Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové

termín, název výstavy, místo konání
1991/02/28   Prezentace knihy Václava Havla Slovo o slově s výtvarným doprovodem osmdesáti kreseb cyklu Appassionata humana Jiřího Anderleho, Centrum české grafiky, Praha
1992/05/22 -   Za, Průmyslový palác, Praha - Bubeneč
1992/05/27 - 1992/06/05   Za, Náměstí Republiky, Praha
1992/06/06   Za, aukce, Hotel Atrium, Praha
1993/06/02 - 1993/06/16   1. aukční salon výtvarníků, 169 dárců pro konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
1995/09/19 - 1995/10/30   Kresby dětí z Bosny a Hercegoviny, Vyšehrad, Gorlice, Praha
1995/09/19 - 1995/10/30   Jiří Sozanský: Forum Populi, Vyšehrad, Gorlice, Praha
1995/11/20 - 1995/11/30   2. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, výstava, Karolinum, Praha
1995/12/02   2. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, aukce, Česká spořitelna, Praha
1997/04/17 - 1997/05/16   3. aukční salon výtvarníků, 223 dárců pro konto Bariéry, výstava, Karolinum, Praha
1999/01/20 - 1999/02/11   Bohumil Žemlička: Pocta Beethovenovi, Lichtenštejnský palác, Respirium hudební fakulty AMU, Praha
2000/12/04 - 2000/12/15   5. aukční salon výtvarníků, 331 dárců pro konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2002/12/03 - 2002/12/15   6. aukční salon výtvarníků, 305 dárců pro konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2004/11/23 - 2004/12/11   7. aukční salon výtvarníků, 372 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha