Galerie Františka Drtikola

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1960   Luděk Tichý: Pastely z let 1959 - 1960
2001   Oldřich Tichý: Obrazy z let 1988 - 2001
2007   Zapomenutý malíř Josef Bosáček
2017   Jaroslav Kučera: Jak jsem potkal lidi
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2007   Středočeské bienále ´07
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2010   Jiří Šalamoun: Pidluke-padluke
2010   Martin Kuriš: Příběhy
2011   Michal Šarše: Ve světle a ve tmě
2012   Svatopluk Klimeš: Tento svět, týž pro všechny...
2013   Karel Hojden: Kresby, grafiky
2014   Vladimír Matějka: Akvarely, kresby
2018   František Ronovský dnes
2019   Ivan Bukovský: Je těžké být bohem
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2003   Umělecká skupina Tvrdohlaví
2004   Jeden život dvě díla (Běla Kolářová, Jiří Kolář)
katalogová pozvánka
rok vydání, název (podnázev)
2004   Dagmar Čápová: Obrazy
2004   Martin Stejskal: Zadem k nekonečnu (Dílo 1968 - 2002)
2009   Dušan Černý: Krajiny, figury
informační leták / informace
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   František Drtikol: Fotograf / A Photographer
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2000   Roman Vokatý: Obrazy (Poselství o nesmíření)
2002   Zdeněk Janda: Obrazy
2002   Stanislav Hanzík: Výběr ze sochařského díla
2003   Jiří Mikeska: Obrazy, kresby
2003   Jiří Hanke: Fotografie z let 1980-2003
2003   František Tomík: I. retroperspektiva
2004   Zdena Fiedlerová: Barevný svět (Obrazy a pastely z let 1994 - 2004)
2007   Jaromír Másler: O nás (Obrazy)
2011   Jiřina Hankeová: Krajiny
2011   Miroslav Machotka: Fotografie z let 1980-2010
2012   Renáta Fučíková: Historie Evropy (Obrazové putování)
2014   Helena Fejková: Art Inspiration
2014   Kateřina Handlová: Sklo, šperk, objekt
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2007   Eva Natus-Šalamounová, Barbara Šalamounová: Pestrý dialog / Bunter Dialog
2017   Ivana Lomová: Obrazy, Lucie Lomová: Komiks