Brünner Gesellschaft der Kunstfreunde ( Brněnská společnost přátel umění)

rok vzniku: 1899
rok zániku: 1944
obec: Brno (Brno-město)

heslo:

Společnost přátel umění v Brně ustavena r. 1901 při brněnském Uměleckoprůmyslovém muzeu jako spolek umělců-amatérů. Vůdčí osobností Julius Leisching.. Vlastní kreslířské a malířské kursy, které vedli sochař Klemens Purger, malíři Anton Hlawaczek, Anton Nowak a Karl Truppe.