Alšova síň Umělecké besedy

autorská
termín, název výstavy, místo konání
1960/02/12 -   Stanislav Kolíbal, Praha