Topičův salon (1894-1899)

termín, název výstavy
1894/06   Vzory květinové výzdoby pro slavnost odhalení pamětní desky Aloise Trojana, zhotovené panem Jirků,
1894/06   Pýchavka,
1894/10/21 - 1894/11/20   Wacław Szymanowski: Modlitba,
1894/12/01 - 1894/12/31   Umělecká beseda: 6. vánoční výstava,
1895/01/17 - 1895/03/03   Carl von Marr: Flagellanti,
1895/03   Dary k jubileu Karla Šimanovského,
1895/03/15 - 1895/05/25   Umělecká beseda: Jarní výstava,
1895/05   Enrique Stanko Vráz: Fotografie ze západní Afriky,
1895/06/04 - 1895/06   František Hošek,
1895/09   Marko Mehedynink: Kříž,
1895/09/01 - 1895/10/01   Walter Crane,
1895/10/27 - 1895/11/24   Saša Schneider,
1895/11   Fotografické album prací Ivana Rendiče,
1895/11/29 - 1895/12/29   Umělecká beseda: 7. vánoční výstava,
1896/01/01 - 1896/01/26   Vladimír Šereževský,
1896/01/30 - 1896/03/01   Jan František Gretsch: Posmrtná výstava děl; Pierre-Louis Bouchard: Ze starého serajlu (Němí katané v harému),
1896/02   Marie Laudová jako Gismonda: Fotografie ateliéru J. F. Langhans,
1896/03/04 - 1896/03/31   Václav Jansa: Souborná výstava,
1896/04/04 - 1896/05/05   Výstava akvarelistů,
1896/05/27 - 1896/07/04   Mikoláš Aleš,
1896/07   Přístroj k vyučování počátkům četby,
1896/09/09 - 1896/09/30   Výstava českých akvarelistů,
1896/10/04 - 1896/11/01   Viktor Oliva: Souborná výstava,
1896/11/05 - 1896/11/29   Výstava grafických umění / Anna Costenoble: Tragédie ženy,
1896/12/01 - 1896/12/31   Umělecká beseda: 8. vánoční výstava,
1897/01/06 - 1897/01/31   Karel Vítězslav Mašek: Souborná výstava,
1897/02   Podobizna Gustava Eima: Fotografie ateliéru J. F. Langhans,
1897/02/02 - 1897/03/07   Joža Uprka: Souborná výstava,
1897/03/11 - 1897/05/01   Alois Delug: Alarichův pohřeb; Joseph Kaspar Sattler: Souborná výstava obrazů, kreseb a studií,
1897/05/21 - 1897/07/03   Bedřich Wachsmann: Posmrtná výstava,
1897/05/21 - 1897/07/03   Výbor originálů pro knihu „Allegorien“ Martina Gerlacha; Franz Stuck. Kresby,
1897/09   Vladimír Šamberk: Madonna s Ježíškem,
1897/09/03 - 1897/09/28   Adolf Von Meckel,
1897/10/03 - 1897/11/01   Návrhy na plakát výstavy architektury a inženýrství v r. 1898 (23 návrhy); Saša Schneider (Nová serie obrazů); Hans Thoma (20 orig. litografií),
1897/11/04 - 1897/11/28   Adolf a Karel Liebscherové,
1897/12/01 - 1898/01/02   Alfons Mucha: Souborná výstava obrazů, kreseb a plakátů,
1898/01 - 1898/02/02   Franz Stassen: Smrt,
1898/02/06 - 1898/03/06   Výstava spolku „Mánes“,
1898/03/17 - 1898/04/03   František Zvěřina: Souborná výstava,
1898/04/08 - 1898/05/05   Jiří Waltenberger: Zkáza světa,
1898/06   Podobizna Františka Palackého,
1898/08   Textilní listy: Časopis pro povznesení českého textilního průmyslu,
1898/09/25 - 1898/10/30   Jan Styka: Polonia a jiné obrazy,
1898/11/03 - 1898/12/03   II. výstava spolku „Manes“,
1898/12/04 - 1899/01/01   Vánoční výstava českých umělců,
1899/01/15 - 1899/02/19   Jaroslav Špillar: Souborná výstava,
1899/03/01 - 1899/04/09   Václav Radimský: Souborná výstava,
1899/04   Slovácká a valašská malovaná vajíčka,
1899/04/19 - 1899/04/23   Luděk Marold,