Nakladatelství Cyrilometodějská knihtiskárna V. Kotrba

obec: Praha
adresa: Pštrossova 200, Praha II