Alšova síň Umělecké besedy

termín, název výstavy
1926/04/17 - 1926/05/02   1. zahajovací výstava věnovaná minulosti Umělecké besedy a památkám chovaným v jejím majetku,
1926/09/05 - 1926/09/28   Slovinské umění nejnovější doby,
1926/10 - 1926/11   Le Disque. Pět švýcarských malířů: Guy Baer, Emile Chambon, Henri Meylan, S. Paul Robert, Jean Viollier,
1926/11 - 1926/12   Polský malíř Wlastimil Hofman z Krakova,
1926/11/24 - 1926/11/06   Jihoslovanský malíř Ivo Režek,
1926/12/18 - 1927/01/15   Výstava prací mistra Františka Bílka,
1927/01/22 - 1927/02/10   Grigorij Musatov,
1927/02 - 1927/03   Souborná výstava životního díla Felixe Jeneweina,
1927/02/02 - 1927/03/03   Ludvík Kuba z jižního Srbska a ostatní Jugoslavie,
1927/05/14 - 1927/06/04   Věra Jičínská: Souborná výstava,
1927/09   Výstava obrazů Jaroslava Hněvkovského,
1927/10 - 1927/11   František Gellner: Souborná výstava karikatur a obrazů,
1927/11 - 1927/12   Vánoční členská výstava Umělecké besedy,
1928/01/14 - 1928/02/05   František Reichentál,
1928/02/09 - 1928/03/11   Výstava obrazů malíře Oldřicha Kerharta,
1928/03/31 - 1928/04/10   Milan Konjovič,
1928/09 - 1928/10   Posmrtná výstava Karla Boháčka,
1928/11/08 - 1928/11/28   Výstava obrazů malíře Lva Šimáka,
1928/12   Vánoční výstava Umělecké besedy,
1929/01   Výstava malíře Ivana Pougny-ho,
1929/02/10 - 1929/03/10   Alois Moravec, Bohumil Ullrych: Cyklus obrazů. Řeka Otava,
1929/03/16 - 1929/04/14   Carlo Carra, A. R. Giorgi,
1929/04 - 1929/05   Ljubov Kozincova. Výstava kvašových kreseb a olejů ze Slovenska a Bretaně,
1929/09/22 - 1929/10/15   Výstava obrazů malíře V. V. Nováka,
1929/10/26 - 1926/11/15   Jaroslav Riedl: Souborná výstava,
1929/11/23 - 1929/12/10   Souborná výstava Milana Konjoviće,
1929/12/15 - 1930/01/12   Výstava črt z jižního Srbska a Bosny Ljubomira Ivanoviće (Beograd),
1930/01/15 - 1930/02/05   Skupina výtvarných umělců v Brně,
1930/02/18 - 1930/03/02   Výstava obrazů a kreseb Josefa Zamazala,
1930/04/12 - 1930/05/01   Výstava knižních ilustrací a knih upravených grafiky UB,
1930/04/12 - 1930/05/01   Výstava knižních ilustrací a knih upravených grafiky Umělecké besedy,
1930/05/03 - 1930/05/21   Výstava spolku lotyšských grafiků z Rigy,
1930/05/31 - 1930/06/14   Sdružení moderních architektů z Bělehradu,
1930/10/06 - 1930/10/28   Výstava obrazů a kreseb Jana Zrzavého,
1930/11/09 - 1930/11/29   Nový plakát. Putovní kolekce moderních plakátů,
1930/12   Vánoční výstava UB,
1931/01/01 - 1931/02/16   Výstava obrazů malířů SSSR,
1931/02 - 1931/03   Ukrajinská grafika,
1931/05 - 1931/07   L'École de Paris. Grafiky, kresby, akvarely a pastely,
1931/09/26 - 1931/10/24   Výstava obrazů Jana Zrzavého,
1931/10/27 - 1931/11/15   Výstava obrazů a kreseb Giorgia de Chirica,
1931/11/18 - 1931/12/04   Výstava obrazů Štýrského a Toyen,
1931/12/12 - 1932/01/12   Výstava obrazů Vlastimila Rady,
1932/01/16 - 1932/02/12   Grigorij Musatov,
1932/03/10 - 1932/03/30   Výstava kreseb Vojtěcha Sedláčka,
1932/04/02 - 1932/04/27   Osm moderních italských malířů,
1932/05   Josef Šíma: Obrazy a kresby,
1932/06/11 - 1932/06/26   Výstava akvarelů a kreseb členů UB,
1932/06/26 -   Letní výstava obrazů UB,
1932/09 - 1932/10   Architekt K. Hannauer a J. Hesoun,
1932/10 - 1932/11   Dvacetpět let práce Hudební matice,
1932/11/19 - 1932/12/11   Václav Rabas. Léto v přírodě,
1932/12/17 - 1933/01/04   Vánoční výstava UB,
1933/01/14 - 1933/02/02   Výstava moderních obrazů ze sbírky JUDr. Františka Čeřovského,
1933/02/04 - 1933/03/05   Souborná výstava V. V. Nováka,
1933/03/15 - 1933/04/05   České zátiší XIX. století,
1933/04/08 - 1933/04/28   Vojtěch Tittelbach: Souborná výstava,
1933/04/30 - 1933/05/18   Souborná výstava Jiřího Krejčího,
1933/08/23 - 1933/10/13   Výstava lidového malířství na skle,
1933/10/15 - 1933/11/08   Jan Zrzavý: Výstava nových obrazů a kreseb,
1933/11/18 - 1933/12/13   Výstava paličkovaných krajek M. Sedláčkové-Serbouskové,
1933/12/16 - 1934/01/10   Výstava nových obrazů a kreseb ze sbírky JUDr. Františka Čeřovského,
1934/01/20 - 1934/02/06   Souborná výstava obrazů a kreseb Amalie Mánesové,
1934/02/24 - 1934/03/14   Výstava akvarelů Lva Šimáka,
1934/04/07 - 1934/04/25   Vlastimil Rada: 1932-1934,
1934/05/19 - 1934/06/14   Kolem Seurata (Couturier, Cross, Luce, Seurat, Signac),
1934/09/22 - 1934/10/17   Výstava obrazů ze sbírky JUDra J. Šafaříka,
1934/11   Výstava Raoul Duffy-ho,
1934/12 - 1935/01   Jan Zrzavý: Výstava nových obrazů a kreseb,
1934/12/09 - 1935/01   Výstava nových obrazů a kreseb Jana Zrzavého,
1935/01 - 1935/02   Výstava obrazů Grigerije Musatov,
1935/03/04 - 1935/03/15   Vzpomínková výstava vybraných prací Herberta G. Masaryka,
1935/03/22 - 1935/04/12   Obrazy Antonína Waldnausera,
1935/04/15 - 1935/05/05   Giorgio de Chirico: Obrazy a kresby,
1935/05/10 - 1935/05/26   Tasovské akvarely Marie Vořechové - Vejvodové,
1935/05/31 - 1935/06/20   Vlastislav Hofman: Souborná výstava,
1935/09/12 - 1935/10/02   Výtvarníci Hilarova divadla,
1935/10/08 - 1935/10/28   Gotické umění Městského muzea v Českých Budějovicích,
1935/11/06 - 1935/11/27   Antonín Kybal: Moderní bytová textilie,
1935/12/01 - 1936/01/01   Jan Zrzavý: Nové obrazy a kresby,
1936/01/22 - 1936/02/13   Josef Kaplický. Sochy, kresby. Přehled sochařské práce,
1936/02/07 - 1936/03/26   Výstava obrazů Václava Rabase, koberců a gobelinů Antonína Kybala,
1936/03/14 - 1936/04/02   Oldřich Kerhart: Výstava obrazů,
1936/04/18 - 1936/05/10   Vojtěch Tittelbach: Výstava obrazů,
1936/09/19 - 1936/10/11   Skupina výtvarných umělců v Brně. Kresby, akvarely,
1936/11/12 - 1936/12/02   Grigorij Musatov,
1936/12/04 - 1936/12/27   Martin Salomon: Obrazy a kresby,
1937/01/26 - 1937/02/17   Josef Kaplický: Výběr práce malířské, sochařské, architektonické,
1937/02/23 - 1937/03/17   Výstava obrazů a kreseb Quida Mánesa,
1937/03/31 - 1937/04/18   Vilma Vrbová: Obrazy a kresby,
1937/04/23 - 1937/05/09   Skupina chorvatských malířů ze Záhřebu a Petr Dorović z Bělehradu: Výstava obrazů a kreseb,
1937/05/11 - 1937/05/30   Marie Vořechová-Vejvodová: Život na Zlínsku,
1937/09/22 - 1937/10/10   Lev Šimák: Akvarely,
1937/10/21 - 1937/11/04   Alois Beer: Kresby,
1937/11/08 - 1937/11/26   Grigorij Musatov: Obrazy a kresby,
1937/12/05 - 1937/12/23   Jan Zrzavý: Nové obrazy a kresby,
1937/12/25 - 1938/01/16   Rudolf Kremlička. In memoriam 1932,
1938/01/22 - 1938/02/06   Hosté 1938: Výstava obrazů, kreseb a soch,
1938/02/11 - 1938/03/06   Vojtěch Sedláček: Kresby, studie a kvaše,
1938/03/16 - 1938/04/18   Bendřich Vaníček: Kresby a kvaše,
1938/04/21 - 1938/05/18   Václav Vojtěch Novák: Obrazy,
1938/11/12 - 1938/12/04   Václav Rabas svému kraji. Výběr obrazů ze západních Čech (1929-1938),
1938/12/11 - 1938/12/31   Jan Zrzavý, Adolf Gärtner: Výstava obrazů a kreseb,
1939/01/17 - 1939/02/07   Václav Pavlík: Výstava obrazů,
1939/02/16 - 1939/03/12   Oldřich Kerhart: Výstava obrazů,
1939/04/12 - 1939/05/07   Jaroslav Wünsch: Obrazy,
1939/04/12 - 1939/05/07   Vlastimil Rada: Kresby,
1939/12/03 - 1939/12/31   Jan Zrzavý: Výstava nových obrazů a kreseb,
1940/01/12 - 1940/02/11   Václav Rabas: Chleba. Cyklus obrazů selského díla,
1940/02/24 - 1940/03/17   Josef Kaplický: Výběr práce malířské, sochařské, architektonické,
1940/03/20 - 1940/04/16   Lev Šimák: Výstava olejů, akvarelů a kreseb,
1940/04/24 - 1940/05/26   Miloslav Hégr: Obrazy,
1940/09/17 - 1940/10/13   Galerie Umělecké besedy: Obrazy, plastiky a kresby českých mistrů XIX. století,
1940/10/15 - 1940/11/10   Cyprián Majerník: Výstava obrazů,
1940/11/12 - 1940/12/05   Grigorij Musatov: Výstava obrazů,
1940/12/08 - 1941/01/06   Jan Zrzavý: Výstava obrazů,
1941/01/21 - 1941/02/23   Umělci o sobě: Výstava autoportrétů,
1941/03/04 - 1941/03/30   Karel Lidický: Výstava sochařské práce,
1941/04/08 - 1941/05/04   Oldřich Kerhart: Nové obrazy,
1941/05/06 - 1941/05/26   Lev Šimák: Výstava olejů a akvarelů,
1941/06/19 - 1941/07/20   František Tröster: Výstava divadelní práce,
1941/11/07 - 1941/11/30   Ján Želibský: Výstava obrazů,
1941/12/05 - 1942/01/05   Václav Vojtěch Novák: Nové obrazy,
1942/03/03 - 1942/03/29   Josef Brož: Výstava nových obrazů,
1942/04/16 - 1942/05/03   Kamil Lhoták: Výstava nových obrazů,
1942/10/04 - 1942/10/24   Členska výstava V. O. Umělecké Besedy,
1942/10/06 - 1942/11/01   Josef Hašek: Výstava obrazů,
1942/11/10 - 1942/12/06   Zdeněk Balaš: Výstava obrazů,
1942/12/08 - 1943/01/10   Marie Vořechová - Vejvodová: Výstava akvarelů a ilustrací,
1943 -   Praha a okolí v obrazech členů UB,
1943/02/19 - 1943/03/21   Václav Karel: Výstava obrazů, ilustrací, kreseb a grafiky,
1943/04/06 - 1943/05/02   Vilma Vrbová-Kotrbová: Obrazy,
1943/05/21 - 1943/06/20   Josef Brož: Výstava nových obrazů,
1943/10/01 - 1943/10/31   Bedřich Hoffstädter: Výstava obrazů,
1943/11/13 - 1943/12/12   Václav Vojtěch Novák,
1944/01/16 - 1944/02/10   Podobizna v díle Františka Bílka,
1944/02/13 - 1944/03/05   Bedřich Vaníček: Výstava obrazů z let 1939 - 1943,
1944/03/07 - 1944/03/28   Kamil Lhoták: Výstava obrazů,
1944/03/31 - 1944/04/23   František Hudeček: Výstava obrazů,
1944/04/25 - 1944/05/16   František Gross: Výstava obrazů,
1944/05/19 - 1944/06/11   Marie Vořechová - Vejvodová: Výstava podobizen,
1945/07/20 - 1945/08/31   Josef Čapek: In Memorian,
1945/09/19 - 1945/10/07   Karel Souček: Výstava obrazů,
1945/11/13 - 1946/01/06   60 let Václava Rabasa,
1946/01/15 - 1946/02/17   Grigorij Musatov: Obrazy,
1946/02/22 - 1946/03/17   Britské moderní umění,
1946/03/29 - 1946/04/28   Vojtěch Sedláček: Rok na vsi - výstava obrazů z let 1943 - 1946,
1946/05/31 - 1946/06/23   Primitiv Natalie Schmidtová,
1946/10/03 - 1946/10/28   Edo Murtić: Výstava obrazů a kreseb,
1946/11/05 - 1946/12/01   Tři Španělé,
1946/12   Malíři a sochaři Umělecké besedy 400. členská výstava za léta 1946 - 1946,
1946/12/13 - 1947/01/05   Výstava kreseb Antonína Strnadla,
1947/01/17 - 1947/02/16   Georges Rouault: Obrazy a grafika,
1947/04/02 - 1947/04/28   Karel Lidický: Práce 1940 - 1947,
1947/10/21 - 1947/11/16   Václav Sivko: Výtvarné práce z let 1940 - 1947,
1947/11/18 - 1947/12/14   Jan Kotík: Obrazy z let 1939-1947,
1947/12/19 - 1948/01/25   František Gellner: Kresby,
1948/02/03 - 1948/03/05   Josef Kaplický: Výběr - práce malířské, sochařské, architektonické,
1948/03/09 - 1948/04/04   Koloman Sokol: Obrazy, kresby, grafika,
1948/04/13 - 1948/05/09   Vlastimil Rada: Český lid v kresbách,
1948/05/19 - 1948/06/13   Bedřich Vaníček,
1948/06/18 - 1948/09/15   Francouzi XIX. století v Národní galerii,
1948/10/12 - 1948/10/31   Vlastislav Hofman: Architektura, kresby, ilustrace a grafika,
1948/11/17 - 1949/01/02   V.V. Novák: Jihočeská krajina,
1949/01/12 - 1949/02/13   Mikuláš Galanda: Obrazy,
1949/03/02 - 1949/04/09   Vilma Vrbová-Kotrbová: Práce z let 1946 - 1948,
1949/04/27 - 1949/05/29   Vlastimil Rada: Z cestovního deníku,
1949/10/12 - 1949/11/06   Lev Šimák: Z malířova deníku,
1949/11/19 - 1949/12/23   Drobné malby a plastiky členů Umělecké besedy,
1950/01/20 - 1950/02/19   Marie Vořechová - Vejvodová: Práce z posledních deseti let,
1950/03/03 - 1950/03/26   Jaroslav Hudec: Výstava obrazů,
1950/05/19 - 1950/06/18   Martin Salcman: Nové obrazy,
1950/09/27 - 1950/10/15   Zdenka Heritesová: Kresby a obrazy z kladenských dolů,
1950/10/18 - 1950/11/12   Jan Smetana: Výstava obrazů,
1950/11/11 - 1950/12/03   Václav Rabas 1953: Výstava akvarelů a štětcových kreseb tuší,
1950/11/17 - 1950/12/10   Jiří Horník: Výstava obrazů,
1950/12/12 - 1951/01/12   Plastiky a kresby Vincence Vinglera,
1951/01/19 - 1951/02/18   Karel Müller: Knižní ilustrace,
1951/02/20 - 1951/03/11   Svata Hajerová, Jiří Mandel ml., Jiří Novák: Výstava obrazů a plastik,
1952/02/27 - 1952/04/20   Klasická kresba vrcholné italské renesance,
1952/12/12 - 1953/01/11   Zdeněk Sýkora: Obrazy,
1953 - 1953/10/25   Gusta Nekolová,
1953/01/16 - 1953/03/01   Vojtěch Sedláček: Výstava obrazů z let 1949 - 52,
1953/03/06 - 1953/04/13   Václav Rabas: 1953 Lidé a věci domova,
1953/04/24 - 1953/05/24   Vlastimil Rada: Českým krajem,
1953/09 -1953/09/30   Krajinářské studie v malbě XIX. století,
1953/12/11 - 1954/01/10   Václav Vojtěch Novák: Česká krajina,
1954/03   Františka Stupecká: Plastiky,
1954/03/21 -   Výsledky výtvarné soutěže na zobrazení Tábora,
1954/04/08 - 1954/05/02   Vlastislav Hofman: Výstava divadelního a filmového výtvarnictví 1952-1954,
1954/05/13 - 1954/06   Mladí v Umělecké besedě,
1954/08/13 - 1954/10/17   Josef Navrátil: Kvaše,
1955/02   Obrazy hledají své autory,
1955/02 - 1955/03   Karel Štika: Lavírované kresby z let 1948 - 1954,
1955/03/25 - 1955/04/24   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava,
1955/04/28 - 1955/05/22   Josef Čapek stále živý: Pohled do dílny,
1955/04/28 - 1955/05/22   Josef Čapek stále živý,
1955/05/31 - 1955/06/26   Jan Preisler: Kresby a menší obrazy,
1955/10/19 - 1955/11/13   Výstava keramických prací Jindřišky a Pravoslava Radových,
1955/11/18 - 1955/12/11   Antonín Kybal: Studie krajin z let 1951 - 55,
1955/12/15 - 1956/02/12   Vilma Vrbová-Kotrbová: Podobizny a studie z let 1930-55,
1956/02/29 - 1956/04/15   Bedřich Vaníček: Malířské dílo,
1956/04/26 - 1956/05/27   Václav Fiala: Výstava obrazů, akvarelů a kreseb z let 1920-1956,
1956/06/01 - 1956/07/01   Josef Hapka: Výstava obrazů a kreseb,
1956/11/15 - 1956/12/09   Jaroslav Otčenášek: Krajiny,
1956/12/20 - 1957/01/13   Jaroslav Pokorný: Výstava obrazů,
1957/01/24 - 1957/02/17   Miloš Pošar: Poslední obrazy z Povltaví,
1957/02/28 - 1957/03/24   Výstava pěti výtvarníků,
1957/04   Josef Hašek: Výběr z tvorby,
1957/04/26 - 1957/05/19   Kamil Lhoták: Portréty,
1957/05/30 - 1957/06/23   František Ronovský: Výstava kreseb,
1957/06/28 - 1957/08/04   Sochařský náčrt, kresba a drobná plastika,
1957/10/10 - 1957/11/03   Václav Boštík,
1957/11/08 - 1957/12/01   Václav Karel: Ilustrace a náčrty,
1957/12/12 - 1958/01/12   Soubor prací Zdenky Heritesové,
1958/02/21 - 1958/03/16   Jaroslav Hudec: Výstava obrazů,
1958/03/28 - 1958/04/27   Jean Pierre Dantan: Sochařská karikatura,
1958/05/02 - 1958/06/01   Otto Gutfreund: Kresby a drobné plastiky,
1958/06 - 1958/07   Karel Štika: Grafika, ilustrace, kresby (Výběr prací z let 1920-1958),
1958/09/19 - 1958/10/19   Oldřich Kerhart,
1958/10/23 - 1958/11/16   Výstava fotografií Josefa Sudka,
1958/12/04 - 1959/01/04   Ladislav Novák,
1959/01/08 - 1959/02/01   Jiří Mrázek: Textil obrazy,
1959/02/05 - 1959/03/01   Alois Moravec: Výstava obrazů,
1959/03/06 - 1959/04/05   Grigorij Musatov: Obrazy a kresby,
1959/04/09 - 1959/05/03   Antonín V. Slavíček,
1959/05/08 - 1959/05/31   František Žváček: Výstava obrazů,
1959/06/11 - 1959/07/12   Ivan Gruber: Akvarely a kresby,
1959/10/08 - 1959/11/05   Cyprian Majerník: Výbor z díla,
1959/11   Skupina Holan - Holý - Kotík - Kotrba,
1959/12/11 - 1960/01/03   Marie Vořechová-Vejvodová: Výbor z prací posledních let,
1960/01/14 - 1960/02/07   Jiří John: Obrazy,
1960/02/12 -   Stanislav Kolíbal,
1960/10/13 - 1960/11/06   Josef Hapka: Výstava obrazů 1942-1960,
1960/12   Zdeněk Palcr, Stanislav Podhrázský,
1961/02   Jaroslav Uiberlay: Stalinovy závody,
1961/06/13 - 1961/07/09   Zátiší,
1962/03/15 - 1962/04/08   Jiří Balcar: Obrazy, grafika,
1962/04/12 - 1962/05/06   Kolektiv deseti,
1962/06/07 - 1962/07/01   Černá, Fojtík, Kovařík, Hájek, Feller,
1963/05 - 1963/06/16   Jiří Balcar,
1963/09/14 - 1963/10/06   Jaroslav Sůra: Plakáty 1961/63,
1964/01/09 -   Jiří Martin,
1964/03   Josef Lehoučka: Obrazy,
1964/04 - 1964/04/26   Vojta Nolč,
1964/06/21   Ervín Urban: Ilustrace, televizní kresby, obrazy,
1964/09 - 1964/10   Dana Hlobilová: Obrazy a kresby,
1964/10 - 1964/11/08   Jiří Hanuš: Obrazy, monotypy, Petr Šturma: Plastiky,
1964/12   Miroslav Rada,
1965/12   Olga Čechová: Grafika,
1968/01/21 -   Bedřich Vaníček: Kvaše,
1968/05/12 - 1968/06   Jan Zrzavý: Obrazy z posledních let,
1969   Jan Zrzavý: Mys Sunion,
1969/03/09 - 1969/04/10   Václav Sedláček: Obrazy,
1970   André Verlon,
1970/01/11- 1970/02/28   Ivan Chatrný, Dalibor Chatrný: Serigrafie 1968-69,
1970/04 - 1970/05   Svatoslav Böhm, Eduard Ovčáček, Jaroslav Rusek,
1981/05 - 1981/06   Hudba a výtvarné umění,