H.R.G. spol s.r.o. (HRG)

druh: tiskárna
obec: Litomyšl (Svitavy)
adresa: Svitavská 1203
PSČ: 570 01
stát: Česká republika (Czech Republic)

web: www.hrg.cz

H.R.G. spol s.r.o. (HRG)

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1995   Eva Kmentová
  1996   Antonín Dvořák: Obrazy
  1997   Mánes Josefu Lieslerovi (K 85. narozeninám)
  1998   Pavel Besta
  1998   Zdeněk Sýkora
  1999   Josef Saska: Výběr z obrazů a grafik 1971-1999
  1999   Ludmila Jandová: Tisk z výšky - grafika z let 1967-1976
  2000   A. Mucha: Paríž 1900
  2000   František Hodonský: Plovoucí smaragdy (Výběr z díla 1962 - 200)
  2000   Ivo Medek (Kopaninský): Vyskladněno / Vystaveno
  2000   Jan Trampota: Krajina zahrada
  2000   Jaroslav Vacek: Sochy
  2000   Libor Krejcar: Krajiny paměti - Landscapes of memory
  2000   Tvorba sochaře Ladislava Šalouna (1870-1946)
  2004   Ludmila Jandová: Obrazy prostoru (Průřez malířským dílem z let 1994-2004)
  2005   Jiří Hruška: Z malířské tvorby
  2005   Michal Köpping: V ateliéru B. H. (Katalog k souboru fotografií)
  2005   Petr Fiala: Obrazy / Paintings 2002-2005
  2005   Sýkora 2004
  2006   Utajený kouzelník Vojtěch Kubašta (1914-1992)
  2007   Petr Zinke: Fotografie 2000 - 2007
  2012   Julius Mařák 1832-1899
  2013   Max Švabinský: Kozlovské sonety
  2014   Elžbieta Grosseova: Moreover
  2014   Jana Krejzová
  2014   Josef Matička: Dar Litomyšli
  2014   Kdo jsem: Bohumil Hrabal (Spisovatel, Čech, Středoevropan)
  2014   Wer ich bin: Bohumil Hrabal (Schriftsteller - Tscheche - Mitteleuropäer)
  2015   Obrazové příběhy Milady Marešové
  2015   Zdeněk Sýkora
  2016   Jan Kubíček: Cesta do budoucnosti / Journey into the Future
  2016   Jaroslav Horejc 1886-1983: Mistr českého art deca
  2016   Michal Cihlář: Ostrov / Island (Dva kubánské deníčky / Two Cuban Diaries)
  2017   Jakub Špaňhel: Na černé hladině, kde zrcadlí se noci / On the calm black water where the stars are sleeping (Obrazy z dějin umění / Scenes from the history of art)
  2017   Jaroslav Róna: 1997-2017
  2017   Jaroslava Němcová: Vrstvami
  2018   1 - Antonín Horák
  2018   Pařížské roky Věry Jičínské 1923–1931
  2018   Santiago Calatrava: Art & Architecture
  2019   Andrej Barčík: Osou cez horizont / Axis Crossing the Horizon
  2019   Eva Koťátková: In the Body of a Fish out of Water
  2019   Ferdinand Hložník: Tvorba ako genéza vlastnej identity / Exploring Identity Through Art
  2019   Květa Pacovská: Utíkejte na konec / Run Till the End
  2019   Ladislav Mednyánszky: K 100. výročiu úmrtia umelca / The 100th anniversary of artist's death
  2019   Michal Škoda: Tam někde daleko něčeho úplně / Afar Away Over There What
  2019   Zorka Ságlová
  2020   Antonín Kratochvíl: Fotoeseje / Photo Essays
  2021   Tomáš Medek: Struktury
  2021   Viera Kraicová: Obrazy / Paintings 1962–1994
  2022   Ivan Mestrovič (1883–1962): Sochař a světoobčan / Sculptor and Citizen of the World
  2022   Ľudovít Fulla: Fragmenty / Fragments
  2022   Portmoneana - Váchaliana
  2023   Jitka Svobodová: Za hranou viděného / Beyond the Edge of the Visible
  2023   Lucia Dovičáková: Cítím se ako... / I Feel Like...
  2023   Lyuben Petrov: Feel / Cítit
  2023   Věra Jičínská
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1994   České město Litomyšl v minulosti i přítomnosti (archivní a muzejní památky, výtvarné umění)
  1995   Imaginace a konstrukce
  1999   Tolerance '95: Téma Krev a slza
  2000   Skupina 42
  2001   Jiří Kolář sběratel / Collector
  2001   Magie barev
  2001   Pocta kubismu
  2002   Československý socialistický realismus 1948-1958
  2002   Litomyšl Art Gallery
  2002   Městská obrazárna v Litomyšli
  2004   2 + 18 (10 let ateliéru Fotografie Fakulty užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
  2004   Orientální koberce z českých soukromých sbírek
  2005   8x3=24nebo42
  2006   V okovech smíchu: Karikatura a české umění 1900-1950
  2007   AVU 18
  2013   Jan Steklík & Karel Nepraš, Annegret Heinl, Helena Wilsonová
  2015   Česko-polské hvězdy / Gwiazdy czesko-polskie / Czech-Polish Stars (4. sympozium Litomyšl / 4th Litomyšl symposium)
  2016   Česko-rakouské hvězdy: Garová, Hafner, Chiereghin, Meyer, Petrlík, Riepler, Sýkora (5. sympozium Litomyšl / 5th Litomyšl symposium)
  2016   Dědictví: Tradice, inovace, móda / Heritage: Tradition, Innovation, Fashion
  2016   Rittstein, Šlapetová, Rittstein: S astronautickou lehkostí motýla zpátky do kamene
  2016   Ty děti si pořád hrají: Dětská tematika v díle bratří Čapků
  2017   GAML 20 výstav
  2017   GRAFT (6. sympozium Litomyšl / 6th Litomyšl symposium)
  2017   Stanislav Kolíbal, Vlasta Prachatická, Markéta Prachatická: Ilustrace a portréty / Illustrations and Portraits
  2018   Lounské dědictví:Jaroslav Mařík a Otakar Mařík (Malby, kresby, grafika a ex libris dvou lounských osobností, jejichž jména by neměla být zapomenuta)
  2018   Umění pro práci
  2018   Václav Cigler, Michal Motyčka: Jsme 100 / We are 100
  2018   Václav Cigler, Michal Motyčka: Otevřený hrob / The Open Tomb
  2018   Václav Cigler, Michal Motyčka: Událost místa / Spatial Occasion
  2019   Art of the Long Century 1796-1918: Portrait of the Collection NGP
  2019   Biskup Josef Doubrava milovník umění a mecenáš (Odkaz královohradeckého biskupa městu Hradec Králové)
  2019   Krajina skrytá uvnitř světa (Obrazy Orlických hor)
  2019   Monumentální topografie (Kritický katalog výstavního projektu Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem konaného při příležitosti 25. výročí založení fakulty)
  2019   Umění dlouhého století 1796-1918: Portrét sbírky NGP
  2019   Václav Cigler, Michal Motyčka: Světelné pole / Light Field
  2019   Where Do We Go From Here (7. sympozium Litomyšl / 7th Litomyšl symposium)
  2020   12hodinová konference
  2020   Minulé století (Dvacet osobností)
  2020   Posledních padesát let
  2020   Renata & Marek Ormandík: Havrany, busty, kytice / Ravens, Busts and Flowers
  2021   Magical Moments (Iceland, Canada, USA, Namibia, South America, New Zealand, Philippines)
  2021   Michal Motyčka, Jana Šindelová: Hranol / Prism
  2022   Cena Jindřicha Chalupeckého 2022 / Jindřich Chalupecký Award 2022 (Vše pevné se spojuje ve vzduchu / All That Is Solid Melds in the Air)
  2022   Cesta předurčena osudem: Květa a Jitka Válovy / A Path Destined by Fate: Květa and Jitka Válová
  2022   Čutek na tretiu / Three Times Čutek
  2022   Fotograf Festival #12 (Nikdo sem nepatří víc než vy / No One Belongs Here More Than You)
  2023   29. Grafika roku 2022, 28. Cena Vladimíra Boudníka
  2023   Stanislav Podhrázský a přátelé / and Friends
  2023   Šperk - forma - obsah
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1994   Litomyšl (Starobylé město)
  1997   Čas a jiné / Le Temps et l'Autre
  1999   II. inventura Tomáše Bíma
  1999   Karel Trinkewitz: Život je koláž / Das Leben ist eine Collage
  2001   Má duše je moře (Poezie charvátského Jadranu)
  2001   Motýlí efekt aneb Sametové sny (Václav Havel od disidenta k prezidentovi)
  2001   The National Museum (The Architekture and Ornamentation of the main Bulding)
  2002   Jako červenej karkulák (Dopisy z vězení)
  2002   Můj manžel sochař Karel Hladík (Život, dílo, dokumenty, vzpomínky)
  2003   Kronika pražského plynárenství
  2004   Polička (Barokní a gotická radnice)
  2005   Polička (Kostel sv. Jakuba)
  2007   Polička (Moderní architektura 1900-1950)
  2008   Polička (Klasicistní vyřezávaná vrata a dveře)
  2009   Litomyšl 1259 - 2009 město kultury a vzdělávání
  2010   Jan Zrzavý, malíř básník (1890-1977)
  2010   Polička (Gotické opevnění města)
  2011   Chvilky s Janem Zrzavým
  2012   Kapitoly
  2014   Dej pusu medvědici Miře na dobrou noc: Před půlnocí 1 / Kdo se bojí, tuto knihu neotvírá: Před půlnocí 2
  2014   Dobrý den, noci
  2014   Hieronymus Bosch - zbožný pohan?
  2014   Industriální topografie: Architektura konverzí / Industrial Topography: The Architecture of Conversion (Česká republika 2005-2015 / Czech Republic 2005-2015)
  2014   Jaroslav Král
  2014   Průzory (Výběr z tvorby pardubických básníků)
  2014   Současné umění očima Martina Fryče
  2015   Karel Souček: Život v obrazech / Obrazy života
  2015   Stíny hieroglyfů
  2016   Prostor pro člověka v tvorbě Michala Škody
  2017   Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850-1950
  2017   Cirkus pictus (Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800-1950)
  2017   Jaroslav Róna: Odvaha (Proces vzniku jezdecké sochy na fotografiích Aleše Formánka)
  2017   Pozdní texty
  2017   Setkání: 60 let Městské galerie Vysoké Mýto
  2017   Vzkazy do mraků
  2018   Ahoj socho (Městem s otevřenýma očima)
  2018   Retrospektiva (Vybrané studie k dějinám umění 12.-16. a 20. století)
  2018   Tvorba architekta Jaroslava Kadlece
  2019   Cestopisák Josefa Váchala
  2019   Vojáci Skutečska 1914 - 1920 (Borek, Hněvětice, Lužany, Lešany, Lhota u Skutče, Přibylov, Radčice, Skuteč, Skutíčko, Štěpánov, Zbožnov, Zhoř, Žďárec u Skutče)
  2020   Galerie moderního (č)umění
  2020   Já o já
  2020   Já-ty
  2020   Jiří Štourač
  2020   Jsem?
  2020   Jsme?
  2020   O poezii I
  2020   Ono-On
  2020   Soča (Isonzo) 1917 / Josef Váchal a další čeští umělci v soukolí Velké války
  2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989)
  2020   Vědra
  2020   Vůně úspěchu
  2020   Zázračné křížení: Karel Teige a Vítězslav Nezval
  2021   Alphabet for Futura / Abeceda pro Futuru
  2021   Czechoslovakian Ink (Volume 1)
  2021   Ida
  2021   Milan Langer
  2021   Mýtus architekta: Jan Kotěra 150
  2021   Sochy Piešťan (Mesto ako galéria)
  2022   Bylo nebylo, byla auta
  2022   O vodě, myslícím těle a stopách zkušenosti (Rozhovor s Milošem Šejnem u příležitosti výstavy Aqva)
  2022   Obrazy filozofie a tělesná mysl
  2022   Významy modernismu (K historii polského umění po roce 1945)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  1998   Vratislav Blažek: I v cizině jsem s tebou
  2012   Svědectví: Ženským hlasem / Testimonies: In a Female Voice
  2018   Ex-pozice (O vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury)
  2020   Sound and Environment / Zvuk a prostředí (Contemporary Approaches to Sonic Ecology in Art / Současné přístupy ke zvukové ekologii v umění)
  2022   Co řeka neodnesla (Polabští básníci 2012-2022)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno   Portmoneum (Museum Josefa Váchala v Litomyšli)
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev)
  2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno (2004?)   Z legendárního ateliéru Boba Hochmana v paláci Lucerna, Praha 2004
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev)
  2006   Evropské školící centrum YMCA Litomyšl
kalendář
  rok vydání   název (podnázev)
  2019   Úplně nový a věčný kalendář český
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1994   Politický plakát v letech 1920–1989
periodikum
  rok vydání   název (podnázev)
  1997   Galerie Bayer & Bayer (Miloslav Moucha)
  1997   Galerie Bayer & Bayer (Zbyněk Sekal)
  1997   Galerie Bayer & Bayer (Ladislav Moučka: Posvátná geometrie)
  1997/10/15   Galerie Bayer & Bayer (Umělecká beseda)
  1997/11/20   Galerie Bayer & Bayer (Jindřich Zeithamml; Sochy)
  1998   Galerie Bayer & Bayer (Alén Diviš; Kresby)
  1998   Galerie Bayer & Bayer (Vernisáž výstavy Vladimír Merta; Jméno přijde)
  1998   Galerie Bayer & Bayer (Mezi otázkou a odpovědí)
  1998   Galerie Bayer & Bayer (Pavel Besta; obrazy)
  1998   Galerie Bayer & Bayer (Petr Hrbek: Obrazy 1998)
  1999   Galerie Bayer & Bayer (Jíra Josef)
  1999   Galerie Bayer & Bayer (Josef Žáček; Apaté)
  1999   Galerie Bayer & Bayer (Pierre Mabille)
  2001   Galerie Bayer & Bayer (Miloslav Moucha; Obrazy z let 1999 - 2001)
  2001   Galerie Bayer & Bayer (Andy Warhol)
  2002   Galerie Bayer & Bayer (Vladimír Novák; Obrazy)
  2002   Galerie Bayer & Bayer (Art Prague 2002)
  2002/02/20   Galerie Bayer & Bayer (Jiří Hůla; Střelec na b2)
  2016   Noviny Na shledanou (4)
plakát
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   Magie Barev
pracovní sešit
  rok vydání   název (podnázev)
  nedat.   Křížová cesta 21. století
  nedatováno   Jak jsme s Jožou žili! (Pracovní listy ke stálé expozici Galerie výtvarného umění v Hodoníně)
průvodce
  rok vydání   název (podnázev)
  2018   Monumentální topografie (Průvodce výstavním projektem Fakulty umění a designu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem konaném při příležitosti 25. výročí jejího založení)
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev)
  2013   Václav Boštík a Horní Újezd
příloha
  rok vydání   název (podnázev)
  2016   Jaroslav Horejc (1886-1983): Mistr českého art deca / Master of Czech Art Deco
soupis knižní tvorby
  rok vydání   název (podnázev)
  2019   Kateřina Černá: Soupis knih, knížek a sešitů z let 1961–2019