Obvodní výbor komunistické strany Československa v Praze 6

osoba, narození
Husičková F.,