Výstavní síň JZD Agrokombinát Slušovice (Derby)

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1987   Ilja Hartinger: Obrazy, grafika
1988   Ludvík Kuba: Autoportréty
1988   Ilja Hartinger: Obrazy, grafika
1988   Sekanina
1990   Lutobor Hlavsa: Obrazy
nedatováno   Rudolf Riedlbauch
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1989   Albín Brunovský: Láska, život a duha (obrazy, grafika)
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1988   Antonín Vojtek: Obrazy