Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové

osoba, narození
Černá Milena, 24. 4. 1942