Středoevropská galerie a nakladatelství

termín, název výstavy
1992/02/28 - 1992/03/29   Zdeněk Sýkora: Kaligrafie řádu a náhody,
1992/06/04 - 1992/07/26   Milan Grygar: Mezi viděním a slyšením,
1992/07/31 - 1992/09/06   Aleš Veselý: Kresby, objekty,
1993 - 1993/06/12   Michael Rittstein: Obrazy,
1993/01/04 - 1993/02/28   Jaroslav Králík,
1993/03/16 - 1993/05/02   Staré kresby - nové obrazy - jeden objekt,
1993/07/15 - 1993/08/11   Pocta Karlu Vacovi: Ohlédnutí,
1993/07/20 - 1993/08/31   Ivan Komárek: Malé kresby,
1993/09/16 - 1993/10/24   Jaroslava Pešicová: Vytkané obrazy,
1993/10   Karel Vysušil: Nové koláže,
1993/10/26 - 1993/11/14   Pocta Jaroslavu Vožniakovi: Korelace tvarů a barev,
1994   Collage,
1994/02/03 - 1994/02/20   Oheň, voda: Kresby, koláže, grafika Svatopluka Klimeše a Eduarda Ovčáčka s performancí Svatopluka Klimeše,
1994/03/31 - 1994/05/01   Petr Pavlík: Všechno je jinak jinak,
1994/05/03 - 1994/05/31   Jan Smetana: Výběr z díla,
1994/06/02 - 1994/06/26   Jiří Bartůněk: Obrazy 1991 - 1992,
1994/09/01 - 1994/10/02   Stanislav Zippe: Subjective geometry,
1994/11/23 - 1994/12/18   Pavel Nešleha: Kresby, pastely - Drawings, pastels / Vladimír Bachorík: Skleněné plastiky - Glass Sculptures,
1994/12/20 - 1995/01/15   František Hodonský: Obrazy, grafika / Paintings, graphics. František janák: Skleněné plastiky / Glass sculptures,
1995/03/02 - 1995/03/28   Jan Souček: Cyklus Apokalypsa,
1995/04/25 - 1995/05/21   Lucie Nepasická, Jolana Nováková: Šperky / Jewellery,
1995/06/20 - 1995/07/16   Miloš Noll: Nostalgie / Nostalgia,
1995/10/03 - 1995/10/29   Jaroslav Králík: Grafika, koláže,
1995/12/05 - 1995/12/21   Jaroslav Vožniak: Obrazy, grafika, koláže / Paintings, prints, collages,
1995/12/22 - 1996/01/07   Vánoční výstava / Christmas exhibition,
1996   Josef Mžyk, Klára Mžyková,
1996/01/09 - 1996/02/04   Pavla Aubrechtová, Vladimír Gebauer: Kresby, koláže, autorský porcelán,
1996/01/09 - 1996/02/04   Pavel Baxa: Šperky,
1996/02/06 - 1996/02/25   Pavel Holeka: Prostor a básně,
1996/03/05 - 1996/03/31   Květa Pacovská: Hry a řeči,