1961   Cesty k moři
1961   Ve slepé uličce (Hra o třech dějstvích)
1961   Nahrávání a reprodukovaná hudba
1961   Orchestr a dirigent
1961   Ztráty a nálezy
1961   Zlomky života (Listy z vězení)
1961   Žít mezi lidmi
1961   Ivův román
1961   Strach
1961   Pamflety
1961   Řekněte Žofince...
1961   Plenění
1961   Báj
1961   Dům bez pána
1961   Píď země
1961   Die Geschichte der Kunst (Umrisse und Brennpunkte)
1961   Staré řecké báje a pověsti
1961   Smrt si říká Engelchen
1961   Edgar Degas
1961   Znova srpen
1961   Rozhodnutí
1961   Otyliina záhada
1961   Knižní značky Josefa Lieslera
1961   Traja z troch miliónov
1961   Ľudská komédia
1961   Válka a politika (Sv. 1. Vojenskopolitické a vojenskohistorické stati)
1961   Opolidé a předlidé
1961   Albrecht Dürer: La Fête du Rosaire
1961   Poklad na ostrově
1961   Filmová tvorba amatéra
1961   Praha 1830 (Model Antonína Langweila)
1961   Hrnčířovo pole
1961   A nad úžinou mráz
1961   Vítězná corrida
1961   Železný kahan
1961   Prespánské zvony
1961   Ostrov bez majáku
1962   Je krásný den
1962   Josef Prošek
1962   Divadlo za našich dnů
1962   Lidský strom
1962   Ilustrace Josefa Šímy
1962   Tragédie I (Troilus a Kressida, Coriolanus, Titus Andronicus, Romeo a Julie, Timon Athénský, Julius Caesar)
1962   Veliký start
1962   Místo veršů o lásce
1962   Dva roky prázdnin
1962   Továrna na absolutno (Román fejeton)
1962   Tajemná tvář
1962   Brassaï
1962   Ján Cifra
1962   Šestý den
1962   Albert Dubout
1962   Vlčí jáma
1962   Vladimír Favorskij
1962   Piero Della Francesca
1962   Jaroslav Král
1962   Život Toulouse-Lautreca
1962   Richard Wiesner
1962   Praha očima staletí
1962   Majitelé klíčů (Hra o jednom dějství se čtyřmi vizemi)
1962   Letní hosté (Hra o čtyřech dějstvích)
1962   České gotické sochařství 1350 - 1450
1962   Alfred Justitz
1962   Pro a proti (Kritická ročenka 1961)
1962   Jiří Jeníček
1962   Technika sochařské práce v kameni a dřevě
1962   Vynález zkázy
1962   Čuk a Gek
1962   Konec Černého supa
1962   Božena Němcová
1962   Elemír Halász-Hradil a umenie jeho doby
1962   Moji milí bratři
1962   Labyrint (Výbor západních vědecko-fantastických povídek )
1962   O zuřivém reportéru E. E. Kischovi
1962   Barevná fotografie
1962   Výjimečný týden
1962   Je léto, půl jedenácté večer
1962   Vzácní hosté
1962   Cesta Aliji Djerzeleza
1962   Literární Klatovy
1962   Svět hudby
1962   Přemožitel neviditelných dravců (Ludvík Pasteur, muž čtyřikrát nesmrtelný a jedenkrát věčný)
1962   Rozmarné léto
1962   Komediant
1962   Pinocchiova dobrodružství (O příhodách a zkušenostech nezbedného dřevěného panáčka)
1962   Z rozprávky do rozprávky
1962   Československý balet
1962   Akademia
1962   Loď pluje k přístavu
1962   Babbitt
1962   Antonín Machek
1962   Oceánem hvězd
1962   Neučesané myšlenky
1962   Výhradně proto
1962   Martiros S. Sarjan
1962   Základy fotografie
1962   Národní umělec Josef Skupa
1962   Hradčany a Malá strana
1962   Neúprosný notář
1962   Zmizelé obličeje
1962   Achilles a želva
1962   Kdo jezdí sám
1962   Zeď
1962   Čertovo bejlí
1962   Nová škola amatérského filmu
1962   Simbo Janira vypravuje
1962   Vincent Hložník (Maľba a grafika 1941-1961)
1962   Divoká máta
1962   Torna
1962   Popis východních krajů světa
1962   Nesmrtelná pevnost
1962   Druhá fronta
1962   Žádám odpověď
1962   Dobrý večer, Ameriko!
1962   Spáč ve zvěrokruhu
1962   Smetanovci, janáčkovci a vlachovci
1962   5 her
1962   Stopami poezie (Studie a podobizny)
1962   5 her a jedna aktovka
1962   Deset dnů, které otřásly světem
1962   The Linden tree (An Anthology of Czech and Slovak Literature 1890-1960)
1962   Sociální grafika žáků Švabinského školy
1962   Ezop (Sedm zpráv z Helady)
1962   Hřích
1962   Baron na stromě
1962   Vyhaslý případ
1962   Mefisto (Román jedné kariéry)
1962   Začarovaný dům
1962   Svatyně bez bohů
1962   Kouzelný koberec (Pohádky z Kazachstánu a Uzbekistánu)
1962   Biliár o půl desáté
1962   USA. Haldy peněz (Sv. 2)
1962   USA. Dvaačtyřicátá rovnoběžka. Devatenáct set devatenáct (Sv. 1 (1. a 2. část))
1962   Osada Havranů (Příběh z mladší doby kamenné)
1962   Kira Georgijevna
1962   Útlý keř
1962   Rozrušená země
1962   Setkání v Bruggách
1962   Za černými vodami
1962   Homosexualita u muže
1962   Ezop: sedm zpráv z Hellady
1962   Zpívající vody
1962   Objevitelé a dobyvatelé
1963   Eva Fuková
1963   Mrakodrapy v pralese
1963   Panoptikum
1963   Etudy dětské a nedětské (Výbor z díla)
1963   Jak se světlo naučilo kreslit
1963   Allons enfants... (Zápss pokračuje...)
1963   Mink
1963   Jaroslav Otčenášek
1963   Eugène Atget
1963   Lidé z maringotek (Příběhy jedné noci)
1963   Burziáni
1963   Velký Burundun Burunda zemřel
1963   Ze života avantgardy
1963   Počátky Mistra Theodorika
1963   Georges Seurat
1963   Čarodějův učeň
1963   Mladá jeptiška
1963   Konec dne
1963   Zemřel hrdina
1963   Známost s Eliškou
1963   Karol Kállay
1963   Život Toulouse-Lautreca
1963   Člověk
1963   Zpěv z potopy
1963   Proměny nože
1963   František Zemek
1963   Alois Wachsman
1963   Člověk a výtvarné umění
1963   Edvard Munch
1963   Josef Malejovský
1963   Inteligent (Hra o třech dějstvích (sedmi obrazech))
1963   Morčata (Komedie o dvou dějstvích)
1963   Konec masopustu
1963   Dobrodružství Toma Sawyera
1963   Dobrodružství Huckleberryho Finna
1963   Jak si měsíce vyměnily jména
1963   Živý korálek
1963   Táto, sežeň štěně
1963   Vyhnal jsem ovečky až na Javorníček
1963   Oceánem světelných roků (Fantastická trilogie)
1963   Jsem už velká dívka
1963   Janíček
1963   Modrá velryba
1963   Umění a skutečnost (Úvahy o realismu a uměleckém vývoji)
1963   O chlapci bez stínu a stínu bez chlapce
1963   O krásnu
1963   Otázky estetiky v přítomnosti i minulosti
1963   Objevení Tróje
1963   Po nás potopa
1963   Přízvuk na první slabice
1963   Kdo přežije
1963   Ztvárněte skutečnost
1963   Společnost a kultura starověké Mezopotámie
1963   Dialektika konkrétního (Studie o problematice člověka a světa)
1963   Šťastný věk
1963   Březnový sníh
1963   Jitro se rodí v noci
1963   Láska a hvězdy
1963   Kamenáč Bill
1963   Světla Říma
1963   Poslední patent
1963   Říjen v železniční zemi
1963   Noc girondistů
1963   Slon
1963   Labutě nad Issyk Kulem
1963   Zajatcův příběh
1963   Přehled polygrafie
1963   Základy a praxe moderního divadla
1963   Ztracené kroky
1963   Směšné lásky (Tři melancholické anekdoty)
1963   Legenda Emöke (1. vydání)
1963   Generace
1963   Antonín Pelc
1963   Rudé náměstí
1963   Mladí budovatelé komunismu, vysoko neste prapor Leninův!
1963   Cecílie a čarodějnice
1963   Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta (Sbírka karikatur, anekdot a veselých příběhů o českých malířích)
1963   Loutkářská kronika (Kapitoly z dějin loutkářství v českých zemích)
1963   Dějiny světového filmu (Od Lumièra až do současné doby)
1963   Staletí kolem nás (Přehled stavebních slohů)
1963   Dějiny fotografie v obrazech od nejstarších dob k dnešku
1963   Putování na kole
1963   Sbíráme známky
1963   Co se odehrálo za kulisami
1963   Kira Georgijevna
1963   Cervantes
1963   Generátor zázraků
1963   Milan Vinař
1963   František Gross
1963   Kdo byl Kyrat?
1963   Začátek cesty
1963   Ticho
1963   Život velký a malý
1963   Muž a stín
1963   Záměny
1963   Slavní čeští dirigenti
1963   Poznáváme komorní hudbu
1963   Modré lásky
1963   Indicie
1963   Speciální polovodičové prvky
1963   Československo - země neznámá (Morava)
1963   Promenáda s jelenem
1963   Malý kousek nebe
1963   Noční hlídka srdce
1963   Hlavní třída
1963   Zelené pahorky africké
1963   Pásmo
1963   Hubička a jiné ještědské obrázky
1963   Revír bez hranic
1963   Gepard
1963   Profesoři
1963   Obchodníci s vesmírem
1963   Generál Slunce
1963   Linda a Jakub
1963   Plachetnice
1963   Vyděrač z poblouznění
1963   Morality
1963   Poslušně hlásím
1963   Kozel zahradníkem
1963   Zbrocená kopí
1963   Lhostejní
1963   Spodní vody
1963   Muzeum moskevského Kremlu
1963   Spodina
1963   Pokušení
1963   Neznámý přítel
1963   U mne setrvej
1963   Pošta v ZOO
1963   Mys Dobré naděje (Dvanáct dobrodružných příběhů)
1963   Bronzový poklad
1963   Hrdina Nik (Junácké příběhy z doby Sámovy)
1963   Život člověka
1963   Buď proklet den
1963   Černoušek Kokorí
1963   Noviny a novináři
1963   Čas nečeká
1963   Kam zvířátka utekla
1963   Popel a démant
1963   Povídky malostranské
1963   O nenapsané knize (Vyprávění o Johnu Reedovi)
1963   Jeden den Ivana Děnisoviče
1964   Silnice silnice
1964   Na pokraji rozumu
1964   Albrecht Dürer
1964   Slova, carte blanche
1964   Opožděné reportáže (3. vydání)
1964   Naďa (Novela)
1964   Umělecké avantgardy dvacátého století
1964   Impresionismus a hudba
1964   Georges Braque
1964   Život Édouarda Maneta
1964   Hanba
1964   Slib (Rekviem na kriminální román)
1964   Žijeme v Praze
1964   Všechny moje tety
1964   Schválnosti života (Deník egoistky)
1964   Dědictví z Lichtensteinu
1964   Za světlem
1964   Hvězda Ypsilon
1964   Chrlení krve
1964   Můj Quijote
1964   Startuji ze San Francisca
1964   Alexandr Rodčenko
1964   Palečkova dobrodružství
1964   V sedmém nebi
1964   Henri Rousseau
1964   Byli jednou dva
1964   Barevní lidé
1964   O smyslu obrazů
1964   Náhodný svědek (Výbor z díla. Verše z let 1937-1947)
1964   Feidias
1964   Emil Filla (Krajina Českého středohoří)
1964   Chýše z listí
1964   Výpravy bez konce
1964   Llano v plamenech
1964   Zbabělá
1964   Elektronkový president
1964   Noční bulváry
1964   Na téma Franz Kafka
1964   Poslední z Tauberů
1964   Pistole
1964   Dva ve stepi
1964   V nejkrásnějším městě světa
1964   Tma nad vodami
1964   Kniha o Praze (Malířství, sochařství, užité umění, architektura)
1964   Dáma s hranostajem (Největší loupež uměleckých skvostů v dějinách lidstva)
1964   Malé divadlo hudby
1964   Pučálkovic Amina
1964   Paměť vody a trav
1964   Ať hodí kamenem
1964   Z rozprávky do rozprávky
1964   Západ je Západ (1. vydání, dotisk)
1964   Mrakodrapy v pralese
1964   Martin Reiner
1964   Osudy moderního umění
1964   Konec velkoměsta
1964   Eugen Wiškovský
1964   Holubí pošta
1964   Když je čas kachen
1964   Ahoj, študente
1964   Pilát pontský
1964   Nová knížka pro děti o chvástavém štěněti
1964   Putování paní Sa na jih
1964   Pomeranče z Maroka
1964   Hermína Týrlová
1964   Věčný tulák Charlie
1964   Meziprůzkum nejblíž uplynulého
1964   Hradčany a Malá strana
1964   Krkonoše
1964   Levhart
1964   Opojení aneb Vstříc podzimním ptákům
1964   Černouška
1964   Cesta slepých ptáků
1964   Jaroslav Paur
1964   Galerie
1964   Žid Süss
1964   Večírek
1964   Žluté auto (Čtrnáct dní ze dvou desetiletí)
1964   Umění, které mohou dělat všichni?
1964   Surrealizmus
1964   Modré kaskády
1964   Artéská studna
1964   Lovci kožišin (Dobrodružný román ze života kanadských trapperů a farmářů)
1964   Jan Lobel z Varšavy
1964   Východní Čechy v kresbách Adolfa Kašpara
1964   Stávka v ráji
1964   Diamant velký jako Ritz
1964   U nás je klid
1964   Zavazadla s pískem
1964   Štvanec se vrací
1964   Příběh inženýra Kamuškina
1964   Dobrý večer, Ameriko!
1964   Noční rozhovor
1964   Dějiny evropské hudby
1964   Impresionismus
1964   Od folklóru k Semaforu
1964   Kapitolky o jazzu
1964   Kryštof Harant (Historický medailón)
1964   Prostor k rozlišení
1964   Veletrh splněných přání ((Příběh pokleslé aktivity))
1964   Holka k smíchu
1964   Úsek častých nehod
1964   Pozvání k soudu (Kniha zpovědí)
1964   The smiling months
1964   Světové dějiny v datech (I)
1964   Světové dějiny v datech (II)
1964   Československo - země neznámá (Čechy)
1964   Fotografie pro Aristotela
1964   5 her
1964   Ztráty a nálezy
1964   Jehňátko a grandi
1964   Kvarteto se smutnýma očima
1964   Les sourires du calendrier
1964   Srdce štít
1964   Filatelistické povídky
1964   Hlásná trouba
1964   Kámen a bolest
1964   Zrození Venuše
1964   Pravdivá obrana Sokratova. Diktátoři
1964   Dobrý lev
1964   Vesuv
1964   Děvče v každém přístavu
1964   Tanec loutek
1964   Úřad
1964   Chudák Kristuspán z Bomby
1964   Gumy
1964   Nebožtík Tussie
1964   Dravé řeky (Vodákovy toulky po Kavkaze)
1964   Hlava 22
1964   Cyrilometodějský kancionál
1964   Fakírova dobrodružství
1964   Na starý motiv
1964   Mrtvé děti
1964   Navštívení krásy (Italská renesanční lyrika)
1964   Procházky Prahou
1964   Mikoláš Aleš: Ilustrace české poezie a prózy
1964   Hry (Krhliar politik, Jeppe z vršku, Zaujatý)
1964   Minehava (Obraz života nejstarších osadníků v naší vlasti)
1964   V šeru dávných věků
1964   Syn lovce medvědů (Povídka z Dalekého západu)
1964   Objevitelé a dobyvatelé
1964   Už nikdy klid
1964   Rozdělené nebe (Novela)
1964   Lesní moře
1964   Bonifác aneb Námořník v láhvi
1964   Nebyl náš
1964   Všechny oči
1964   Melancholický dekameron (Z povídek Antona Pavloviče Čechova)
1965   Zdeněk Sklenář a kniha
1965   Smysl moderního umění
1965   Po stopách divokého západu
1965   Ámenmarijá (Samý dobrý vojáci)
1965   Matyáš Bernard Braun (Sochař českého baroka a jeho dílna)
1965   Kratší než vzdech
1965   Básně obrazy
1965   Prostor k rozlišení
1965   Estetický zápisník
1965   Max Ernst
1965   Luční harfa
1965   Portrét ve fotografii
1965   Cézannův život
1965   Voják
1965   Vyhnanství (Třetí část volné trilogie Čekárna)
1965   Soukromí
1965   Výprodej spravedlivých
1965   Země přibližných
1965   Texty
1965   Sůl
1965   Soukromá galerie
1965   Po pádu
1965   László Moholy-Nagy
1965   Zámek
1965   Detektivní hry (Deset malých černoušků, Past na myši, Neočekávaný host)
1965   Rozhlasové hry (Ludvík Aškenazy: Bylo to na váš účet, Ludvík Kundera: Zvědavost, Karel Cop: Muž, po kterém jdou, Milan Jariš: Demokraté, Václav Cibula: Obyčejná sobota)
1965   George Grosz
1965   Marc Chagall
1965   Italské prázdniny
1965   Ruce
1965   Jan Štursa a kniha
1965   Dobrodružství Toma Sawyera
1965   Dobrodružství Huckleberryho Finna
1965   Chrabrovka
1965   Jak se stát bubeníkem královské gardy
1965   Dobrodružství Huckleberryho Finna
1965   Pohádky z Hubaté Pohody
1965   Jezdec z neznáma
1965   Sigmund Freud
1965   Největší z Pierotů
1965   Ukradený prsten
1965   Plavčík a sardinky
1965   Čas se nevrací!
1965   Levý Hradec (Nejstarší sídlo Přemyslovců)
1965   Historie začíná v Sumeru
1965   Emila Medková
1965   Tibor Honty
1965   Mladý Chittussi (Monografická studie o mládí a rané tvorbě umělce)
1965   Krsto Hegedušić
1965   Expedice Kavkaz
1965   Smrt a sen a slovo (Z Máchova kraje)
1965   Smysl lidského života (Studie k filosofii člověka)
1965   Ostrost a osvit fotografického obrazu
1965   Frédéric Joliot-Curie
1965   Pozerám sa na architektúru
1965   Vítězství
1965   Vědomí skutečnosti
1965   Bohové a hrdinové antických bájí
1965   Bohové, hroby a učenci (Román o archeologii)
1965   Úsměvy dřevěné Thálie
1965   Písně lásky a žalu
1965   Postimpresionismus
1965   Přemožitel neviditelných dravců (Ludvík Pasteur, muž čtyřikrát nesmrtelný a jedenkrát věčný)
1965   Josef Hodek
1965   Hráči (Obrazy ze života. Humoristický román)
1965   Československá architektura (Od nejstarší doby po současnost)
1965   Vražda v Divadle pantomimy
1965   Ostře sledované vlaky (1. vydání, dotisk)
1965   Pohádky kocoura Moura
1965   Aristide Maillol: Rozhovory o umění
1965   Rákosinové zátoky
1965   Josef Tulka (Malíř generace Národního divadla)
1965   Pravoslav Kotík
1965   Sbohem, armádo
1965   Devět bran (Chasidů tajemství)
1965   Niko Pirosmanišvili
1965   Způsob existence
1965   Mladý viník
1965   Dívka Vlahý oblak
1965   Chlapec a moře
1965   Láska
1965   Poklady pražské architektury
1965   Třikrát Maigret
1965   Holubí pírka (Výbor z povídek)
1965   V dešti
1965   Slepé rameno
1965   Rozprava o zdviži
1965   Československo
1965   Karel Čapek
1965   Dějiny estetiky
1965   Olomouc ve fotografii
1965   Osamělost přespolního běžce
1965   Černý a bílý New York
1965   Gamalielova posedlost a jiné povídky
1965   Mámení moře
1965   Divadlo od počiatku po naše dni
1965   Vedoucí místo
1965   Jan Zrzavý
1965   Pasáže
1965   Stopy v písku (Román jednoho mládí)
1965   Moderné slovenské maliarstvo (1945-1963)
1965   SOS
1965   Vzpomínky obchodníka s obrazy
1965   Velký obrazový atlas zvířat
1965   Židovka z Toleda
1965   Kratší než vzdech
1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků)
1965   Impresionizmus
1965   Mládí na křídlech
1965   Niki, příběh psa
1965   Stěhování (/ román /)
1965   Třicátý rok
1965   Tybergův dům
1965   Klíč ke dveřím
1965   Tvůrci moderní hudby
1965   Bílá země
1965   Dopisy
1965   Byla kdysi válka
1965   Obchod na korze
1965   ZOO aneb Dopisy nikoli o lásce
1965   Starci na chmelu (Scénář prvního českého muzikálu)
1965   Sovětská knižní grafika v letech 1917 - 1937
1965   Muži v ofsajdu (Ze života klubových přívrženců)
1965   Jakou barvu má srdce (Antologie české poezie 1945 -1965)
1965   Arion (Výbor z lyriky)
1965   Hledání zlatého věku
1965   Dvanáct dopisů F. Halase ženě
1965   Pět zralých hrušek a jiné povídky
1965   Hrazany (Keltské oppidum na Sedlčansku)
1965   Převoz
1965   Písečná žena
1965   Krása nesmírná (Ruské lidové pohádky vyprávěné I. Karnauchovovou)
1965   Ti, kteří raději kopřivy
1965   Rybáři
1965   Zběsilý život
1965   Ten zatracený případ v Kosí ulici
1965   Zápis o katastrofě
1965   Muž v proudu
1965   Giorgio Morandi
1965   Kokrhací hodiny a jiné příběhy z Vlašských Klobúk a podobných Tramtárií
1965   Knihy džunglí
1965   Revír bez hranic
1965   40000 let hudby
1965   Smrt počká
1965   Ztraceni v pustině
1965   Strýček Indián (Dobrodružství lovce v Gran Chaku)
1965   Tajuplný ostrov
1965   Hřbitov rzi
1965   Šumava
1966   63 dni do Dallasu
1966   Vojtěch Sedláček ilustrátor
1966   Neviditelná armáda
1966   Aniara
1966   Opus incertum
1966   Noc k zahození
1966   Krutý slunovrat
1966   Zázračný kufr a jiné povídky
1966   Ingmar Bergman
1966   Umění dnes
1966   Cesty k moderní fotografii
1966   Přemyslovci ve Znojmě
1966   Pověst
1966   Akce lyra (Hudební sciencefiction)
1966   Pronásledovatel
1966   Původ a podstata romantismu
1966   Most přes řeku Kwai
1966   Dnes a denně
1966   Vývojové proměny v umění
1966   Hřích ublížit
1966   Studie z estetiky
1966   Věrný strážce
1966   Féroví chlapi
1966   Přestořeč
1966   Evžen Oněgin (Román ve verších)
1966   Úzkost
1966   Anglické absurdní divadlo
1966   Úniky
1966   Dědeček automobil
1966   Kříže rostou k Pacifiku
1966   Kulhavý šermíř
1966   Mravenečník v početnici
1966   Malý princ
1966   Malířova zvířátka
1966   Jožánek
1966   Petrklíče a petrkliky
1966   Nazdar hodiny
1966   Křišťálové sestry
1966   7 procházek Prahou (Fotografický průvodce městem)
1966   Kapitolky o modernej architektúre
1966   Přítel Vítězslav Nezval
1966   Před oponou - za oponou
1966   Pes baskervillský
1966   Římské jaro paní Stoneové
1966   Schody a nic víc
1966   Estetika
1966   Dialektika konkrétního (Studie o problematice člověka a světa)
1966   Zelená kobyla
1966   Novely a texty pro nic
1966   Balkón v lese
1966   Lélia neboli Život George Sandové
1966   Leonardo da Vinci
1966   Pryč s divadelní idylou
1966   Země zamyšlená (1. díl)
1966   Země zamyšlená (2. díl)
1966   Samotín
1966   Současná světová architektura
1966   Edward Hartwig
1966   Jezdec z neznáma
1966   Druhý sešit směšných lásek (2. vydání, dotisk)
1966   Zpěváci bez konzervatoře
1966   Sladko je žít (Paměti nakladatele Aventina I)
1966   Zánik
1966   Pět druhů osamění (Výbor z povídek)
1966   Praha ve fotografii
1966   Vám patrí úcta
1966   Fragment o neklidných nebožtících
1966   Garibaldýnka
1966   Sbohem, město C.
1966   Ty </